SMART CITY

BAREM BAC BIOLOGIE,ANATOMIE 2015,SESIUNEA A DOUA.BAREM BAC BIOLOGIE,ANATOMIE,BAREM, SUBIECTE BAC BIO

BAREM BIOLOGIE, ANATOMIE BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. BAREM BAC BIOLOGIE, ANATOMIE 2015. BAREM BAC 2015 BIOLOGIE, ANATOMIE. REZOLVARE BAC 2015 BIOLOGIE, BAC 2015 ANATOMIEBAREM BIOLOGIE, ANATOMIE BAC 2015 EDU.RO.

BAREM ANATOMIE BAC 2015

SUBIECTE ANATOMIE BAC 2015

BAREM BIOLOGIE BAC 2015 SESIUNEA A DOUA

SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2015 SESIUNEA A DOUA

BIOLOGIA ŞI ANATOMIA se numără printre disciplinele pe care cei mai mulţi elevi le aleg pentru ultima probă a examenului maturităţii. Proba scrisă la BIOLOGIE sau ANATOMIE poate fi susţinută de absolvenţii filierei teoretice – profilul real, dar şi de elevii de la filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului; filiera vocaţională – profilul militar.

BAC 2015 BIOLOGIE. BAC 2015 ANATOMIE. SUBIECTE BACALAUREAT 2015 BIOLOGIE. BAREM DE CORECTARE BIOLOGIE, BAC 2015. BAC 2015, SUBIECTE ȘI BAREM BIOLOGIE. SUBIECTE BAC 2015. BIOLOGIE BAC 2015. B365.ro va publica, imediat ce vor fi disponibile, SUBIECTELE la BAC BIOLOGIE, ANATOMIE. Vineri, de la ora 15.00, EDU.RO va publica BAREMUL LA BAC BIOLOGIE, ANATOMIE. B365.ro va publica baremul imediat ce va fi disponibil.

BAREM BIOLOGIE, ANATOMIE BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. BAREM BAC BIOLOGIE, ANATOMIE 2015. BAREM BAC 2015 BIOLOGIE, ANATOMIE. REZOLVARE BAC 2015 BIOLOGIE, BAC 2015 ANATOMIEBAREM BIOLOGIE, ANATOMIE BAC 2015 EDU.RO. Absolvenţii claselor a XII-a şi a XIII-a vor susţine vineri, 28 august 2015, PROBA LA BIOLOGIE sau ANATOMIE, dacă şi-au exprimat această opţiune pentru ultima probă la BACALAUREAT 2015, în sesiunea de toamnă a examenului de BAC.

BACALAUREAT 2015, CALENDAR PROBE BAC 2015. SUBIECTE ȘI BAREM la BILOGIE, BIOLOGIE VEGETALĂ, BIOLOGIE ANIMALĂ. BAC 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI: BIOLOGIE și ANATOMIE. BACALAUREAT 2015 SUBICTE ȘI BAREM BIOLOGIE. SUBIECTE ȘI BAREM BIOLOGIE, BAC 2015. Candidaţii care aleg să susţină la BACALAUREAT 2015 BIOLOGIE optează fie pentru biologie de clasa a IX-a şi a X-a – BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ, fie pentru ANATOMIE şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană.

Elevii vor primi trei subiecte cu mai multe subpuncte, prin care ei trebuie să dovedească că stăpânesc noţiunile de bază din biologie sau, după caz, de anatomie.

BACALAUREAT 2015, BAC 2015, BIOLOGIE, ANATOMIE, SUBIECTE ȘI BAREME, EDU.RO. BAC 2015, SUBIECTE BIOLOGIE, ANATOMIE. Ca şi la probele anterioare, şi la această probă scrisă elevii vor avea de rezolvat tot trei subiecte, fiecare dintre ele notate cu 30 de puncte.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA BIOLOGIE, ANATOMIE. REGULI DE ACCES BAC: Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA BIOLOGIE ŞI ANATOMIE. REGULI DE ACCES BAC:Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA BIOLOGIE ŞI ANATOMIE. REGULI DE ACCES BAC:Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

SUBIECTE BAC BIOLOGIE 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE ŞI BAREM BAC BIOLOGIE ŞI ANATOMIE, BAC 2015. SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC 2015 BIOLOGIE ŞI ANATOMIE. SUBIECTE BAC BIOLOGIE 2015. REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 BIOLOGIE, BAC 2015 ANATOMIE.

