SMART CITY

BAREM ECONOMIE BAC 2013: Baremul de corectare la proba de ECONOMIE, la Bacalaureat 2013

BAREM DE CORECTARE LA ECONOMIE, BAC 2013: Vineri, 5 iulie, absolventii de liceu au sustinut proba de bacalaureat la alegere, in functie de profil.

Subiectele si baremul de corectare se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, edu.ro la ora 15:00. B365.ro va publica, la randul sau aceste subiecte si baremul de corectare, de indata ce vor fi disponibile.

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA PROBA DE ECONOMIE LA BAC 2013

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE LA ECONOMIE – VARIANTA 2

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

· Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A.
a. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel:
1-A, 2-F, 3-A, 4-A, 5-A 5x3p=15 puncte
b. rescrierea enunţului 6, respectând cerinţa: de exemplu, În ţările cu economie performantă,
resursele economice sunt limitate. 3 puncte
c. justificarea corectitudinii enunţului cerut 2 puncte
B. a. câte 1 punct pentru completarea fiecăreia dintre cele două coloane ale tabelului, respectând
corelaţia cu modificarea preţului şi corelaţia „Cantităţii cerute” în cele două situaţii A şi B
(Cantitatea cerută din Situaţia B trebuie să aibă valori mai mari decât cea din Situaţia A)
2x1p=2 puncte
b. – precizarea formulei coeficientului de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ 3 puncte
– calcularea coeficientului pentru situaţia cerută: 1 3 puncte
c. trasarea graficului cerut 2 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. a. – precizarea formulei de calcul 5 puncte
– calcularea productivităţii marginale a capitalului: 15 5 puncte
Notă: În situaţia în care candidatul nu obţine rezultatul corect din cauza unor greşeli de calcul se
acordă 2 puncte din cele 5 puncte posibile.
b. – estimarea sensului modificării dobânzii, în situaţia dată: scade 5 puncte
– detalierea raţionamentului în baza căruia s-a realizat estimarea 5 puncte
B. – câte 3 puncte pentru scrierea, cu explicitarea simbolurilor utilizate, a algoritmilor necesari
calculării fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele a. şi b. 2x3p=6 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea rezultatelor fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele a.
şi b., astfel: preţul de vânzare al bunului X = 250 u.m., nivelul cheltuielilor de producţie = 20 mil. u.m.
2x2p=4 puncte
Notă: În situaţia în care candidatul nu obţine rezultatele corecte din cauza unor greşeli de calcul se
acordă câte 1 punct din cele 2 puncte posibile.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. precizarea înţelesului noţiunii date 6 puncte
B. câte 4 puncte pentru enumerarea oricăror trei forme de venit, încasat de posesorii factorilor de
producţie, în cadrul activităţii economice 3x4p=12 puncte
C. scrierea exemplului: ilustrarea printr-o situaţie economică adecvată, cu valori numerice – 6p./
ilustrarea la nivel teoretic sau cu valori concrete inadecvate – 2p. 6 puncte
D. explicarea succintă a afirmaţiei date: explicaţie corectă şi relevantă – 6p./ explicaţie parţial
relevantă – 2p. 6 puncte

Rezultatele vor fi afişate în 8 iulie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00, urmând ca în perioada 9 -11 iulie să fie soluţionate. Rezultatele finale vor fi afişate în 12 iulie.

BACALAUREAT 2013: SESIUNEA DE TOAMNĂ

A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2013 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 15 până în 19 iulie.

În 19-20 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 19-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 20-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 22-23 august – evaluarea competenţelor digitale.

Din 26 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la Limba şi literatura română, urmată în 27 august de Limba şi literatura maternă, 28 august – proba obligatorie a profilului şi 30 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 2 septembrie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12.00 şi 16.00. În 3-4 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button