SMART CITY

BACALAUREAT 2014. Meditaţii instituţionalizate pentru elevii care nu iau BAC-ul. CALENDARUL BAC-ULUI

BACALAUREAT 2014. „Este bine să introducem o serie de cursuri la nivelul liceelor sau al unor instituții de învățământ superior, finanțate de la bugetul statului sau din proiecte pe fonduri structurale, astfel încât cei care au nevoie de un sprijin și nu au bani să plătească meditațiile să poată să vină la liceu sau la universitate și să urmeze aceste cursuri de pregătire, urmând ca, eventual, să existe o sesiune de bacalaureat în februarie-martie’, a spus Pricopie.

BACALAUREAT 2014. Ministrul Educației susține că ‘ar fi păcat ca, după 12 ani de școală, tinerii să fie lăsați în această fază’.

BACALAUREAT 2014. ‘Trebuie să analizăm cu multă atenție toate aceste lucruri, căci cineva care nu reușește să ia examenul de bacalaureat nu mai are niciun fel de suport instituțional. Este obligația noastră să sprijinim toți acești tineri, căci ar fi păcat ca, după 12 ani de școală, să-i lăsăm pur și simplu în această fază, fără să le mai acordăm ajutor de o jumătate de an, în sensul de pregătire’, a subliniat ministrul, citat de realitatea.net. 

BACALAUREAT 2014. CALENDARUL DE BACALAUREAT 2014. 

BACALAUREAT 2014. Examenul de BACALAUREAT 2014 va fi susţinut la aceleaşi probe ca şi în anii precedenţi.
BACALAUREAT 2014. Potrivit calendarului pentru examenul de BACALAUREAT 2014, candidaţii susţin:

în 10-12 iunie 2014 – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

– în 11-13 iunie 2014 – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);

– în 16-20 iunie 2014 – proba de evaluare a competenţelor digitale;

– în 23-27 iunie 2014 – proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;

– în 30 iunie 2014 – probă scrisă la limba şi literatura română (comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările);

– în 1 iulie 2014 – proba scrisă la limba şi literatura maternă (comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);

– în 2 iulie 2014 – proba obligatorie profilului şi specializării, respectiv: matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională; istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională;

– în 4 iulie 2014 – proba scrisă la alegere a profilului şi specializării; candidaţii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: fizică, chimie, biologie sau informatică (pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională); geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională);

– în 7 iulie 2014 – afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor (între orele 12.00 şi 16.00); în 8-10 iulie vor fi soluţionate contestaţiile;

– în 11 iulie 2014 – afişarea rezultatelor finale la prima sesiune a examenului de BACALAUREAT 2014.

BACALAUREAT 2014. A doua sesiune a examenului de BACALAUREAT 2014 din 2014 va avea loc în perioada 18-29 august, în 4 septembrie fiind programată afişarea rezultatelor finale.

BACALAUREAT 2014. La probele orale de limba română şi limba maternă, subiectele cuprind texte literare şi nonliterare şi trebuie să aibă un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii vor intra în sălile de examen la orele la care au fost programaţi. Aceştia vor extrage câte un bilet şi vor primi hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10-15 minute.
Rezultatele obţinute de candidaţi la probele orale nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă.

Cine poate susţine examenul de BACALAUREAT 2014

Examenul de BACALAUREAT 2014 poate fi susţinut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de învăţământ. Candidaţii pot fi atât din seria curentă, respectiv elevii care au absolvit liceul în acest an, cât şi din seriile anterioare.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul în sesiunile de BACALAUREAT 2014 organizate începând din 2003, pot solicita recunoaşterea probelor promovate anterior.
Examenul de BACALAUREAT 2014 poate fi susţinut fără taxă de cel mult două ori. Candidaţii din promoţiile anterioare, care au susţinut de cel puţin două ori BACALAUREAT 2014ul şi care se prezintă la toate probele examenului au plătit 230 de lei. În celelalte cazuri, suma plătită a fost stabilită diferenţiat, în funcţie de numărul probelor pe care le va susţine candidatul.

BACALAUREAT 2014. Promovarea examenului de BACALAUREAT 2014
BACALAUREAT 2014. Absolvenţii de liceu promovează examenul de BACALAUREAT 2014 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
– au susţinut probele de evaluare a competenţelor;
– au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
– au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii care la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse nu pot participa la probele scrise, întrucât se consideră că nu au susţinut probe orale.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de BACALAUREAT 2014.

BACALAUREAT 2014. Candidaţii care copiază sunt eliminaţi din examen şi nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale BACALAUREAT 2014-ului.

Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de BACALAUREAT 2014. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de BACALAUREAT 2014 nu vor fi primiţi în examen.
De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

BACALAUREAT 2014, Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.
Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.
BACALAUREAT 2014. Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

Aceşti candidaţi nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BACALAUREAT 2014.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button