SMART CITY

BACALAUREAT 2014. Reguli STRICTE în SESIUNEA SPECIALĂ de BACALAUREAT

BACALAUREAT 2014. Peste 160 de absolvenți de liceu susțin anul acesta examenul de bacalaureat în sesiunea specială, scrie româniatv.net.

BAC 2014. Examenul de Bacalaureat în sesiunea specială se desfăşură la Colegiul Naţional Mihai Viteazul din Ploieşti. Elevii sunt cazaţi la Colegiul Tehnic Lazăr Edeleanu. Potrivit aceleiaşi surse, în total, este vorba de 106 olimpici sportivi şi 51 de olimpici internaţionali la Chimie, Informatică, Biologie, Matematică, Fizică, Limba Rusă, Astronomie şi Astrofizică, Geografie sau olimpici care îşi dau admiterea la universităţi din străinătate.

BACALAUREAT 2014. În acest an, sesiunea specială a examenului de bacalaureat se desfășură în perioada 17-30 mai. Înscrierile pentru sesiunea specială de Bac au avut loc în perioada 17-18 mai, iar probele au început pe 19 mai, cu Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Următoarea probă, cea de Evaluare a competenţelor digitale, are loc în perioada 21-22 mai, urmată de Evaluarea competenţelor lingvistice (23-24 mai).

BACALAUREAT 2014, SESIUNEA SPECIALĂ. Candidaţii vor susţine probele scrise între 26-29 mai, astfel:

26 mai – Limba şi literatura română
27 mai – proba obligatorie a profilului: Matematică sau istorie
28 mai – proba la alegere a profilului (chimie, fizică, biologie, filososfie, psihologie, sociologie, economie, informatică, logică, geografie)

BAC 2014. Absolvenţii care vor participa la sesiunea specială aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine în 29 mai proba scrisă la limba şi literatura maternă.

BACALAUREAT 2014. Afişarea rezultatelor se va face în aceeaşi zi, până la ora 18.00, iar contestaţiile vor putea fi depuse între orele 18,00 şi 20,00.

BACALAUREAT 2014. În data de 30 mai se vor rezolva contestaţiile şi vor fi afişate rezultatele finale.

BACALAUREAT 2014. REGULI STRICTE:

BACALAUREAT 2014. În timpul examenului de Bacalaureat, candidaţii nu pot intra în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări şi alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii prinşi cu astfel de materiale vor fi eliminaţi din examen de către preşedintele comisiei, indiferent dacă acestea au fost sau nu folosite.

BACALAUREAT 2014, SESIUNEA SPECIALĂ. La accesul candidaţilor în centrul de examen se procedează astfel:

-un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate şi verifică dacă fotografiile corespund;

– candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen;

– candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

– candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

BACALAUREAT 2014. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşeta/geanta etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declaraţie tip în care se menţionează numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

BAC 2014. Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană dintre asistenţi, desemnată de comisia de examen.

BACALAUREAT 2014. După ce au trecut de punctul de legitimare şi de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.

BACALAUREAT 2014. Pentru elaborarea lucrării, candidaţii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene pot folosi numai creion negru. Cei care vor să corecteze o greşeală trebuie să taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar în cazul în care unii elevi vor să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească însă timpul stabilit, primesc alte coli de examen.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button