SMART CITY

BAREM ANATOMIE BAC 2013: Baremul de corectare la proba de ANATOMIE, la Bacalaureat 2013

BAREM DE CORECTARE LA ANATOMIE, BAC 2013: Vineri, 5 iulie, absolventii de liceu au sustinut proba de bacalaureat la alegere, in functie de profil.

Subiectele si baremul de corectare se publica pe site-ul Ministerului Educatiei, edu.ro la ora 15:00. B365.ro va publica, la randul sau aceste subiecte si baremul de corectare, de indata ce vor fi disponibile.

VEZI AICI BAREM DE CORECTARE LA PROBA DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ LA BAC 2013

BAREM LA ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ – VARIANTA 2 

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

Barem de evaluare şi de notare Varianta 2

– Filiera teoretică – profilul real;
– Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
– Filiera vocaţională – profilul militar.
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
B 6 puncte
– numirea a două segmente ale analizatorului auditiv; 2 x 1p.= 2 puncte
– asocierea fiecărui segment numit cu rolul său. 2 x 2p.= 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3c; 4d; 5d. 5 x 2p.= 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p.= 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) precizarea unei asemănări şi a unei deosebiri dintre ARN-ul mesager şi ARN-ul de transfer;
2 x 2p.= 4 puncte
b) – numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele
rezolvării:
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (98); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (196); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (140); 1 punct
– stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (70); 1 punct
– numărul legăturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar (98); 2 puncte
– numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcripţie (56); 2 puncte
– secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5′-3′ complementară: GCATTC. 2 puncte
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.
c) – formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
2
B 12 puncte
a) grupa/grupele sanguine ale donatorilor comuni pentru cei doi pacienţi (O); 2 puncte
– motivarea corectă; 2 puncte
b) aglutininele (anticorpii) din sângele celor doi pacienţi; 2 x 1p.= 2 puncte
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de
vedere al sistemului Rh; 2 puncte
d) formularea cerinţei; 2 puncte
– rezolvarea cerinţei. 2 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
a) precizarea a trei exemple de hormoni sexuali; 3 x 1p.= 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest
scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
2. 16 puncte
a) enumerarea a două măsuri de prevenire a afecţiunilor sistemului respirator; 2 x 1p.= 2 puncte
b) prezentarea a două modalităţi de transport al gazelor respiratorii de către sânge;
2 x 2p.= 4 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
– pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
– pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

 

 

 

Rezultatele vor fi afişate în 8 iulie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00, urmând ca în perioada 9 -11 iulie să fie soluţionate. Rezultatele finale vor fi afişate în 12 iulie.

BACALAUREAT 2013: SESIUNEA DE TOAMNĂ
A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2013 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 15 până în 19 iulie.

În 19-20 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 19-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 20-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 22-23 august – evaluarea competenţelor digitale.

Din 26 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la Limba şi literatura română, urmată în 27 august de Limba şi literatura maternă, 28 august – proba obligatorie a profilului şi 30 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 2 septembrie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12.00 şi 16.00. În 3-4 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button