Bacalaureat 2021. Proba obligatorie a profilului are loc marți, 29 iunie. Subiecte la Matematică, Istorie sau Chimie

29 iun. 2021
35 Afișari
Bacalaureat 2021. Proba obligatorie a profilului are loc marți, 29 iunie. Subiecte la Matematică, Istorie sau Chimie
După examenele de BAC și Evaluare Națională, o profesoară cu prestigiu din București contrazice declarațiile triumfaliste ale Ministrului Educației: “Avem foarte puțini elevi buni și foarte mulți slab pregătiți”

Bacalaureat 2021 continuă marți, 29 iunie, cu a doua probă din calendarul examenului, și anume proba obligatorie a profilului. 133.000 de elevi sunt așteptați în bănci marți dimineață, deși nu mai puțin de 3.600 de elevi înscriși au absentat la proba de luni, de limba și literatura română.

Examenul național de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) continuă marți, 29 iunie, cu proba obligatorie a profilului. Prima probă a fost susținută luni, 28 iunie, la limba și literatura română. A treia probă va fi susținută pe 30 iunie, fiind proba la alegere, iar ultima probă scrisă este proba de limbă maternă, care va fi susținută pe 1 iulie.

Pentru susținerea examenului național de Bacalaureat 21 au fost pregătite 802 centre, iar pe liste sunt înscriși nu mai puțin de 133.663 de candidați, dintre care 114.137 de candidați din promoția curentă, respectiv 19.526 de candidați din promoțiile anterioare. Trebuie menționat faptul că la prima probă, cea de limba și literatura română, au absentat 3.618 candidați.

Peste 15.300 de elevi bucureșteni vor susține astăzi a doua probă a examenului de Bacalaureat 2021.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse/transmise doar în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. În cele din urmă, rezultatele finale vor fi transmise pe data de 9 iulie.

Bacalaureat 2021 – În ce condiții se desfășoară examenul

Întocmai ca la prima probă de la Bacalaureat 2021, cea de limba și literatura română, proba a doua va începe la ora 09:00, iar elevii pot intra în sălile de examen până la 08:30.

În acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire şi protecţie:

 • fiecare centru de examen va dispune de de asistenţă medicală, echipamente şi materiale de protecţie (dezinfectanţi, măşti etc.).
 • intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat.
 • în sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri.
 • în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă.
 • fiecare persoană care are drept de acces în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare.
 • sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini.
 • în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecţie.
 • colectarea măştilor purtate se va face în locuri special amenajate şi semnalizate.

De asemenea, este interzis schimbul de obiecte personale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Elevii care susțin proba de Matematică pot utiliza instrumente de desen, însă nu calculatoare

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală albastră. Pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Persoanele suspectate de fraudă vor fi eliminate din examenul de Bacalaureat 2021

Cei surprinşi încercând să fraudeze vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

 • recunoaşterea/echivalarea/ susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
 • obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Bacalaureat 2021 – TELVERDE pentru semnalarea neregulilor

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

Cookies