ARHIVA B365

BUGET 2010 Sectorul 1. Buget de aproape 2 miliarde lei la Sectorul 1, în 2020. Cum se împart banii

Potrivit proiectului de hotărâre, se aprobă veniturile bugetului general centralizat al sectorului 1 pe 2020 în valoare de 2.023.416.450 de lei. Cheltuielile bugetului general centralizat al sectorului 1 pe 2020 se ridică la 2.175.905.520 de lei.

Sunt stipulate venituri ale bugetului local al sectorului 1 de 1.856.419.160 de lei şi cheltuieli de 2.003.227.050 de lei, din care 943.328.700 de lei la secţiunea de funcţionare şi 1.059.898.350 de lei la cea de dezvoltare. Conform proiectului, deficitul bugetului local al secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 în valoare de 146.807.890 de lei se acoperă din excedentul anilor precedenţi.

Cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii sunt de circa 28,6 milioane de lei. Deficitul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare înregistrat în 2020 în valoare totală de 5.681.180 de lei este finanţat din excedentul anilor precedenţi.

Din totalul cheltuielilor bugetului local pe 2020, la capitolul Învăţământ sunt prevăzuţi 639.128.660 de lei, la Sănătate – 475.129.000 de lei, la Cultură, recreere şi religie – 251.219.590 de lei, la Asigurări şi asistenţă socială – 204.844.000 de lei, la Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – circa 93,6 milioane de lei, la Protecţia Mediului – aproape 99 de milioane de lei, la Transporturi – circa 17 milioane de lei.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button