SMART CITY

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ.SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. REZOLVARE, BAREM

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ.SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. Luni, 24 august 2015, este programată proba scrisă la limba română în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. B365.ro va publica subiectele şi baremul la limba română scris în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat, imediat ce vor fi disponibile. Până atunci, însă, vă prezentăm subiectele care s-au dat la proba scrisă la limba română în sesiunea din vară.

Subiecte Bacalaureat 2015 Română REAL:

Subiectul I: De analizat un text numit „Trei Generaţii”, cu mai multe cerinţe, cum ar fi găsirea de sinonime. Subiect II: Un text argumentativ despre importanţa sportului. Subiectul III: De caracterizat un personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu, conform Adevărul.

Iată şi: BAREMUL LA REAL – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Subiect Bacalaureat 2015 Română UMAN

Subiectul I: De analizat un text numit „Trei Generaţii”, cu mai multe cerinţe, cum ar fi găsirea de sinonime. Subiectul II: Text argumentativ despre rolul scriitorului în societate Subiectul III: Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic.

 

Iată şi BAREMUL LA UMAN – LIMBA SI LITERATURA ROMANA

SUBIECT LIMBA ROMÂNĂ BAC 2015 (SESIUNEA SPECIALĂ OLIMPICI):

BACALAUREAT 2015, CALENDAR PROBE BAC 2015. SUBIECTE ȘI BAREM la ROMÂNĂ, BAC 2015. PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ.

 

BACALAUREAT 2015, CALENDAR PROBE BAC 2015. SUBIECTE ȘI BAREM la ROMÂNĂ, BAC 2015. PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. SURSA FOTO: romaniatv.net

VEZI aici Modele subiecte limba și literatura română scris Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică; Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepia profilului pedagogic)

VEZI aici Modele subiecte limba și literatura română scris Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ.SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. Absolvenţii de clasa a XII-a care au urmat cursurile de profil uman sau pedagogic vor primi la examenul de Bac 2015 subiecte mai dificile decât cei care provin din clasele cu profil real sau tehnologic.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. REGULI DE ACCES BAC: Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. REGULI DE ACCES BAC:Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA LIMBA ROMÂNĂ. REGULI DE ACCES BAC:Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 ROMÂNĂ.SUBIECTE BAC ROMÂNĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button