SMART CITY

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 MATEMATICĂ.SUBIECTE BAC 2015.REZOLVARE,BAREM MATE

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 MATEMATICĂ.SUBIECTE BAC MATEMATICĂ 2015. REZOLVARE, BAREM. BAC 2015 MATEMATICĂ M1, BAC 2015 MATEMATICĂ M2. B365.ro vă prezintă subiectele şi baremul la matematică în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat.

BAREM BAC MATEMATICĂ 2015 EDU.RO, SESIUNEA DE TOAMNĂ. BAREM BAC MATEMATICĂ PROFIL MATEMATICĂ – INFORMATICĂ CLICK AICI

SUBIECTE MATEMATICĂ BAC 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE BAC MATEMATICĂ 2015, CONFORM EDU.RO, PROFIL MATEMATICĂ – INFORMATICĂ – CLICK AICI

BAREM BAC MATEMATICĂ 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. BAREM BAC MATEMATICĂ PROFIL PEDAGOGIC CLICK AICI

SUBIECTE MATEMATICĂ BAC 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE BAC MATEMATICĂ 2015, CONFORM EDU.RO, PROFIL PEDAGOGIC – CLICK AICI

BAREM BAC MATEMATICĂ 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. BAREM BAC MATEMATICĂ PROFIL ŞTIINŢE ALE NATURII CLICK AICI

SUBIECTE MATEMATICĂ BAC 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE BAC MATEMATICĂ 2015, CONFORM EDU.RO, PROFIL ŞTIINŢE ALE NATURII – CLICK AICI

BAREM BAC MATEMATICĂ 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. BAREM BAC MATEMATICĂ PROFIL TEHNOLOGIC CLICK AICI

SUBIECTE MATEMATICĂ BAC 2015, SESIUNEA DE TOAMNĂ. SUBIECTE BAC MATEMATICĂ 2015, CONFORM EDU.RO, PROFIL TEHNOLOGIC – CLICK AICI

Iată SUBIECTELE LA BAC LA MATEMATICĂ M1, PROFIL MATEMATICĂ – INFORMATICĂ:

Click pe imagine pentru mărire

Foto: adevarul.ro


 

Iată şi subiectele care s-au dat la proba scrisă la matematică în sesiunea din vară:

BAREMUL DE  CORECTARE LA MATEMATICĂ, REAL, MATE-INFO, CLICK AICI

BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, PROFIL PEDAGOGIC, CLICK AICI

BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, PROFIL ȘTIINȚELE NATURII, CLICK AICI

BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, PROFIL TEHNOLOGIC, CLICK AICI

BACALAUREAT 2015, BAC 2015, SUBIECTE MATEMATICĂ, BAREM MATEMATICĂ BAC 2015, MODELE BAC MATEMATICĂ. BACALAUREAT 2015 – SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, MODELE, BAC 2015.

BAREME BACALAUREAT 2015 OLIMPICI. PROBA LA MATEMATICĂ. BAREM MATEMATICĂ, BACALAUREAT OLIMPICI 2015. PROFIL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ.

BAREM MATEMATICĂ, BACALAUREAT OLIMPICI 2015. PROFIL TEHNOLOGIC.

BAREM MATEMATICĂ, BACALAUREAT OLIMPICI 2015. PROFIL ȘTIINȚELE NATURII.

BAREM ISTORIEBACALAUREAT OLIMPICI 2015. 

CITEȘTE ȘI: BACALAUREAT 2015. SUBIECTE BAC 2015 OLIMPICI, PROBA LA MATEMATICĂ și ISTORIE 

SUBIECTE BAC 2015 OLIMPICI, PROBA LA MATEMATICĂ. SUBIECTE PROFILUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

b

(Click pentru a mări imaginea)

SUBIECTE BAC 2015 OLIMPICI, PROBA LA MATEMATICĂ. SUBIECTE PROFILUL TEHNOLOGIC

f

SUBIECTE BAC 2015 OLIMPICI, PROBA LA MATEMATICĂ. SUBIECTE MATEMATICĂ PROFIL ȘTIINȚELE NATURII

f


GĂSIȚI PE LINKURILE DE MAI JOS BAREMURILE: 

