SMART CITY

BAREM DE CORECTARE LA GEOGRAFIE SIMULARE BAC 2014

BAREM DE CORECTARE LA GEOGRAFIE SIMULARE BAC 2014, preentat de Ministerul Educației.

SIMULARE BAC 2014 SUBIECTE ȘI BAREM LA GEOGRAFIE, LA PROBA E.d)

VEZI barem de corectare proba GEOGRAFIE  Filiera teoretică, profilul umanist, specializările: filologie, ştiinţe sociale; filiera tehnologică, profilul servicii, toate specializările; Filiera vocaţională: profil artistic, specializările: muzică, coregrafie, arta actorului, arhitectură, arte ambientale şi design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate specializările; profil pedagogic, specializările: învăţător/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţile extraşcolare, pedagog şcolar; profil ordine şi securitate publică (Licee ale Ministerului Administraţiei şi Internelor) specializarea ştiinţe sociale; profil teologic, toate specializările.

 VEZI ȘI SIMULARE BAC 2014: SUBIECTE LA GEOGRAFIE

SUBIECTE LA GEOGRAFIE, CLICK PE FOTO

Iată calendarul probelor la SIMULAREA BAC 2014:

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor
a XI-a i a XII-a din anul școlar 2013-2014:
3 martie 2014 Simularea probei E)a) – proba scrisa – Limba si literatura
româna
4 martie 2014 Simularea probei E)b) – proba scrisa – Limba si literatura
materna
5 martie 2014 Simularea probei E)c) – proba scrisa – Proba obligatorie a
profilului
7 martie 2014 Simularea probei E)d) – proba scrisa – Proba la alegere a
profilului si specializarii
14 martie 2014 Afisarea rezultatelor

SIMULARE BAC 2014: SUBIECTE ȘI BAREM LA GEOGRAFIE – SIMULARE BACALAUREAT 2014

Iată aici variantele de SUBIECTE și BAREM la Geografie, pentru Bacalaureat 2014. 

PROGRAMA LA GEOGRAFIE
A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ 1. Spaţiul românesc şi spaţiul european 2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României: – relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief) – clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică) – hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră – învelişul biopedogeografic – resursele naturale 3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României – harta politică a Europei; România ca stat al Europei – populaţia şi caracteristicile ei geodemografice – sistemul de oraşe al Europei – activităţile economice – caracteristici generale – sisteme de transport 4. Mediu înconjurător şi peisaje 5. Regiuni geografice în Europa şi în România: – caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România – studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii 6. Ţările vecine RomânieiRecomandarile noastre

Parteneri

Back to top button