BACALAUREAT 2014: Peste 120.000 de elevi susţin, începând de luni, proba competenţelor digitale

BACALAUREAT 2014: Peste 120.000 de elevi susţin, începând de luni, proba competenţelor digitale

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE: Perioada 23-27 iunie încheie ciclul probelor orale cu testarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Conform MEN, 123.689 de absolvenţi sunt aşteptaţi să susţină proba, dintre care 122.072 din promoţia curentă şi alţi 1.617 din promoţiile anterioare, informează romaniatv.net. 

Elevii de clasa a XII-a încep astăzi, luni, 16 iunie 2014, proba de evaluare a competenţelor digitale la BAC 2014. Proba D a Bacalaureatului, proba  de evaluare a competenţelor digitale, are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului debacalaureat, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările. La proba de COMPETENŢE DIGITALE BACALAUREAT 2014 sunt propuse şapte domenii de competenţă.  

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. Conform Calendarului publicat de Ministerul Educației pe edu.ro, de luni, 16 iunie 2014, elevii vor fi nevoiți să își prezinte competențele digitale. 

CALENDARUL examenului de Bacalaureat național – 2014, Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
30 mai 2014 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 – 12 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
11 – 13 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
16 – 20 iunie 2014 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
23 – 27 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C
30 iunie 2014 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
1 iulie 2014 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
2 iulie 2014 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
4 iulie 2014 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
7 iulie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
7 iulie 2014 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
8 -10 iulie 2014 Rezolvarea contestaţiilor
11 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2014, Competenţe digitale: MODELE DE SUBIECTE 

Sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie 2014 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
18-19 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română – proba A
18-19 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba maternă – proba B
19 -20 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație
internațională – proba C
21 – 22 august 2014 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
25 august 2014 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
26 august 2014 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
27 august 2014 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
29 august 2014 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –
probă scrisă
1 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea
contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
2-3 septembrie 2014 Rezolvarea contestaţiilor
4 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

BACALAUREAT 2014. Meditaţii instituţionalizate pentru elevii care nu iau BAC-ul. CALENDARUL BAC-ULUI 

BACALAUREAT 2014, Competenţe digitale: MODELE DE SUBIECTE 

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE – proba D. Proba de evaluare a competenţelor digitale are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului debacalaureat, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările. La proba de COMPETENŢE DIGITALE BACALAUREAT 2014 Sunt propuse şapte domenii de competenţă:

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – Operarea corectă la nivel elementar; Descrierea interfeţei sistemului de operare; Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern; Operarea cu discuri logice, directoare, fişiere; Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows; Aplicarea modalităţilor de tipărire a unui fişier; Operarea cu tastatura şi mouse-ul

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 2. Editoare de texte – Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text; Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului; Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului; Utilizarea avansată a editorului de texte; Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document; Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice, faxului; Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 3. Informaţie şi comunicare – Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului; Enumerarea serviciilor oferite de Internet şi descrierea acestora; Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet; Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet; Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor; Utilizarea serviciilor oferite de Internet; Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului; Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet; Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML; Inserarea în pagina web a elementelor: text, imagine, tabel, hiper-legătură etc.; Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini web – copiere, mutare, ştergere, formatare; Transformarea documentelor multimedia în pagini web

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) – Identificarea componentelor hardware şi software ale unui calculator personal; Descrierea funcţionării unui calculator personal; Descrierea performanţelor unui computer; Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea; Descrierea situaţiilor în care poate fi utilizat un calculator în activitatea zilnică; Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor; Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului, din punctul de vedere al sănătăţii; Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea software-ului

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE.  5. Editoare de calcul tabelar – Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei de calcul tabelar; Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul; Utilizarea formulelor şi a funcţiilor; Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul; Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame; Realizarea de import obiecte

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 6. Baze de date – Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei pentru gestionarea bazelor de date; Operarea cu baze de date; Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date; Crearea şi utilizarea formularelor; Crearea şi utilizarea rapoartelor

