LA MINE-N CARTIER

BUGET 2015 SECTORUL 3. REABILITAREA TERMICĂ a blocurilor și modernizarea școlilor-prioritare în 2015

BUGET 2015 SECTORUL 3. Bugetul Consiliului Local Sector 3 propus de executiv a fost adoptat cu 22 voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. A fost aprobată o modificare propusă de consilierul local Cojocariu ca 1 milion de lei de la spații verzi să fie direcționați către Direcția Parcuri.

„Prioritățile rămân și anul acesta reabilitarea termică a blocurilor și modernizarea tuturor școlilor, la care adăugăm construirea a 13 săli de sport pentru copii”, a scris primarul Robert Negoiță pe pagina sa oficială de Facebook.

Consilierul Local PNL Inocențiu Voinea a declarat că proiectul se buget nu i s-a prezentat la Comisia Juridică și acesta nu a trecut prin Comisia Juridică care avizează toate proiectele. Asociația Ce-Re a anunțat că va ataca în contencios admnistrativ Bugetul Sectorului 3, alături de grupul Cetățean Sector 3, conform reprezentantei ONG-ului, Nicoleta Chiriță, pentru lipsa unei dezbateri publice asupra proiectului. 

Potrivit unei informări publicate pe site-ul Primăriei pe 12 februarie, „reprezentanții Primăriei Sectorului 3 au definitivat proiectul bugetului Sectorului 3 pe anul 2015 în data de 28.01.2015, acesta fiind afișat la sediul instituției. În data de 29.01.2015 proiectul de buget a fost publicat și pe site-ul www.primarie3.ro, la secţiunea Buget local”.

Proiectul bugetului Sectorului 3 a fost afișat în conformitate cu prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale.

„Valoarea bugetului local pe anul 2015 este de 821.688.730 lei. Una dintre prioritățile pentru 2015 este procesul de reabilitare termică a blocurilor din sector, pentru care a fost alocată suma de 93.962.000 lei. O sumă importantă, respectiv 17.273.410 lei, este alocată pentru dotarea unităților de învățământ, creșterea eficienței energetice, modernizarea acestora, precum și pentru demararea procesului de construire a 13 noi săli de sport din sectorul 3.

În acelaşi timp o prioritate a construcţiei bugetare a Primăriei Sectorului 3 este asistența socială pentru care a fost estimată suma de 71.769.000 lei, avându-se în vedere măsuri pentru reforma sistemului de protecție a copilului, susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare ale persoanelor cu dizabilităţi, acordarea de abonamente RATB și Metrorex, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizației de însoțitor pentru persoane cu handicap și handicap grav, acordarea de indemnizații, ajutoare de urgență, de încălzire și alte cheltuieli stabilite de legislația în vigoare”, se arată pe site-ul instituției.

BUGET 2015 SECTORUL 3. Potrivit proiectului de buget pe anul 2015 aprobat vineri în ședința Consiliului Local Sector 3 Primăria va înregistra VENITURI totale de 819.188.730 lei, din care Venituri la secțiunea de Funcționare – 665.279.650 lei, suma de 34.376.000 reprezentând subvenții de la bugetul de stat. Iar la Veniturile de la secțiunea de Dezvoltare prognoza ajunge la 150.201.000 lei.

Consiliul Local Sector 3 a probat CHELTUIELI totale în valoare de 821.688.730 lei pentru anul 2015.

În propunerea de buget local detaliat pe capitole se arată că la Servicii Publice Generale se vor cheltui 75.646.680 lei. Pentru Apărare, ordine publică și siguranță națională Primăria Sectorului 3 a alocat suma  de 16.871.500 lei, iar la Cheltuieli social-culturale se preconizează cheltuirea a 505.892.450 lei, din care la subcapitolul Învățământ a fost alocată suma de 216.961.240 lei. Cheltuielile pentru Sănătate ajung la 50.000 lei, iar cele pentru „Cultură, recreere și religie” sunt de 147.414.040 lei, din care pentru Case de Cultură a fost alocată suma de 9.514.000 lei.

De asemenea, pentru „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Direcția Parcuri) a fost alocată suma de 23.392.300 lei. Plus încă 1 milion de lei, în urma amendamentului adoptat în CLS3.

În ceea ce privește cheltuielile de la Asigurări și asistență socială – potrivit proiectului de buget pe anul 2015 – acestea vor ajunge la 124.257.000 lei: asistență socială în caz de invaliditate – 64.119.000 ș ajutor social – 9.788.000, plus alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale.

La capitolul Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape Primăria Sectorului 3 a alocat suma de 118. 655.210 lei, din care 92.934110 lei pentru Locuințe, 24.693.000 lei pentru Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice. Protecției Mediului administrația locală a dedicat 79.589.000 lei, din care 589.000 lei sunt destinați Canalizării și tratării apelor reziduale – rambursări de credite.