BAREM MATEMATICĂ PROFIL MATEMATICĂ -INFORMATICĂ CLASA A XIi-A, SIMULARE BACALAUREAT 2015

BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, PROFIL PEDAGOGIC, CLASA A XII-A, SIMULARE BAC 2015

BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ PROFIL REAL ȘTIINȚELE NATURII CLASA A XII-A SIMULARE BAC 2015

BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ CLASA A XII-A PROFIL TEHNOLOGIC SIMULARE BACALAUREAT 2015

BAREM SIMULARE MATEMATICĂ CLASA A XI-A PROFIL MATE-INFO

SUBIECTE SIMULARE MATEMATICĂ CLASA A XI-A PROFIL MATE-INFO

BAREM SIMULARE MATEMATICĂ CLASA A XI-A PROFIL PEDAGOGIC

SUBIECTE SIMULARE MATEMATICĂ CLASA A XI-A PROFIL PEDAGOGIC

BAREM SIMULARE MATEMATICĂ CL A XI-A PROFIL ŞTIINŢE ALE NATURII

SUBIECTE SIMULARE MATEMATICĂ CLASA A XI-A PROFIL ŞTIINŢE ALE NATURII

BAREM SIMULARE MATEMATICĂ CL A XI-A PROFIL TEHNOLOGIC

SUBIECTE SIMULARE MATEMATICĂ CLASA A XI-A PROFIL TEHNOLOGIC

SUBIECTE BAC 2015, MATEMATICĂ. MODELE DE SUBIECTE ŞI BAREME LA MATEMATICĂ, LA BAC 2015. 

Absolvenţii de liceu vor susţine pe 26 august 2015, PROBA LA MATEMATICĂ, la BACALAUREAT 2015, în sesiunea de toamnă a examenului de BAC.
 
MODELE DE SUBIECTE ŞI BAREME LA MATEMATICĂ, BACALAUREAT 2015
BACALAUREAT 2015 TOAMNĂ: SUBIECTE ȘI BAREM LA MATEMATICĂ, profilurile REAL – TEHNOLOGIC, MATE-INFO, ȘTIINȚELE NATURII.

CLICK PE LINK:

BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ PROFIL MATE-INFO

BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ PROFIL ȘTIINȚELE NATURII

BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ PROFIL TEHNOLOGIC

BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ PROFIL PEDAGOGIC

SUBIECTE LA MATEMATICĂ PROFILUL MATE-INFO DATE ÎN SESIUNEA DE TOAMNĂ BACALAUREAT 2014, SURSA GANDUL.INFO:

SUBIECTELE LA MATEMATICĂ LA PROFILUL TEHNOLOGIC DATE ANUL TRECUT, MIERCURI, 27 AUGUST 2014, LA SESIUNEA DE TOAMNĂ BACALAUREAT 2014: SURSA – HOTNEWS.RO

 

Iată ce subiecte și ce bareme de corectare au avut la matematică în vară, la BACALAUREAT 2014, de rezolvat absolvenții:

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ- FILIERA MATE-INFO, DE LA BACALAUREAT 2014

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ- FILIERA ŞTIINŢE ALE NATURII, DE LA BACALAUREAT 2014

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ- PROFIL TEHNOLOGIC, DE LA BACALAUREAT 2014

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICA- PROFIL PEDAGOGIC, DE LA BACALAUREAT 2014

VEZI AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ- FILIERA MATE-INFO, DE LA BACALAUREAT 2014

VEZI AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ- FILIERA ŞTIINŢE ALE NATURII, DE LA BACALAUREAT 2014

VEZI AICI SUBIECTELE LA MATEMATICĂ- PROFIL TEHNOLOGIC, DE LA BACALAUREAT 2014

VEZI AICI SUBIECTELE LA MATEMATICA- PROFIL PEDAGOGIC

MODELE DE SUBIECTE ȘI BAREM DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, de pe edu.ro:

BACALAUREAT 2015, BAC 2015, MATEMATICĂ, SUBIECTE ȘI BAREME – MODELE, EDU.RO. BAC 2015, SUBIECTE MATEMATICĂ. La matematică, elevii vor avea de rezolvat tot trei subiecte, fiecare dintre ele notate cu 30 de puncte.

Vezi MODELE DE SUBIECTE şi BAREMUL DE CORECTARE la matematică filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică – informatică şi filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică – informatică.

Vezi MODELE DE SUBIECTE şi BAREMUL DE CORECTARE la matematică filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.

Vezi MODELE DE SUBIECTE şi BAREMUL DE CORECTARE la matematică la filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţele naturii şi filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA MATEMATICĂ. REGULI DE ACCES BAC: Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA MATEMATICĂ. REGULI DE ACCES BAC:Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

BACALAUREAT 2015, PROBA LA MATEMATICĂ. REGULI DE ACCES BAC:Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.SUBIECTE BAC 2015 MATEMATICĂ M1, SUBIECTE BAC 2015 MATEMATICĂ M2.SUBIECTE BAC 2015 MATE. REZOLVARE, BAREM. CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA TOAMNĂ.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button