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 7. Prezentări – Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări; Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări – copiere, mutare, ştergere; Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări; Utilizarea elementelor grafice în prezentare; Utilizarea diagramelor; Aplicarea efectelor de animaţie şi de tranziţie într-o prezentare; Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării

Conţinuturile corespunzătoare celor şapte domenii de competenţă sunt:

1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – Modalităţi de pornire/ oprire corectă/ repornire a calculatorului. Modalităţi de închidere a unei aplicaţii care nu răspunde. Informaţii referitoare la resursele hardware şi software ale calculatorului (versiune sistem de operare, tipul procesorului, memorie instalată etc.). Tastaturi: tipuri, opţiuni specifice. Taste: funcţii, taste speciale (specifice sistemului de operare, pentru deplasarea cursorului etc.), taste de editare, taste funcţionale; Shortcut-uri – combinaţii de taste. Imprimanta. Modalităţi de tipărire a unui document. Opţiuni de tipărire. Operaţii specifice procesului de tipărire (instalare în sistem a unei imprimante, vizualizareastadiului în care se află procesul de tipărire, restartarea, renunţarea la un proces detipărire). Pictograme. Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre. Spaţiul de lucru, data şi ora sistemului, volumul, opţiuni de afişare (opţiuni pentru fundal, screen saver etc.). Capturi de ecran. Disc logic, director, fişier: proprietăţi, conţinut. Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, opţiuni de vizualizare a conţinutului, dimensiune, proprietăţi. Schimbarea discului de lucru curent. Schimbarea directorului de lucru curent. Accesorii ale sistemului de operare: Notepad, Paint, Calculator. Aplicaţii pentru arhivarea fişierelor. Viruşi informatici şi antiviruşi.

2. Editoare de texte – Elemente de interfaţă şi operaţii specifice aplicaţiilor de editare a textelor: deschidere, închidere etc. Documente: structură, operaţii cu documente (creare, deschidere, modificare, salvare, închidere, vizualizare etc.). Obiecte inserate în document: : antet, subsol, grafice şi imagini, fişiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristică, simboluri etc. Fonturi: nume, dimensiune, stil, culoare, stil de subliniere, efecte etc. Paragrafe: tip aliniere, spaţiere rânduri, indentare, numerotare, marcatori, culoare fundal etc. Pagini: margini, orientare, dimensiuni, coloane de text, întreruperi, secţiuni, fundal, numerotare etc. Tabulatori: aliniere, poziţionare etc. Borduri şi linii: stil, lăţime, culoare etc. Tabele: operaţii specifice (inserare, modificare număr de rînduri şi coloane, scindare celule etc.). Instrumente pentru desenare. Nota de subsol sau de sfârşit de text. Operaţii asupra conţinutului documentului: poziţionare în document, introducere text, selectare etc. Comenzi pentru editarea conţinutului documentului: inserare obiecte, copiere, mutare, ştergere, căutare text, înlocuire text etc. Comenzi pentru formatarea la nivel de caracter, paragraf, pagină, obiecte inserate etc; comenzi pentru copierea formatului. Comenzi pentru corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale. Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite. Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură. Opţiuni pentru tipărire.

