SMART CITY

BAREM BIOLOGIE BAC 2013: Baremul de corectare la proba de BIOLOGIE, la Bacalaureat 2013

BAREM DE CORECTARE LA BIOLOGIE, BAC 2013: Vineri, 5 iulie, absolventii de liceu au sustinut proba de bacalaureat la alegere, in functie de profil.

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA PROBA DE BIOLOGIE BAC 2013

Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
1
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. d)
Biologie vegetală şi animală
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 2
– Filiera teoretică – profilul real;
– Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
– Filiera vocaţională – profilul militar.
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte
B 6 puncte
– două exemple de grupe de amfibieni; 2 x 1p. = 2 puncte
– câte un exemplu reprezentativ. 2 x 2p. = 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2c; 3a; 4a; 5d. 5 x 2p. = 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p. = 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p. = 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) caracterizarea aterosclerozei, precizând:
– două cauze; 2 x 1p. = 2 puncte
– două manifestări; 2 x 1p. = 2 puncte
– două măsuri de prevenire. 2 x 1p. = 2 puncte
b) explicarea corectă; 2 puncte
c) – calcularea masei sângelui sportivului; 2 puncte
74 x 7 : 100 = 5,18 kg;
– calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
5,18 x 55 : 100 = 2,849 kg;
– calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
2,849 x 90 : 100 = 2,5641 kg.
d) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte
Notă
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
rezolvării problemei. Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
2
B 12 puncte
a) fenotipul organismelor din F1; 1 punct
b) tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1: AM; Am; aM; am; 4 x 1p. = 4 puncte
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote: 4 (4/16); 1 punct
– genotipurile organismelor din F2 care au fructe alb-gălbui şi mici: AAmm; Aamm; 2 x 1p. = 2 puncte
d) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
a) enumerarea altor două faze ale diviziunii celulare mitotice; 2 x 1p. = 2 puncte
b) precizarea a două deosebiri între profază şi telofază; 2 x 2p. = 4 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii
referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
2. 16 puncte
a) enumerarea glandelor anexe ale sistemului digestiv al mamiferelor; 3 x 1p. = 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
– pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
– pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

Subiectele si baremul de corectare s-au publicat pe site-ul Ministerului Educatiei, edu.ro la ora 15:00.

Rezultatele vor fi afişate în 8 iulie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00, urmând ca în perioada 9 -11 iulie să fie soluţionate. Rezultatele finale vor fi afişate în 12 iulie.

BACALAUREAT 2013: SESIUNEA DE TOAMNĂ
A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2013 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 15 până în 19 iulie.

În 19-20 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 19-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 20-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 22-23 august – evaluarea competenţelor digitale.

Din 26 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la Limba şi literatura română, urmată în 27 august de Limba şi literatura maternă, 28 august – proba obligatorie a profilului şi 30 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 2 septembrie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12.00 şi 16.00. În 3-4 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button