SMART CITY

BAREM LOGICA SI ARGUMENTARE BAC 2013: Baremul de corectare la proba de LOGICA,la Bacalaureat 2013

BAREM DE CORECTARE LA LOGICA SI ARGUMENTARE, BAC 2013: Vineri, 5 iulie, absolventii de liceu au sustinut proba de bacalaureat la alegere, in functie de profil.

Subiectele si baremul de corectare se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, edu.ro la ora 15:00. B365.ro va publica, la randul sau aceste subiecte si baremul de corectare, de indata ce vor fi disponibile.

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA PROBA DE LOGICĂ ŞI ARGUMENTARE LA BAC 2013

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE LA LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE – VARIANTA 2

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A.
a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-b, 2-c, 3-b, 4-d, 5-a, 6-c 6x3p= 18 puncte
B.
a) – câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două
moduri silogistice date, astfel:
MeP MeP
SaM MiS
SoP SoP 2x2p= 4 puncte
– construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două scheme
de inferenţă 4 puncte
b) – reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a oricăruia dintre cele două moduri
silogistice date 3 puncte
– precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic 1 punct
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A. precizarea formulei propoziţiei 2: SaP 4 puncte
B. – câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a contradictoriei propoziţiei 1 (SaP) şi a
subalternei propoziţiei 3 (SoP) 2x1p= 2 puncte
– câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a contradictoriei propoziţiei 1 şi a subalternei
propoziţiei 3 2x2p= 4 puncte
C. – câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a
deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4, în limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
– câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4
2x1p= 2 puncte
– câte 2 puncte pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4
2x2p= 4 puncte
D. explicarea succintă a faptului că propoziţia 1 nu se converteşte corect 6 puncte
E. reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziţiei categorice 4 4 puncte Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Barem de evaluare şi de notare Varianta 2
Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare
2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. definirea conceptului de silogism 4 puncte
2. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia din cele două tipuri de raționamente inductive (de
exemplu inducția completă, inducția incompletă) 2x3p= 6 puncte
3. – construirea, în limbaj formal, a argumentului valid care să justifice propoziţia dată
5 puncte
– construirea, în limbaj natural, a argumentului valid care să justifice propoziţia dată
5 puncte
4.
a. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată 2 puncte
b. – câte 2 puncte pentru enunţarea fiecăreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite de
regula de la punctul a 2x2p= 4 puncte
– câte 2 puncte pentru construirea fiecăreia dintre definiţiile cerute 2x2p= 4 puncte

Rezultatele vor fi afişate în 8 iulie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00, urmând ca în perioada 9 -11 iulie să fie soluţionate. Rezultatele finale vor fi afişate în 12 iulie.

BACALAUREAT 2013: SESIUNEA DE TOAMNĂ

A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2013 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 15 până în 19 iulie.

În 19-20 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 19-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 20-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 22-23 august – evaluarea competenţelor digitale.

Din 26 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la Limba şi literatura română, urmată în 27 august de Limba şi literatura maternă, 28 august – proba obligatorie a profilului şi 30 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 2 septembrie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12.00 şi 16.00. În 3-4 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button