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

SUBIECTE BAC BIOLOGIE 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE ŞI BAREM BAC BIOLOGIE ŞI ANATOMIE, BAC 2015. SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC 2015 BIOLOGIE ŞI ANATOMIE. SUBIECTE BAC BIOLOGIE 2015. REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 BIOLOGIE, BAC 2015 ANATOMIE. Iată şi SUBIECTELE LA BAC BIOLOGIE, ANATOMIE din sesiunile anterioare ale examenului de bacalaureat:

BAREM DE CORECTARE LA ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ  – BAC 2015CLICK AICI

BAREM DE CORECTARE BIOLOGIE ANIMALĂ ȘI VEGETALĂ

SUBIECTE BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ BAC 2015

SUBIECTE LA ANATOMIE, BACALAUREAT 2015

BAC 2015 SUBIECTE BIOLOGIE. BACALAUREAT 2015: SUBIECTE LA BAC 2015, BIOLOGIE ŞI ANATOMIE, VINERI, 28 AUGUST, PROBA SCRISĂ, CONFORM EDU.RO: În cursul zilei de vineri, de îndată ce vor fi disponibile, vă vom prezenta subiectele la biologie şi anatomie, la BAC 2015. 

SUBIECTE BIOLOGIE BACALAUREAT 2015

SUBIECTE ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ

SUBIECTELE LA BIOLOGIE, BAC 2015 SESIUNEA PENTRU OLIMPICI, POT FI VIZUALITATE AICI

BAREM BACALAUREAT 2015 PROBA LA BIOLOGIE. BAREM BIOLOGIE, BACALAUREAT OLIMPICI 2015. BAREMUL DE CORECTARE PROBA DE BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ, BACALAUREAT 2015

SUBIECTE BAC 2015 ANATOMIE PROBA PENTRU OLIMPICI

BAREM BAC 2015 ANATOMIE, PROBA PENTRU OLIMPICI LA BACALAUREAT 2015

BAC 2015. SUBIECTE BAC ANATOMIE. SUBIECTELE BACALAUREAT 2015 la ANATOMIE PROBA PENTRU OLIMPICI:

a

(Click pentru a mări imaginea)

a

a

BAC 2015. BAREM SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 clasa a XII-a

BACALAUREAT 2015. SUBIECTE SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 CLASA A XII-A

BAC 2015 BIOLOGIE. MODEL DE SUBIECTE LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ LA SIMULARE BAC 2015

BACALAUREAT 2015 BIOLOGIE. MODEL DE BAREM LA BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ LA SIMULARE BAC 2015

BAC 2015 ANATOMIE. SIMULARE ANATOMIE SUBIECTE – MODELE DE SUBIECTE ANATOMIE SIMULARE AICI.

BACALAUREAT 2015 ANATOMIE. BAREM SIMULARE ANATOMIE 2015 – MODEL DE BAREM SIMULARE ANATOMIE AICI

SUBIECTE SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 CLASA A XII-A CLICK AICI

BAREM SIMULARE ANATOMIE BAC 2015 clasa a XII-a CLICK AICI

SUBIECTE BAC BIOLOGIE 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE ŞI BAREM BAC BIOLOGIE ŞI ANATOMIE, BAC 2015. SUBIECTE BIOLOGIE BAC 2015. BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ. SUBIECTE BAC 2015 BIOLOGIE ŞI ANATOMIE. SUBIECTE BAC BIOLOGIE 2015. REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 BIOLOGIE, BAC 2015 ANATOMIE.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button