LA MINE-N CARTIER

Bucureștenii cu amenzi neplătite, OBLIGAȚI să curețe parcuri, cimitire și să deszăpezească parcările

Consilierii generali ai CGMB au aprobat în ședința de joi „Regulamentul  privind prestarea unei activități în folosul comunității”, potrivit căruia bucureștenii care nu-și plătesc amenzile vor fi sancționați cu muncă în folosul comunității. Printre activitățile din regulament se numără curățarea parcurilor și cimitirelor din Capitală, precum și deszăpezirea parcărilor.

Astfel, conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, instanța procedează, dacă există acordul expres al acestuia, la înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unui activități în folosul comunității, pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore. 

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută în localitatea în care contravenientul își are domiciliul sau reședința. 

În București, potrivit regulamentului elaborat de Primăria Capitalei, munca în folosul comunității va fi prestată în cadrul Administrației Străzilor, Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement (ALPAB) și Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane (ACCU) în următoarele domenii și locuri: 

– întreținerea curățeniei și curățarea zăpezii în parcările supra și subterane publice aflate în administrarea Administrației Strzăilor

– curățarea spațiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în administrarea ALPAB 

– efectuarea și întreținerea curățeniei, precum și acțiuni de deszăpezire în parcurile aflate în administrarea ALPAB

– efectuarea și întreținerea curățeniei, precum și acțiuni de deszăpezire în cimitirele aflate în administrarea ACCU.

Potrivit regulamentului, activitatea ce va fi prestată de contravenient va fi stabilită în funcție de pregătirea lui profesională și de starea de sănătate. De asemenea, în documentul citat se precizează că activitatea în folosul comunității va fi prestată după programul de muncă, sau după caz, programul școlar, pe o durată cuprinsă între 50 și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi. (Regulamentul poate fi consultat integral AICI).

Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității va fi realizată de Poliția Locală București. 

Cine nu respectă sancțiunea impusă de instanță primește o nouă amendă

Regulamentul elaborat de municipalitate are o hibă. Astfel, potrivit documentului, în cazul în care contravenientul, cu rea-voință, nu se prezintă la Poliția Locală București pentru luatea în evidență și executarea sancțiunii, se sustrage de la executarea sancțiunii după începerea activității sau nu își îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea poliției poate înlocui această sancțiune cu o nouă amendă. Se ajunge astfel la situația inițială. Astfel, condamnarea la muncă în folosul comunității a fost acordată tocmai ca urmare a faptului că nu s-a plătit o amendă. 

Regulamentul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București în ședința de joi, 12 februarie 2015.

Noul Cod Penal prevede ca, și pentru amenzile penale neplătite, să fie executate ore de muncă în folosul comunităţii, iar cei care au primit pedepse de până la trei ani, pentru care instanţa a decis executarea în libertate, să beneficieze de aceeaşi posibilitate.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button