3. Informaţie şi comunicare – Elemente de istorie a Internetului. Acces la Internet: provider, modem, opţiuni de configurare a sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un provider; Tipuri de comunicaţii; Protocoale de transmisie; Host şi client; Baze de date on-line; Protocolul http, www (World Wide Web), ftp; Adresare în Internet: adresa IP, DNS; Pagină web, site, portal, motor de căutare; Aplicaţii de navigare pe web (browsere): elemente generale de interfaţă; Aplicaţii de poştă electronică (de exemplu Outlook Express); Aplicaţii pentru conversaţia în timp real; Servicii oferite de Internet: poşta electronică (e-mail), conversaţie în timp real (chat), grupuri de discuţii, comerţ electronic (e-commerce), operaţii bancare prin Internet (e-banking), telefonie (VoIP), video şi audio conferinţe; Opţiuni specifice pentru utilizarea poştei electronice (citire, întocmire, trimitere, redirecţionare a unui mesaj, ataşare fişiere, agenda de adrese, administrare cont etc.); Particulatităţi ale conversaţiei pe Internet: acronime, emoticons, adresare politicoasă; Operaţii de căutare şi extragere a unor informaţii folosind motoarele de căutare şi utilizarea acestora; Opţiuni de editare a paginilor web cu HTML: inserarea şi formatarea de text (font, dimensiune, stil, culoare etc.), imagini (poziţionare, dimensiuni, încadrare în text),fundal, legături, mapare), tabele etc.; Semnătura digitală; Modalităţi de protejare pe Internet: Firewall, antivirus etc.; Respectarea legislaţiei privind folosirea facilităţilor oferite de Internet.

4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) – Unitatea centrală (CPU); Dispozitive de intrare; mouse, tastatură, trackball, scanner, touchpad, light pens, joysticks, camera video, microfon etc.; Dispozitive de ieşire; unităţi de afişare video, ecran sau monitor, imprimante, plottere, difuzoare, sintetizatoare de voce etc.; Dispozitive de intrare – ieşire; modem, touch screen; Dispozitive de stocare; Memorii RAM, ROM, unităţi de măsură; compararea principalelor tipuri de dispozitive de stocare a datelor în funcţie de viteză, cost, capacitate etc.; Conceptul de sistem de operare; funcţiile principale ale unui sistem de operare; Tipuri de software; Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal; Factori ce influenţează performanţele unui computer: viteza CPU (unităţi de măsură), dimensiunea memoriei RAM, aplicaţiile; Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet); Partajare resurse, comunicaţii în reţea; World Wide Web; Drepturi de acces; Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii; Viruşi informatici şi antiviruşi; Ergonomia postului de lucru; Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului; Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat; Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software; Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru utilizator).

5. Editoare de calcul tabelar – Elemente de interfaţă şi operaţii specifice aplicaţiilor pentru calcul tabelar: deschidere, închidere etc.; Registre de calcul: structură, operaţii cu registre de calcul (creare, deschidere, modificare, salvare, închidere, vizualizare etc.); Pagini: margini, orientare, dimensiuni, fundal, opţiuni pentru foi de calcul etc.; Foi de calcul: structură, operaţii specifice (creare, selectare, redenumire, mutare, ştergere, culoare panou etc.); Obiecte inserate în foaia de calcul: antet, subsol, grafice şi imagini, fişiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristică, simboluri etc.; Operaţii asupra conţinutului foii de calcul: poziţionare, introducere date, selectare celule, selectare rânduri şi coloane etc.; Comenzi pentru modificarea structurii foii de calcul: inserarea de rînduri / coloane, modificarea dimensiunilor rîndurilor şi coloanelor, scindarea celulelor; Comenzi pentru editarea conţinutului celulelor: inserare, copiere/ mutare (în cadrul aceleiaşi foi de calcul, altei foi de calcul active, între registre etc.), ştergere, căutaretext, înlocuire text, sortare etc.; Comenzi pentru formatarea celulelor (tip date, aliniere, font, borduri, fundal etc.) şi a obiectelor inserate; copierea formatului; Instrumente pentru desenare; Formule: structură, modalităţi de introducere în celulă; Serii de date completate automat; Funcţii (de exemplu: min, max, count, sum, average, if); Referinţa relativă, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii; Opţiuni pentru tipărire.

