LA MINE-N CARTIER

Bucureştenii, obligaţi să renoveze clădirile degradate pe cheltuiala proprie

Potrivit prevederilor legislative, propunerea iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a venit pe fondul constatării creşterii îngrijorătoare a accidentelor grave provocate de desprinderea unor elemente de construcţie de la nivelul faţadelor şi învelitorilor sau teraselor clădirilor care, prin nivelul avansat de degradare, pun în pericol siguranţa şi sănătatea populaţiei.

„Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor”, se precizează în document.

Conform sursei citate, finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de refacere se asigură, pe cheltuială proprie, de către deţinătorii clădirilor. Guvernul va facilita acordarea de împrumuturi bancare de la instituţii de credit, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată, iar finanţarea va fi împărţită astfel: cel puţin10% din surse proprii ale beneficiarului şi cel mult 90% prin credit garantat prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată este de maximum cinci ani.

„Prin excepţie, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, prin bugetul local, preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare proprietarilor de locuinţe aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele care le revin, la cerere, ca măsură de protecţie socială, dacă fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie”, se specifică în actul normativ.

Lucrările de renovare a faţadelor vor trebui executate în termen de un an de la notificarea proprietarului de către primăria de sector, cu posibilitatea de a fi prelungită această perioadă cu cel mult şase luni, la solicitarea locatarului, din motive obiective.

În cazul în care proprietarii notificaţi nu vor reface clădirile în exterior, lucrarea va fi preluată de administraţia locală, banii cheltuiţi urmând să fie recuperaţi de la locatari până la recepţia finală a construcţiei renovate, inclusiv prin măsuri de executare silită.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button