SMART CITY

BAREM BAC GEOGRAFIE 2015,SESIUNEA DE TOAMNĂ.BAREM BAC 2015 GEOGRAFIE, BAREM, SUBIECTE BAC GEOGRAFIE

BAREM GEOGRAFIE BAC 2015.  BAREM BAC GEOGRAFIE 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. BAREM BAC 2015 GEOGRAFIE. REZOLVARE BAC 2015 GEOGRAFIE, BAC 2015 GEOGRAFIEBAREM GEOGRAFIE, BAC 2015 GEOGRAFIE EDU.RO.

BAREM BAC 2015 GEOGRAFIE, SESIUNEA A DOUA

SUBIECTE BAC 2015 GEOGRAFIE, SESIUNEA A DOUA

GEOGRAFIA se numără printre disciplinele pe care cei mai mulţi elevi le aleg pentru ultima probă a examenului maturităţii. Proba scrisă la GEOGRAFIE poate fi susţinută de absolvenţii profilului umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar.

BAC 2015 GEOGRAFIE. BAC 2015 GEOGRAFIE. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 GEOGRAFIE. BAREM DE CORECTARE GEOGRAFIE, BAC 2015. BAC 2015, SUBIECTE ȘI BAREM GEOGRAFIE. SUBIECTE BAC 2015. GEOGRAFIE BAC 2015. Testele scrise din sesiunea august – septembrie 2015 se încheie vineri, 28 august, cu proba la alegere a profilului şi specializării E)d), pentru susţinerea căreia s-au înscris 36.657 de elevi. Proba va fi susţinută, în funcţie de opţiunile fiecărui candidat, la următoarele discipline: biologie, chimie, economie, filosofie, fizică, geografie, informatică, logică şi argumentare, psihologie şi sociologie.

Elevii vor primi trei subiecte cu mai multe subpuncte, prin care ei trebuie să dovedească că stăpânesc noţiunile de bază din geografie.

BACALAUREAT 2015, BAC 2015, GEOGRAFIE, SUBIECTE ȘI BAREME, EDU.RO. BAC 2015, SUBIECTE GEOGRAFIE. Ca şi la probele anterioare, şi la această probă scrisă elevii vor avea de rezolvat tot trei subiecte, fiecare dintre ele notate cu 30 de puncte.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA GEOGRAFIE. REGULI DE ACCES BAC: Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA GEOGRAFIE. REGULI DE ACCES BAC:Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA GEOGRAFIE. REGULI DE ACCES BAC:Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

SUBIECTE ŞI BAREM BAC GEOGRAFIE, BAC 2015. SUBIECTE BAC GEOGRAFIE 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE GEOGRAFIE BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC 2015 GEOGRAFIE. SUBIECTE BAC GEOGRAFIE 2015. REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 GEOGRAFIE, BAC 2015 GEOGRAFIEPrima afişare a rezultatelor este programată marţi, 1 septembrie (până la ora 16:00), Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 16:00 – 20:00. Soluţionarea contestaţiilor se va efectua în zilele de 2 şi 3 septembrie, în timp ce rezultatele finale vor fi făcute publice vineri, 4 septembrie. 

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

B365.ro va publica, imediat ce vor fi disponibile, SUBIECTELE la GEOGRAFIE. Vineri, de la ora 15.00, EDU.RO va publica BAREMUL LA BAC GEOGRAFIEB365.ro va publica baremul imediat ce va fi disponibil.

BAC 2015 GEOGRAFIE. BAC 2015 GEOGRAFIE. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 GEOGRAFIE. BAREM DE CORECTARE GEOGRAFIE, BAC 2015. BAC 2015, SUBIECTE ȘI BAREM GEOGRAFIE. SUBIECTE BAC 2015. GEOGRAFIE BAC 2015. Iată subiectele care s-au dat în sesiunile anterioare ale examenului de bacalaureat:

SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015

Vă prezentăm și mai multe modele de subiecte şi baremul, inclusiv de la sesiunea specială a examenului de bacalaureat.

BAC 2015 SUBIECTE GEOGRAFIE. SUBIECTE GEOGRAFIE BACALAUREAT 2015, SESIUNEA SPECIALĂ

BAC 2015 BAREM GEOGRAFIE. BAREM DE CORECTARE LA GEOGRAFIE, BACALAUREAT 2015

Iată subiectele la BAC 2015 GEOGRAFIE SESIUNEA SPECIALĂ:

Foto: adevarul.ro

Click pe imagini pentru rezoluţie maximă

Foto: adevarul.ro

Iată şi MODELE DE SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA GEOGRAFIE LA SIMULAREA BACALAUREATULUI 2015, CLASA A XII-A. 

BAC 2015 GEOGRAFIE SUBIECTE. MODEL DE SUBIECTE LA GEOGRAFIE SIMULARE BAC 2015 CLASA A XII-A

BAC 2015 BAREM GEOGRAFIE. BAREM DE CORECTARE LA GEOGRAFIE SIMULARE BAC 2015 CLASA A XII-A

SUBIECTE ŞI BAREM BAC GEOGRAFIE, BAC 2015. SUBIECTE BAC GEOGRAFIE 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE GEOGRAFIE BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC 2015 GEOGRAFIE. SUBIECTE BAC GEOGRAFIE 2015. REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 GEOGRAFIE, BAC 2015 GEOGRAFIE.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button