SMART CITY

BAREM ECONOMIE BAC 2013 ȘI SUBIECTE – BACALAUREAT 2013

BAREM ECONOMIE BAC 2013: B365.ro va publica, imediat ce vor fi disponibile subiectele și baremul de corectare la proba de ECONOMIE a Bacalaureatului 2013.

Proba are loc astăzi, 5 iulie.

Vineri, absolvenţii de liceu de la profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar, vor susţine proba scrisă, la ECONOMIE, a Bacalaureatului 2013.

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA PROBA DE ECONOMIE LA BAC 2013

VARIANTA DE SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA ECONOMIE OFERITĂ DE EDU.RO, AICI.

SUBIECTELE LA ECONOMIE LA BACALAUREAT 2013 – VARIANTA 2

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.
1. Diferenţierea produselor poate fi o trăsătură a pieţei cu concurenţă imperfectă.
2. Pe măsura dezvoltării societăţii, oamenii vor renunţa la satisfacerea trebuinţelor primare.
3. Pământul este factor de producţie regenerabil, în anumite condiţii, dar deosebit de restrictiv.
4. Valoarea celei mai bune alternative la care renunţă o persoană când decide o anumită
utilizare a timpului său liber poate fi un exemplu care ilustrează costul de oportunitate.
5. Realizate pe baza resurselor, bunurile economice pot fi destinate consumului şi producţiei.
6. În ţările cu economie performantă, resursele economice sunt abundente.
7. Utilitatea economică a unui bun este evaluată în funcţie de cantitatea oferită şi de
intensitatea nevoii cumpărătorului.
Se cere:
a. Scrieţi cifra corespunzătoare fiecăruia dintre enunţurile de la 1 la 5 şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă este fals. 15 puncte
b. Rescrieţi enunţul 6 înlocuind un cuvânt/ o sintagmă, astfel încât enunţul să fie adevărat.
3 puncte
c. Justificaţi corectitudinea enunţului 7. 2 puncte

B. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:
Preţ
(u.m./buc.)
Cantitate cerută
(buc.)
Situaţia A
Cantitate oferită
(buc.)
Cantitate cerută
(buc.)
Situaţia B
1 100
2 200
3 300
Se cere:
a. Completaţi coloanele tabelului dat, utilizând valori fictive, astfel încât acestea să respecte
corelaţia preţ-cantitate cerutǎ şi să evidenţieze evoluţia cererii în „Situaţia B”, în condiţiile
creşterii numărului de consumatori cu 20% faţă de cel din „Situaţia A”. . 2 puncte
b. Calculaţi coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ, pentru situaţia în care preţul
a crescut de la 2 la 3 u.m./buc., precizând totodată şi formula pe baza căreia aţi realizat
calculul. 6 puncte
c. Trasaţi graficul Ofertei în funcţie de preţ, conform datelor din tabel. . 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A. a. Precizând formula folosită, calculaţi productivitatea marginală a capitalului, dacă producţia a
crescut cu 150%, numărul de utilaje s-a dublat, în condiţiile în care, iniţial, productivitatea medie a
capitalului a fost de 10 buc./utilaj. 10 puncte
b. Estimaţi sensul modificării dobânzii unui credit, atunci când pentru acceaşi sumă împrumutată şi
acelaşi nivel al ratei dobânzii, perioada derulării angajamentului scade la jumătate, detaliind
raţionamentul în baza căruia aţi realizat estimarea. 10 puncte
B. O firmă a realizat o cifră de afaceri de 25.000.000 u.m. în urma vânzării a 100.000 de bucăţi
dintr-un bun X. Ştiind că rata profitului, la cost, este de 25%, calculaţi, scriind formulele de calcul şi
explicitând simbolurile utilizate:
a. preţul de vânzare al bunului X;
b. nivelul cheltuielilor de producţie. 10 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
A. Precizaţi înţelesul noţiunii de piaţă a muncii. 6 puncte
B. Enumeraţi trei forme de venit, încasat de posesorii factorilor de producţie, în cadrul
activităţii economice. 12 puncte
C. Daţi un exemplu cu valori numerice prin care să ilustraţi modificarea valorii tranzacţiilor pe
piaţă, atunci când creşterea vitezei de rotaţie a banilor este mai mică decât cea a masei
monetare. 6 puncte
D. Explicaţi succint afirmaţia: rolul bursei de valori este asigurarea finanţării activităţii economice.
6 puncte

SUBIECTELE LA BACALAUREAT 2013 LA ECONOMIE POT FI VĂZUTE ŞI AICI


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button