ESENTIAL

O nouă taxă de salubrizare. Serviciul de curăţenie, delegat unui nou operator

Începutul de an ar putea aduce schimbări majore în privinţa serviciului de salubritate de pe raza Sectorului 6. Astfel, printr-o hotărâre de Consiliu Local luată chiar la sfârşitul anului 2015, administraţia condusă de liberalul Rareş Mănescu vrea să delege serviciul de salubrizare unui nou operator privat pe o perioadă de opt ani.

VEZI AICI HOTĂRÂREA DE CONSILIU LOCAL SECTOR 6 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6

În prezent, serviciul de salubrizare este prestat pe raza Sectorului 6 de către firma SC Urban SA, criticată de multe ori pentru modul defectuos al serviciilor prestate atât în ceea ce priveşte curăţenia stradală şi ridicarea gunoiului de la populaţie, cât şi în sezonul rece la deszăpezire. 

În condiţiile date, din 2016 şi până în 2024, serviciul de salubritate al Sectorului 6, incluzând atât măturatul străzilor, cât şi ridicarea deşeurilor menajere de la populaţie şi operaţiunile de deszăpezire în sezonul rece, ar urma să fie executat de un nou operator ce ar urma să fie stabilit în urma unei licitaţii publice deschise. 

Taxă de 7 lei pe lună pentru serviciul de salubrizare al Sectorului 6

Deocamdată, Consiliul Local Sector 6 a aprobat  Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, document conform căruia toţi bucureştenii care locuiesc pe raza sectorului ar urma să plătească o taxă de 7 lei pentru serviciul de salubritate. 

„Considerăm că cea mai bună opţiune pentru Sectorul 6 este ca finanţarea serviciilor de salubrizare să se realizeze prin instituirea taxei plătită de populaţie. Valoarea taxei ce ar trebui instituită, determinată pe baza costurilor sistemului, este de maxim 7 lei/persoană/lună, valoare mult sub limita de suportabilitate determinată pentru locuitorii Sectorului 6 (10 lei/persoană/lună).”, se menţionează în studiul întocmit de S.C. Resourcing Environmental Consulting S.R.L. pentru Primăria Sectorului 6, o altă variantă propusă fiind de suportare a costurilor de la bugetul local, variantă ce a fost considerată dezavantajoasă pentru administraţia locală. 

Studiul de oportunitate poate fi consultat, integral, AICI. 

Contract de 160 milioane euro fără TVA pentru următorii opt ani

Conform studiului, valoarea totală estimată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 6 se ridică la suma de aproximativ 720 milioane lei, fără TVA (aprox. 160 milioane euro) pentru următorii opt ani.

În sumă sunt incluse următoarele costuri pentru servicii pentru perioada 2016-2024:

– colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere de la populaţie: 170.068.490 lei fără TVA

– măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice: 333.676.929 lei fără TVA

– curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ: 149.991.328 lei fără TVA

– colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor asimilate de la instituţii şi agenţi economici: 66.320.112 lei fără TVA. 

Sumele defalcate din contract pot fi consultate, separat, în studiul de oportunitate, la pagina 72. 

Ce presupune contractul de salubrizare al Sectorului 6

În prezent, serviciul de salubrizare este prestat în Sectorul 6 de către compania SC Urban SA în baza unui contract încheiat în anul 1999 şi prelungit periodic prin tot felul de acte adiţionale. Serviciul de salubrizare presupune efectuarea următoarelor operaţiuni de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice: 

1. Măturatul mecanizat al străzilor

2. Măturatul manual al străzilor

3. Întreţinerea zonelor cu activitate comercială intensă

4. Spălatul şi stropitul carosabilului

5. Răzuitul rigolelor. 

La acestea se adaugă cele privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice: 

1. Combaterea poleiului de pe carosabil şi trotuare

2. Curăţrea zăpezii de pe carosabil şi trotuare

3. Transportul zăpezii de pe căile de comunicaţie. 

Ce probleme sunt în programul de salubrizare din Sectorul 6

Conform studiului de oportunitate aprobat de Consiliul Local Sector 6, actualul sistem de salubrizare prezintă mai multe deficienţe, după cum urmează: 

Colectarea şi transpostul deşeurilor
– Punctele de colectare stradelă pentru deşeurile reciclabile raportate la numărul locuitorilor din sector sunt insufiente, asftel încât distanţa de la punctul de generare (populaţie) până la containere este foarte mare. Nu sunt întreţinute corespunzător, astfel acestea sunt în cele mai multe cazuri insalubre
– Cantitatea de deşeuri reciclable colectate separat este foarte mică
– În prezent circa 90% din deşeurile colectate sunt depozitate
– Nu se realizează colectarea separată a fluxurilor speciale de deşeuri: voluminoase, DEEE, periculoase din deşeurile menajere etc
– Deşeurile din construcţii şi demolări sunt transportate direct pentru a fi depozitate fără a fi în prealabil tratate în vederea recuperării fracţiilor ce pot fi reciclate sau valorificate
– Lipsa campaniilor de informare şi constientizare în ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor.

Salubrizarea stradala:
– Măturatul mecanizat al străzilor nu se poate desfăşura în condiţii eficiente din cauza autovehiculelor parcate lângă bordură, pe majoritatea arterelor atât principale cât şi secundare
– Măturatul manual – apar disfunctionalităţi în ceea ce priveşte preluarea deşeurilor stradale din cauza că sacii se sparg iar deşeurile se împrăştie, sacii sunt preluaţi cu întârziere, iar deşeurile sunt aruncate ilegal de generatori la marginea drumului. 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button