SMART CITY

BAREM LA GEOGRAFIE SIMULARE BAC 2015, EDU.RO. SIMULARE BACALAUREAT 2015 – BAREM GEOGRAFIE

BAREM LA GEOGRAFIE SIMULARE BAC 2015, EDU.RO – B365.ro va publica BAREMUL DE CORECTARE LA GEOGRAFIE LA SIMULARE BACALAUREAT 2015 LA ORA 15:00, CONFORM EDU.RO. 

DESCARCĂ AICI BAREMUL DE CORECTARE LA GEOGRAFIE, SIMULARE BACALAUREAT 2015

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit prin barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. G – Belgia; 2. 2 – Berna. Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. Copenhaga; 2. I; 3. Estonia. Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. c; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire și asemănare corect formulată între clima Spaniei şi
clima Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă
câte 1p.
Deosebirile și asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori
genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile și asemănarea vor fi tratate
comparativ şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din
punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie
cu denumirile lor reale. Total 6 puncte
E. 1. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p).
2. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. 9 – Oradea; 2. 1 – Bistrița. Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. Timiș; 2. Suceava; 3. Subcarpații Getici. Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. c; 2. a; 3. b; 4. a; 5. d. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la geografie Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Podișului Dobrogei şi
relieful Dealurilor Silvaniei. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri
de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief,
orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe
hartă, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte
E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p).
2. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda
punctaj intermediar (1p).
Total 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Se acordă 4p astfel:
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 43.000 și 45.000 de persoane – 1p; 1991 – 1p;
2. 2011 – 1p;
3. 2001 – 1p. Total (1+2+3) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între -5.000 şi -9.000 de persoane – 2p;
2. 1991 – 1993 – 2p;
3. un efect social-economic al numărului mare de emigranți – 2p.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:
1. 2 unităţi de relief – 2p (câte 1p pentru fiecare);
2. 2 cursuri de apă – 2p;
3. 2 state vecine membre ale Uniunii Europene – 2p;
4. 2 oraşe – 2p;
5. 2 resurse ale subsolului – 2p. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acordă 6p astfel:
1. 102.000 barili/zi – 1p;
2. 50.000 barili/zi – 1p;
3. 11.417.000 barili/zi – 1p; 2010 – 1p;
4. un efect asupra mediului înconjurător al creșterii consumului de petrol – 1p;
5. un stat al Uniunii Europene producător de petrol – 1p.
Total 6 puncte
E. 1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p).
2. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p).
Total 4 puncte

subiecte la geografie simulare BAC 2015

Iată, momentan, MODELE DE SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA GEOGRAFIE LA SIMULAREA BACALAUREATULUI 2015, CLASA A XII-A. 

MODEL DE SUBIECTE LA GEOGRAFIE SIMULARE BAC 2015 CLASA A XII-A

BAREM DE CORECTARE LA GEOGRAFIE SIMULARE BAC 2015 CLASA A XII-A

Atenție Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button