6. Baze de date – Elemente de interfaţă şi operaţii specifice aplicaţiilor pentru gestiunea bazelor de date: deschidere, închidere etc.; Baza de date: structură, proiectare, operaţii cu bazele de date (creare, deschidere, modificare, salvare, închidere, vizualizare etc.); Tabele: structură, cheie primară, index, câmpuri (proprietăţi) şi înregistrări, operaţii specifice (creare, inserare date, vizualizare date, modificare date, ştergere date,căutare etc.); Interogări simple şi multiple: sursă de date, operaţii specifice (creare, formatare, vizualizare date, modificare, ştergere, filtre, sortare etc.); Formulare: structură, sursă de date, operaţii specifice (creare, formatare, vizualizare şi introducere date, modificare, ştergere etc.); Rapoarte: structură, sursă de date, operaţii specifice (creare, formatare, vizualizare date, modificare, ştergere, antet, subsol, grupare date, total, subtotal etc.); Realizarea unei baze de date şi interogarea ei

7. Prezentări – Elemente de interfaţă şi operaţii specifice aplicaţiilor pentru editarea prezentărilor: deschidere, închidere etc.; Prezentări: structură, operaţii cu prezentări (creare, deschidere, modificare, salvare, închidere, vizualizare etc.); Diapozitive: orientare, dimensiuni, structură, operaţii specifice (inserare diapozitiv nou, duplicare, selectare, mutare, ştergere etc.); Obiecte inserate în prezentare: antet, subsol, tabele, grafice, diagrame şi imagini, fişiere, forme predefinite, hiperlink-uri, casete text, data calendaristică, simboluri,text decorativ, număr diapozitiv, video, audio etc.; Instrumente pentru desenare; Efecte de animaţie şi de tranziţie; Note pentru prezentator; Comenzi pentru editarea textului şi a obiectelor conţinute de diapozitiv: inserare, copiere/ mutare (în cadrul aceluiaşi diapozitiv, altui diapozitiv, altei prezentări activeetc.), ştergere, căutare text, înlocuire text etc.; Comenzi pentru formatare la nivel de text, paragraf, obiecte inserate, diapozitiv, efecte de animaţie, efecte de tranziţie; copierea formatului; Expunere diapozitive: opţiuni specifice (diapozitiv de începere a expunerii, ascundere diapozitive, temporizare etc.), instrumente de navigare pe ecran; Reguli generale de tehnoredactare, estetica şi susţinerea unei prezentări; Opţiuni pentru tipărire.

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor programei şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

BACALAUREAT 2014: Un singur elev, eliminat din examen în Bucureşti, la proba orală de limba română 

Subiectele pe care elevii le vor avea de rezolvat la Bacalaureat trebuie sa continue linia ‘mediu-plus’. Subiectele de BAC trebuie sa fie fara exercitii cu dificultate de olimpiade, la fel ca in anul precedent, a declarat ministrul Educatiei Nationale, Remus Pricopie, in cadrul unei intalniri regionale la Timisoara cu cadre didactice, directori de scoli, lideri sindicali din preuniversitar si elevi, relateaza Agerpres.

MODELE DE SUBIECTE LA COMPETENŢE DIGITALE BACALAUREAT 2014

MODELE DE SUBIECTE LA COMPETENŢE DIGITALE BACALAUREAT 2014

BAREM CORECTARE COMPETENŢE DIGITALE BAC 2014 CLASA A XII-A. Baremul de corectare la COMPETENŢE DIGITALE

BAREMUL LA COMPETENŢE DIGITALE BACALAUREAT 2014 CLICK AICI

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE, MODELE SUBIECTE

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba D
Evaluarea competenţelor digitale
MODEL
Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Punctajul maxim cumulat pentru fisele A si B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru FISA A si 75 de minute
pentru FISA B.
• Fisierele pe care le vei prelucra sunt furnizate în directorul examen, aflat pe Desktop. Ele
vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
FISA A
Accesul la reeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinelor din această seciune.
SUBIECTUL I (10 puncte)
1. Accesai un motor de căutare si căutai informaii despre prototipuri auto.
a. Identificați numărul ediției desfășurate în anul 2013 a expoziției Salonul auto de la
Geneva și scrieți-l pe foaia de examen. (2p)
b. Salvați, cu numele și formatul implicit, pagina web de pe care ați preluat informația de la
punctul a. (3p)
c. Copiați în fișierul comp_n un paragraf despre un anumit model – prototip auto, o imagine a
modelului ales, precum și adresele paginilor web de pe care ați copiat fiecare dintre
elementele de conținut menționate mai sus. (5p)

