SMART CITY

BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XI-A

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XI-A PROFIL MATE-INFO

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XI-A PROFIL PEDAGOGIC

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XI-A PROFIL ȘTIINȚELE NATURII

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ SIMULARE BAC 2014 CLASA A XI-A PROFIL TEHNOLOGIC

VEZI AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ LA CLASA A XI-A

La ora 15:00 vom publica rezolvarea problemelor la matematică și baremul de corectare la MATEMATICĂ, SIMULARE BAC 2014, clasa a 11-a.

Miercuri are loc proba scrisă obligatorie în funcție de profil: MATEMATICĂ, pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică – informatică şi filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică – informatică, și ISTORIE, pentru Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările; – profil sportiv, toate specializările; – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; – profil teologic, toate specializările. – 

Simularea se desfăşoară la Matematică pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică – informatică şi filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică – informatică

Elevii de clasa a XI-a şi a XII-a intră în săli până la ora 8.30, testarea începe de la ora 9.00 şi elevii nu părăsesc spaţiul de examinare cel puţin până la ora 10.30. Au la dispoziţie maximum trei ore pentru rezolvarea subiectelor şi vor fi supravegheaţi de profesori de altă specialitate. Aceștia sunt repartizaţi în săli în ordine alfabetică, în funcţie de listele afişate pe uşa clasei, câte un elev în bancă, în funcţie de spaţiul disponibil.
Elevii nu au voie să intre în săli cu materiale din care se pot inspira pentru rezolvarea subiectelor sau cu telefoane mobile. Sălile de examen şi de corectare a lucrărilor sunt monitorizate video.

SUBIECTE LA MATEMATICĂ SIMULARE BAC 2014, CLASA A XI-A – MODELE

Model Subiect Matematica profil mate-info
Model Barem Matematica profil mate-info
Model Subiect Matematica profil pedagogic
Model Barem Matematica profil pedagogic
Model Subiect Matematica profil științe naturale
Model Barem Matematica profil științe naturale
Model Subiect Matematica profil tehnologic
Model Barem Matematica profil tehnologic

SUBIECTE LA MATEMATICĂ SIMULARE BAC 2014, CLASA A XI-A

MATEMATICĂ
programa M_mate-info
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss
din capitolul Sisteme de ecuații liniare
capitolul Derivabilitate
capitolul Reprezentarea grafică a funcțiilor
MATEMATICĂ
programa M_șt-nat
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
din capitolul Sisteme de ecuații liniare
capitolul Funcții derivabile
capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor 

MATEMATICĂ
programa M_tehnologic
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar
Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
din capitolul Sisteme de ecuații liniare
capitolul Funcții derivabile
capitolul Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICĂ
programa M_pedagogic
Conținuturile pentru simulare și competențele de evaluat asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
Structuri algebrice: inel, corp
din capitolul Structuri algebrice

– See more at: http://www.b365.ro/subiecte-la-matematica-simulare-bac-2014-clasa-a-xi-a-simulare-bac-2014-subiecte-matmatica-clasa-11_203662.html#sthash.6XK0d8s1.dpuf


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button