SMART CITY

BAC 2013: BAREM DE CORECTARE LA ISTORIE, BACALAUREAT 2013. VEZI SUBIECTELE

BACALAUREAT 2013 ISTORIE: Update:

AICI BAREMUL DE CORECTARE LA ISTORIE BAC 2013.

Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la istorie Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
1
Examenul de bacalaureat național 2013
Proba E. c)
Istorie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările; – profil
sportiv, toate specializările; – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; – profil teologic, toate specializările.
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea liderului politic român precizat în sursa A
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B
3. câte 3 puncte pentru numirea din sursa A, respectiv din sursa B, a câte unui spaţiu istoric în
care au loc evenimente ce duc la intervenţii armate (3px2=6p)
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine
că România adoptă, în relaţiile internaţionale, o atitudine diferită faţă de aceea a Tratatului de
la Varșovia
5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informaţii aflate într-o relaţie
cauză-efect selectate din sursa A
6. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două practici politice utilizate în România în
perioada naţional-comunismului (1px2=2p)
– câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre practicile politice menţionate (2px2=4p)
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei caracteristici a disidenţei anticomuniste din România
SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea capitalei statului românesc, precizată în sursa dată
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei informaţii referitoare la cauzele
organizării expediţiei otomane în spaţiul românesc
3. câte 3 puncte pentru menţionarea statului medieval românesc şi a domnitorului acestuia, la
care se referă sursa dată (3px2=6p)
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la
măsurile adoptate pe plan intern prin care domnitorul şi-a consolidat autoritatea politică
(3px2=6p)
5. – 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la
consecințele declanșării expediției otomane din anul 1462
– câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul
de vedere formulat (3px2=6p)
6. – 1 punct pentru pertinenţa argumentării afirmaţiei conform căreia diplomația promovată de un
conducător politic din spațiul românesc se încadrează în relaţiile internaţionale din secolele al
XIV-lea – al XVI-lea
– 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată
– 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.),
respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar, ca urmare etc.) Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la istorie Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
2
SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte)
Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
– câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfăşurate în secolul al
XIX-lea, care au dus la formarea statului român (3px2=6p)
– 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric, din politica internă, prin care s-a
consolidat statul român modern în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
3 puncte pentru prezentarea coerentă a faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei
istorice de cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la
faptul istoric menţionat
– 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a implicării României în „criza orientală” din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea
– câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acţiuni prin care România participă la
„criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (3px2=6p)
– 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la consecinţele acţiunilor
întreprinse de România în „criza orientală” din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru
evoluţia statului modern
1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat
2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine punctul de vedere
formulat
1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.),
respectiv, concluzia (aşadar, ca urmare etc.)
Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:
– 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
– 1 punct pentru structurarea textului (introducere – cuprins – concluzii)
– 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
– 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu

 Elevii care susţinut astăzi proba la Istorie au avut de scris, la subiectul numărul 3, un eseu despre formarea statului modern român. UN alt subiect a fost despre disidenţa anticomunistă.

Invaziile sovietice din Ungaria și Cehoslovacia și formarea statului român

 

Primii elevi care au ieşit de la proba de Istorie au spus că subiectele au fost grele, în special cele de la partea a treia.

 

Subiectele la proba obligatorie a profilului din cadrul bacalaureatului, sustinuta miercuri, au fost transmise in cele 583 de centre de examinare in conditii de maxima securitate, nefiind brese in baza de date gestionata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, informeaza Ministerul Educatiei. „Ministerul Educatiei Nationale asigura ca nu a existat nici un fel de bresa in procesul de transmitere a subiectelor din bazele de date gestionate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale”, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.

Examenul de Bacalaureat 2013 continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului, candidații de la profilul uman susținând proba la istorie. b365.RO îți prezintă subiectele și baremele de corectare la proba la istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2013.

Proba la istorie la Bacalaureat 2013 poate fi susţinută de elevii de la Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările; – profil sportiv, toate specializările; – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extrascolare, pedagog scolar; – profil ordine si securitate publică (licee ale M.A.I.), specializarea stiinţe sociale; – profil teologic, toate specializările.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

Iată variante de subiecte propuse drept exemplu de Ministerul Educației pe site-ul edu.ro

SUBIECTE LA ISTORIE BAC 2013 – SCRIS

BAREM LA ISTORIE BAC 2013 – SCRIS


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button