La capitolul Transporturi, cheltuielile pentru anul 2015 ajung la 26.140.000 lei: 6.500.000 lei destinați lucrărilor de raparații infrastructură sistem rutier și 14.622.000 lei pentru rambursarea creditelor, precum și 5.018.000 lei pentru lucrări de investiții sistem rutier. „La capitolul Transporturi 5.018.000 lei sunt destinați sistematizării pe verticală a unor terenuri care în prezent sunt neamenajate, acțiune benefică în contextul schimbării radicale, în bine, a sectorului 3. Se vor executa lucrări de amenajare a aleilor și trotuarelor din sector, acțiune necesară pentru menținerea infrastructurii în cele mai bune condiții”, se arată în proiect.

BUGET 2015 SECTORUL 3. Suma aferentă creditelor interne pentru anul 2015 ajunge la 6.527.000 lei.

La bugetul local se adaugă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din  venituri proprii, în sumă de 50.849.620 lei la venituri, excedent de 2.924.860 lei, și cheltuieli estimate de 53.774.480 lei din care:

– Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor: 2.059.000 lei

– Poliția Locală Sector 3: 16.871.500 lei

– Învățământ: 23.556.240 lei

– Centrul Cultural „Casa Artelor”: 9.534.000 lei

– DGASPC: 1.753.740 lei (sume provenite din contribuția de întreținere a persoanelor asistate și utilizate în principal pentru hrana, medicamente și materiale de curățenie, uniforme și echipament la Centrele de îngrijire li asistența copii și persoane vârstnice).

În lista obiectivelor de investiții din anul 2015 se alocă 13.805.850 lei pentru „demararea unor investiții necesare, de anvergură, menite a prezerva și dezvolta patrimoniul existent, istoric și modern, din Sectorul 3. Astfel, vor fi restaurate și modernizate 2 clădiri de patrimoniu (Școala 80 și Complexul Lauder), se vor iniția lucrări de consolidare și reconfigurare a spațiului în care se desfășoară activitatea de colectare a taxelor și impozitelor de pe str. Câmpia Libertății. De asemenea se intenționează dezvoltarea și modernizarea spațiului urban.”

Administrația Piețelor primește 1.872.000 lei pentru proiectare și studii de fezabilitate pentru piețe.

La capitolul Locuințe 93.753.050 lei au fost alocați pentru continuarea programului local multianual privind creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe, îm speță, finalizarea lucrărilor demarate în anul 2014 și începerea lucrărilor de execuție pentru alte blocuri cuprinse în Programul Local, fapt ce se constituie într-o primă etapă a relansării programului multianual de creștere a performanței energetice. De asemenea, se vor realiza Audit Energetic, Expertiză Tehnică, Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru alte blocuri cuprinse în programul local multianual de reabilitare termică. 

Grupul Civic Cetățean Sector 3 a avut câteva solicitări referitoare la bugetul pe anul 2015 al Consiliului Local Sector 3, care nu au fost luate în calcul de către Consiliul Local, la votarea bugetului. Iată solicitările Grupului: 

1) – Reducerea cu 45% a sumelor alocate cheltuielilor materiale de la toate nivelurile autoritatii publice locale, respective aparatul de specialitate al autoritatii executive si al celor din subordinea Consiliului Local;

2) Blocarea solicitarilor de personal catre S.C. Administrare Active Sector 3 SRL;

3) Anularea sumelor privind investitii in ceea ce priveste ¬ (a) amenajarea de noi borduri / diafragme; (b) amenajarea turnului de semnalizare intrare in sectorul 3; (c) betonarea arborilor; (d) amenajarea de garduri de 2 metri; (e) amenajarea de fantani arteziene in locul spatiului verde;

4) Amenajarea salii de spectacol in aer liber din parcul Titanii, ajunsa in paragina din cauza nepasarii autoritatilor;

5) Diminuarea cu 50% a bugetului alocat ADP sector 3, societatea al careia actionar majoritar este Consiliul Local, pana la realizarea si publicarea unui audit al eficientei financiare, realizat de catre Curtea de Conturi;

6) Diminuarea cu 75% a sumelor alocate pentru Centrul Casa Artelor;

7) Diminuarea cu 90% a sumelor alocate unitatilor de cult, bisericilor si relocarea sumelor unitatilor de invatamant;

8) Realocarea sumelor pentru consolidarea si transformarea Scolii 80 in sediu de primarie in sensul amenajarii Scolii 80 ca centru educational si nu sediu al aparatului administrativ;

9) Eliminarea totala a sumelor alocate achizitionarii de autoturisme;

10) Diminuarea cu 30% a sumelor alocate procesului de reabilitare termica a blocurilor din sectorul 3 pana la publicarea standardelor de cost practicate de primarie si a contractelor de executie din anii 2010 – 2015.

Întrucât propunerile grupului nu au fost luate în calcul, iar proiectul de buget nu a fost dezbătut cu societatea civilă, Ce-Re a anunțat că va ataca Bugetul Consiliului Local Sector 3 în contencios administrativ.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button