LA MINE-N CARTIER

BUGET 2015. Prioritățile în Sectorul 2: reabilitarea termică, locuințe sociale și educație

BUGET 2015 SECTORUL 2. Printre prioritățile edilului Neculai Onțanu se află continuarea programului de reabilitare termică a locuințelor, dezvoltarea sistemului de Locuințe în parteneriat cu Agenția Națională de Locuințe, precum și continuarea proiectelor de investiții cu fonduri europene pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale.

În bugetul pentru anul 2015 pentru Învățământ au fost alocați 264.265.000 lei, din care pentru burse a fost alocată suma de 6.000.000 lei, iar pentru Sănătate – 7.841.000 lei. La capitolul Cultură, recreere și religie se preconizează cheltuieli de 148.305.000 lei, din care pentru Susținerea cultelor Primăria Sectorului 2 a alocat 30.000.000 lei.

Bugetul cheltuielilor pentru Asistență socială ajunge la suma de 126.449.000 lei, din care 300 mii lei reprezintă sume provenite din sponsorizări încasate în anul curent. În ceea ce privește bugetul pentru Ordine publică și siguranță națională suma ajunge la 33.112.000 lei.

Pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică a fost alocată suma de 437.830.000 lei în bugetul pentru 2015, din care 541 mii lei pentru pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de alimentare cu apă. Mare parte din cheltuielile prevăzute pentru Locuințe sunt destinate „Dezvoltării sistemului de locuinţe” – pentru programul de creştere a performanţei energetice a clădirilor de locuit, rambursări de credite şi programul derulat pentru construirea de locuinţe derulat de Primăria Sectorului 2 împreună cu ANL.

BUGET 2015 SECTORUL 2. Pentru Protecția Mediului a fost alocată suma de 117.850.000 de lei, din care 115 milioane de lei pentru finanţarea programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului și 2,8 milioane de lei pentru cheltuielile prevăzute pentru finanţarea programului de extindere a reţelei de canalizare în sector. De asemnea, în bugetul pentru 2015 au fost prevăzute 62 milioane de lei pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2 în vederea întreţinerii grădinilor, parcurilor și zonelor verzi de pe raza sectorului și 38,5 milioane de lei au fost alocate pentru finanţarea capitolului Transporturi.

Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat credite bugetare în sumă de 431 milioane de lei pentru finanțarea programelor de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 derulate prin contul „Reparaţii capitale aferente activelor fixe”. Astfel, 35.744.000 lei au fost alocați pentru finanțarea din bugetul local al anului 2015, sumă ce va fi folosită și pentru preluarea cotei bugetului de stat, pentru un număr de 265 blocuri cofinanțate prin Programul Național multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe și 395.467.000 lei pentru 852 blocuri finanțate prin Programul Local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

BUGET 2015 SECTORUL 2. Din creditul extern de la BEI pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 pentru anul 2015 sunt preconizați 29.189.000 lei, precum și suma de 13.290.000 lei disponibili în cont din anul precedent. În același timp, la Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) sunt alocați 69.268.000 lei.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button