SMART CITY

BAREM BAC CHIMIE 2015, SESIUNEA A DOUA. BAREM BAC CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ. BAREM BAC 2015

BAREM CHIMIE BAC 2015. REZOLVARE BAC 2015 CHIMIE, BAC 2015 CHIMIEBAREM CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ BAC 2015 EDU.ROBACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. BAREM BAC CHIMIE 2015. BAREM BAC 2015 CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ.

BAREM BAC CHIMIE ANORGANICĂ, BAC 2015, SESIUNEA A DOUA – PROFIL TEHNIC CLICK AICI

SUBIECTE BAC CHIMIE ANORGANICĂ, BAC 2015, SESIUNEA A DOUA – PROFIL TEHNIC – CLICK AICI

BAREM BAC CHIMIE ANORGANICĂ 2015, SESIUNEA A DOUA – PROFIL REAL – CLICK AICI

SUBIECTE BAC CHIMIE  ANORGANICĂ 2015, SESIUNEA A DOUA – PROFIL REAL – CLICK AICI

BAREM BAC CHIMIE ORGANICĂ 2015 PROFIL TEHNOLOGIC

SUBIECTE BAC CHIMIE ORGANICĂ 2015 PROFIL TEHNOLOGIC

BAREM BAC 2015 CHIMIE ORGANICĂ PROFIL REAL

SUBIECTE BAC 2015 CHIMIE ORGANICĂ PROFIL REAL

Proba la alegere a profilului şi specializării E)d), în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat va fi susţinută, vineri, de peste 36.000 de elevi. Candidaţii au putut alege să suţină proba la următoarele discipline: biologie, chimie, economie, filosofie, fizică, geografie, informatică, logică şi argumentare, psihologie şi sociologie.

B365.ro va publica, imediat ce vor fi disponibile, SUBIECTELE la CHIMIE ORGANICĂ ŞI CHIMIE ANORGANICĂ. Vineri, de la ora 15.00, EDU.RO va publica BAREMUL LA BAC CHIMIEB365.ro va publica baremul imediat ce va fi disponibil.

Elevii vor primi trei subiecte cu mai multe subpuncte, prin care ei trebuie să dovedească că stăpânesc noţiunile de bază din chimie.

BACALAUREAT 2015, BAC 2015, CHIMIE, SUBIECTE ȘI BAREME, EDU.RO. BAC 2015, SUBIECTE CHIMIE ORGANICĂ ŞI CHIMIE ANORGANICĂ. La această probă scrisă elevii vor avea de rezolvat tot trei subiecte, fiecare dintre ele notate cu 30 de puncte.

BAC 2015 CHIMIE. BAC 2015 CHIMIE ORGANICĂ ŞI CHIMIE ANORGANICĂ. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 CHIMIE. BAREM DE CORECTARE CHIMIE, BAC 2015. BAC 2015, SUBIECTE ȘI BAREM CHIMIE ORGANICĂ ŞI CHIMIE ANORGANICĂ. SUBIECTE BAC 2015. CHIMIE BAC 2015. Până când vor fi disponibile SUBIECTELE LA BAC 2015 CHIMIE, SESIUNEA DE TOAMNĂ, vă prezentăm subiectele care s-au dat în sesiunile anterioare ale examenului de bacalaureat.

BAREM DE CORECTARE CHIMIE ANORGANICĂ FILIERA TEHNOLOGICĂ – PROFIL TEHNIC,PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

BAREM DE CORECTARE CHIMIE ANORGANICĂ Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

BAREM DE CORECTARE CHIMIE ORGANICĂ Filiera tehnologică – profil tehnic, profil resurse naturale şi protecţia mediului 

BAREM DE CORECTARE CHIMIE ORGANICĂ Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

SUBIECTE CHIMIE ORGANICĂ ȘI ANORGANICĂ BACALAUREAT 2015, VINERI 3 IULIE:

SUBIECTE CHIMIE ANORGANICĂ FILIERA TEHNOLOGICĂ – PROFIL TEHNIC,PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

SUBIECTE CHIMIE ANORGANICĂ Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

SUBIECTE CHIMIE ORGANICĂ Filiera tehnologică – profil tehnic, profil resurse naturale şi protecţia mediului 

SUBIECTE CHIMIE ORGANICĂ Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

Vă prezentăm și subiectele şi baremul la proba susţinută de olimpici în sesiunea specială a examenului de bacalaureat din acest an:

BAC 2015 BAREM CHIMIE. BAREM CHIMIE ANORGANICĂ PROFIL REAL

BAC 2015 SUBIECTE CHIMIE. SUBIECTE CHIMIE ANORGANICĂ PROFIL REAL

BACALAUREAT 2015 BAREM CHIMIE. BAREM CHIMIE ORGANICĂ, FILIERA TEORETICĂ-PROFIL REAL

BACALAUREAT 2015 SUBIECTE CHIMIE. SUBIECTE CHIMIE ORGANICĂ, FILIERA TEORETICĂ- PROFIL REAL

BAREM CHIMIE ORGANICĂ. FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL, SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, SPECIALIZAREA ȘTIINȚELE NATURII. FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFIL MILITAR, SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ – SESIUNEA SPECIALĂ.

c

c

c

BAC 2015 CHIMIE. BAC 2015 CHIMIE ORGANICĂ ŞI CHIMIE ANORGANICĂ. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 CHIMIE. BAREM DE CORECTARE CHIMIE, BAC 2015. BAC 2015, SUBIECTE ȘI BAREM CHIMIE ORGANICĂ ŞI CHIMIE ANORGANICĂ. SUBIECTE BAC 2015. CHIMIE BAC 2015. Proba scrisă la CHIMIE ORGANICĂ sau CHIMIE ANORGANICĂ poate fi susţinută de absolvenţii filierei teoretice – profilul real, dar şi de elevii de la filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului; filiera vocaţională – profilul militar.

BAREM CHIMIE BAC 2015. REZOLVARE BAC 2015 CHIMIE, BAC 2015 CHIMIEBAREM CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ BAC 2015 EDU.ROBACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. BAREM BAC CHIMIE 2015. BAREM BAC 2015 CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ.

BACALAUREAT 2015 BAREM CHIMIE: BAREM DE CORECTARE CHIMIE BAC 2015, VINERI, 28 AUGUST. Elevii au la dispoziţie 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Toate subiectele sunt obligatorii şi se acordă 10 puncte din oficiu, nota fiind exprimată cu două zecimale.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA CHIMIE ANORGANICĂ. REGULI DE ACCES BAC: Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA CHIMIE ORGANICĂ. REGULI DE ACCES BAC:Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA CHIMIE. REGULI DE ACCES BAC:Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

BAREM CHIMIE BAC 2015. REZOLVARE BAC 2015 CHIMIE, BAC 2015 CHIMIEBAREM CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ BAC 2015 EDU.ROBACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. BAREM BAC CHIMIE 2015. BAREM BAC 2015 CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ.

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

BAREM CHIMIE BAC 2015. REZOLVARE BAC 2015 CHIMIE, BAC 2015 CHIMIEBAREM CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ BAC 2015 EDU.ROBACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. BAREM BAC CHIMIE 2015. BAREM BAC 2015 CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIE ANORGANICĂ.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button