„București – Oraș deschis” – programul de finanțare nerambursabilă lansat de Primăria Capitalei. Cine se poate înscrie

26 mai 2021
97 Afișari
„București - Oraș deschis” - programul de finanțare nerambursabilă lansat de Primăria Capitalei. Cine se poate înscrie

Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, lansează astăzi, 26 mai 2021, Sesiunea de finanţare nerambursabilă „Bucureşti – Oraş deschis" din cadrul Programului de finanţare 2021 destinat sectorului creativ din Bucureşti.

„București – Oraș deschis”

Prin programul de finanţare, Primăria Municipiului Bucureşti își propune să susțină sectorul creativ din Bucureşti, profund afectat de restricțiile impuse de pandemie și să răspundă nevoii acute de întâlnire și interacțiune directă cu experiența artistică și culturală a cetățenilor din București după un an de restricții și distanțare fizică.

Domenii de referinţă

Programul se adresează tuturor domeniilor culturale – artele spectacolului (teatru, dans, muzică), arte vizuale (care includ dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media, film), educație prin cultură, intervenție culturală și urbană, patrimoniu și arhitectură și promovarea culturii scrise. De asemenea, programul de finanţare încurajează abordările interdisciplinare și colaborative.

Propunerile de programe, proiecte și acțiuni se pot derula deopotrivă în spații fizice și online și trebuie să fie adaptate condițiilor restrictive impuse de pandemie și evoluției prognozate pentru acest an.

Cine se poate înscrie

Finanțarea nerambursabilă va putea fi solicitată de persoane fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice care nu sunt subordonate Primăriei Capitalei, societăţi comerciale care derulează activități culturale sau educaţionale.

Pentru a fi eligibile, proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 5% din bugetul proiectului.

Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale pe sesiune.

Buget

Bugetul disponibil pentru sesiunea de finanţare nerambursabilă din acest an este de 3,5 milioane de lei. Solicitanţii vor putea beneficia de un plafon maxim de finanţare de 100.000 lei pentru proiecte mari, 50.000 lei pentru proiecte medii şi de 25.000 lei pentru proiecte mici, în funcţie de complexitatea şi amploarea acestora.

Sesiunea de finanțare a proiectelor culturale va fi urmată de o sesiune de burse de idei adresată persoanelor fizice active în sectorul cultural din București.

În această sesiune de finanțare, cheltuielile eligibile răspund și nevoii de susținere a activității curente a solicitanților (chiriile spațiilor administrative, utilități), pe perioada derulării proiectului, inclusiv pentru spațiile culturale private profund afectate de pandemie.

Calendar

Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru oferte culturale ce se vor desfăşura exclusiv în Bucureşti, în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data de 15 noiembrie 2021.

Proiectele pot fi transmise până la data de 25 iunie 2021, ora 17.00, la adresa de e-mail: finantare2021@arcub.ro.

Obiective „Bucureşti – Oraş deschis”

În cadrul temei din acest an „Bucureşti – Oraş deschis”, ARCUB invită operatorii culturali din Bucureşti să propună programe, proiecte şi acţiuni culturale în acord cu Strategia Culturală a Municipiului Bucureşti 2016-2026 și adaptate contextului specific anului 2021. Strategia Culturală a Bucureștiului este disponibilă pentru consultare online, accesând link-ul AICI.

Principalele obiective ale Programului cultural „Bucureşti – Oraş deschis” în anul 2021 sunt susţinerea unei participări cât mai vaste și implicate a cetățenilor orașului în spaţii publice şi online, precum şi dezvoltarea, inovarea şi rezilienţa sectorului cultural prin reinventarea şi adaptarea la schimbările provocate de pandemie.

Informaţii utile:

Regulamentul de finanțare, Anunțul public privind lansarea Programului cultural și Calendarul programului sunt disponibile pe site-ul ARCUB, secțiunea Finanțare.

Cookies