SMART CITY

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC SOCIOLOGIE 2016 SI BAREM CORECTARE SOCIOLOGIE BAC 2016

BACALAUREAT 2016. b365.RO vă prezintă MODELE DE SUBIECTE BAC 2016 SOCIOLOGIE SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 SOCIOLOGIE, conform EDU.RO. Examenul de BACALAUREAT 2016, sesiunea iunie-iulie 2016, începe cu înscrierea candidaţilor în perioada 30 mai-3 iunie 2016, probele propriu-zise de examen urmând să fie susţinute în intervalul 13 iunie-8 iulie 2016, rezultatele finale ale examenului de BACALAUREAT 2016 urmând să fie afişate pe data de 16 iulie. 

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC 2016 SOCIOLOGIE SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 SOCIOLOGIE, conform EDU.RO.  


MODEL SUBIECTE BAC 2016 SOCIOLOGIE Profilul umanist din filiera teoretică.

BAREM DE CORECTARE BAC 2016 SOCIOLOGIE Profilul umanist din filiera teoretică.

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC 2016 SOCIOLOGIE SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 SOCIOLOGIE, conform EDU.RO.

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL – 2016
Sesiunea iunie-iulie 2016
30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie – 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC 2016 SOCIOLOGIE SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 SOCIOLOGIE, conform EDU.RO.

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL – 2016
Sesiunea august-septembrie 2016
18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă – proba B
17-19 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C
18-19 august 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 august 2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
23 august 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
24 august 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
26 august 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
29 august2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
30-31august2016 Rezolvarea contestaţiilor
1 septembrie2016 Afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC 2016 SOCIOLOGIE SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 SOCIOLOGIE, conform EDU.RO. La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor, anunţă Ministerul Educaţiei. 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button