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE, MODELE SUBIECTE

Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba D
Evaluarea competenţelor digitale
MODEL

Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Punctajul maxim cumulat pentru fisele A si B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru FISA A si 75 de minute
pentru FISA B.
• Fisierele pe care le vei prelucra, menionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,
aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
FISA B
Accesul la reeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinelor din această seciune.
SUBIECTUL al II – lea (10 puncte)
Scriei pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerină.
1. Precizai o componentă a interfeei grafice a sistemului de operare Windows. (2p)
2. Utilizând aplicaia Calculator – accesoriu al sistemului de operare – calculai valoarea
radicalului de ordin doi (sqrt) din numărul 2013 si scriei pe foaia de examen rezultatul
obinut, cu primele patru zecimale exacte. (2p)
3. Enumerai trei aplicaii cunoscute care pot fi utilizate pentru navigarea pe web (browser).
(3p)
4. Menionai pe scurt rolul plotterului într-un sistem de calcul. (3p)
SUBIECTUL al III – lea (10 puncte)
Pentru fiecare item, scriei pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Dispozitivul care prelucrează datele prin operaii aritmetice si logice este: (2p)
a. hard-diskul b. memoria RAM c. placa de bază d. procesorul
2. Gestiunea fisierelor este o funcie a: (2p)
a. aplicaiilor antivirus b. aplicaiilor de arhivare
c. hard-diskului d. sistemului de operare
3. O aciune realizată prin serviciul de comer electronic (e-commerce) poate fi: (2p)
a. consultarea unei enciclopedii online b. cumpărarea unui aparat foto online
c. împrumutarea unei cări de la bibliotecă d. trimiterea unui e-mail
4. 1 MB este echivalent cu: (2p)
a. 10 B b. 1000 B c. 220 B d. 21000 B
5. Dintre următoarele, NU este un tip de virus: (2p)
a. cal troian
(trojan horse)
b. navigator
(browser)
c. rezident
(resident)
d. vierme
(worm)
SUBIECTUL al IV – lea (70 de puncte)
1. Deschidei fisierul comp_w.
a. Scriei pe foaia de examen tipul orientării paginilor documentului. (1p)
b. Introducei între al doilea și al treilea paragraf textul Expoziția Salonul auto de la
Geneva, utilizând diacritice. (3p)
c. Mutai după tabel toate paragrafele cuprinse între imagine si tabelul din document. (3p)
d. Eliminai din tabel toate rândurile, cu excepia celui dintâi, care conine capul de tabel. (3p)
e. Aplicai fiecărei pagini un fundal de tip inscripionare imprimată (Watermark), cu textul
Prelucrat, orientat pe diagonala paginii. (5p)
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare si Examinare
Proba de evaluare a competenelor digitale MODEL
Toate filierele, profilurile si specializările/ calificările FISA B
2
2. Deschidei fisierul comp_p.
a. Scriei pe foaia de examen numărul de rânduri de text scrise în caseta aflată în partea din
stânga sus a primului diapozitiv (slide). (1p)
b. Inserai numai pe al doilea diapozitiv (slide) numărul de ordine al acestuia, valoare care să
se actualizeze automat. (3p)
c. Aplicai imaginii din cel de-al doilea diapozitiv (slide) un efect de animaie de tip intrare. (3p)
d. Transformai prima listă numerotată cu litere mici (a), b), …) din cel de al treilea diapozitiv
(slide) într-o listă, având ca marcatori (bullets) simbolul ☺ din fontul Wingdings. (3p)
e. Adăugai la finalul prezentării un
diapozitiv (slide) nou, în care inserai
o diagramă (chart) cu coloane
verticale de formă dreptunghiulară.
