ȘTIRI

BACALAUREAT 2014: Luni începe PROBA LA LIMBA STRĂINĂ LA BACALAUREAT 2014. MODELE DE SUBIECTE

PROBA LA LIMBA STRĂINĂ LA BACALAUREAT 2014:

Evaluarea competenţelor lingvistice durează aproape trei ore, iar elevii vor trece prin trei testări:

– o probă de înţelegere a unui text audio, care cuprinde două subiecte (20 de minute)
– proba scrisă, prin care este testată capacitatea de a înţelege un text citit şi de a produce mesaje scrise (120 de minute)
– proba orală, unde elevii vor avea de răspuns la trei subiecte (15 minute pentru pregătirea răspunsurilor şi 10-15 minute pentru prezentarea lor în faţa comisiei)

În funcţie de punctajul obţinut, elevilor li se va stabili nivelul de competenţă lingvistică astfel:

– : 0-10 puncte
A1: 11-30 puncte
A2: 31-60 puncte
B1: 61- 80 puncte
B2: 81- 100 puncte

SUBIECTE BAC 2014- PROBA LA LIMBA STRĂINĂ. MODELE DE SUBIECTE LA PROBA DE LIMBĂ STRĂINĂ DE LA BAC 2014

PROBA LA LIMBA STRĂINĂ LA BACALAUREAT 2014:

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

PROBA LA LIMBA STRĂINĂ LA BACALAUREAT 2014:

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

După anunţarea variantei de subiect extrasă de Comisia Naţională de Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română.

PROBA LA LIMBA STRĂINĂ LA BACALAUREAT 2014:

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button