VREMEA

Bucureştenii cu venituri mici nu mai plătesc pentru apă şi canalizare, de la 1 iulie. VEZI CONDIŢIILE

De prevederile acestui program social pot beneficia toate familiile şi persoanele singure care locuiesc pe raza municipiului Bucureşti, cu acte legale (act de proprietate sau de închiriere la domiciliul pentru care se solicită scutirea), cu cetăţenie română, ale căror venituri pe membru de familie este mai mic sau egal cu 400 lei/membru de familie şi care nu au datorii la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, informează Primăria Capitalei.

Cererile se depun, de luni până vineri, între orele 10.30 – 13.30, la punctul de lucru al D.G.A.S.M.B din str. Foişorului, nr. 56-58, sector 3, Bucureşti, alături de următoarele acte, după caz:

1. actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;

2. certificatele de naştere ale copiilor, sau hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau de curator;

3. certificat de căsătorie;

4. adeverinţe de elev sau student eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea scutirii de la plata serviciilor de apă şi canalizare; în adeverinţa de elev sau de student se va menţiona dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;

5. acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere, după caz;

6. contractul locuinţei sau, după caz, contractul de închiriere al locuinţei sau împuternicirea legală de către proprietarul locuinţei sau de către titularul contractului de închiriere a unui alt membru de familie major;

7. acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei;

8. adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari din care să reiasă că nu figurează cu restanţe la facturile de apă şi canalizare la data depunerii cererii de scutire, precum şi numărul persoanelor care locuiesc la adresa solicitantului, înscrise în cartea de imobil şi luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button