Completai tabelul asociat diagramei
cu datele alăturate si plasai legenda
în partea de sus a diagramei. (5p)
3. Deschidei fisierul comp_x.
a. Scriei pe foaia de examen eticheta celei de a doua foi de calcul (sheet). (1p)
b. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru stabilii lăimea coloanei A la 40. (3p)
c. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru introducei în celula C5 o formulă care să
calculeze automat suma dintre valoarea numerică din celula C3 si numărul 200. (3p)
d. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru introducei în celula E1 textul Serie si
aplicai pentru celulele din grupul E2:E31 un format din categoria Dată (Date).
Completai celulele E2:E31 cu seria datelor calendaristice din perioada 1 februarie
2013 – 2 martie 2013, în formatul ales. (5p)
e. Inserai în partea din stânga a subsolului (footer) foii de calcul (sheet) Document de
lucru numele acestei foi de calcul, care să se actualizeze automat. (3p)
4. Deschidei fisierul comp_h.
a. Scriei pe foaia de examen ultimul cuvânt din titlul paginii web. (1p)
b. Formataţi numai primul paragraf al paginii web astfel încât textul respectiv să fie scris cu stil
aldin (bold). (3p)
c. Formatai imaginea din pagina web astfel încât aceasta să aibă înălimea 30% din înălimea
ferestrei în care este vizualizată pagina web. (3p)
5. Deschidei fisierul comp_a.
a. Precizai, pe foaia de examen, dacă baza de date conine sau nu formulare. (1p)
b. Eliminați criteriul de selecie a datelor din câmpul al doilea al interogării (query) comp_q.
(3p)
c. Creai un raport simplu cu numele comp_r, pe baza tuturor câmpurilor din tabela comp_t.
Formataţi raportul, astfel încât să aibă un nivel de grupare a datelor, după primul câmp al
tabelei. (3p)
6. Deschidei directorul (folder) examen.
a. Modificați numele fisierului comp_d în nou. (3p)
b. Extragei din arhiva comp_v toate fisierele coninute, salvându-le în directorul (folder)
examen. (3p)
c. Realizaţi setările necesare pentru a stabili un economizor de ecran (Screen Saver), de un
tip la alegere, pentru activarea căruia se asteapă 49 de minute. Realizai o captură de
ecran (Print Screen) care să cuprindă fereastra în care sunt vizibile aceste setări. Salvai
imaginea obinută în format JPEG, sub numele saver.jpg, în directorul (folder) examen.
(5p)

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE. 

B365.RO vă va prezenta subiectele și baremul de corectare pentru clasa a XII-a la COMPETENŢE DIGITALE BACALAUREAT 2014.

Accesul elevilor in salile de clasa este permis pana la ora 8:30, iar examenul de COMPETENŢE DIGITALE  din cadrul Bacalaureatului incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare sala se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. 

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE.  In Bucuresti, examenul de BACALAUREAT 2014 se va desfasura in sali supravegheate video. Dupa ora 8:30, elevii nu vor mai avea voie sa paraseasca sala de simulare a examenului pana la 10:30. Elevii vor fi repartizati in clase in ordine alfabetica, listele vor fi publicate pe usa clasei, cate 1 elev in banca.

Timpul destinat rezolvarii subiectelor este de 3 ore, din momentul in care fiecare elev a primit subiectele fotocopiate.

In cazul abaterilor, elevii pot fi sanctionati prin scaderea notei la purtare, precizeaza Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

BACALAUREAT 2014, COMPETENŢE DIGITALE.  Corectarea lucrarilor este organizata de catre inspectoratele scolare si este realizata de profesori din localitatea in care elevii au sustinut simularile.