SMART CITY

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC INFORMATICĂ 2016 SI BAREM CORECTARE INFORMATICĂ BAC 2016

BACALAUREAT 2016. b365.RO vă prezintă MODELE DE SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 INFORMATICĂ, conform EDU.RO. Examenul de BACALAUREAT 2016, sesiunea iunie-iulie 2016, începe cu înscrierea candidaţilor în perioada 30 mai-3 iunie 2016, probele propriu-zise de examen urmând să fie susţinute în intervalul 13 iunie-8 iulie 2016, rezultatele finale ale examenului de BACALAUREAT 2016 urmând să fie afişate pe data de 16 iulie. 

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 INFORMATICĂ, conform EDU.RO.  

MODEL SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ, Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică matematică-informatică intensiv informatică

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

MODEL SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ, Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

MODEL SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ, Limbajul Pascal Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

MODEL SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ, Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

 

BAREM DE CORECTARE BAC 2016 INFORMATICĂ (comun pentru limbajele C/C++ si Pascal)
Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică
matematică-informatică intensiv informatică
Filiera vocaională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

BAREM DE CORECTARE BAC 2016 INFORMATICĂ (comun pentru limbajele C/C++ si Pascal)

Filiera teoretică, profilul real, specializarea stiinţe ale naturii


BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 INFORMATICĂ, conform EDU.RO.

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL – 2016
Sesiunea iunie-iulie 2016
30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie – 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 INFORMATICĂ, conform EDU.RO.

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL – 2016
Sesiunea august-septembrie 2016
18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă – proba B
17-19 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C
18-19 august 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 august 2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
23 august 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
24 august 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
26 august 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
29 august2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
30-31august2016 Rezolvarea contestaţiilor
1 septembrie2016 Afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2016. MODELE SUBIECTE BAC 2016 INFORMATICĂ SI BAREM DE CORECTARE BAC 2016 INFORMATICĂ, conform EDU.RO. La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor, anunţă Ministerul Educaţiei. 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button