SMART CITY

BACALAUREAT 2014: Luni,25 august,proba scrisă la Limba și Literatura Română-SUBIECTE ȘI BAREM,EDU.RO

BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA: Luni, 25 AUGUST 2014, proba scrisă la Limba și Literatura Română – SUBIECTE ȘI BAREM

BACALAUREAT 2014 SUBIECTE: Absolvenţii de liceu vor susţine, luni, 25 august 2014, prima probă scrisă la BACALAUREAT 2014 SESIUNEA DE TOAMNĂ, la ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014. B365.ro va prezenta SUBIECTELE ŞI BAREMELE LA ROMÂNĂ SCRIS la BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA imediat ce vor fi disponibile pe EDU.RO.

BACALAUREAT 2014 TOAMNA: PROBA SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ LA BACALAUREAT 2014. SUBIECTE Examenul începe la ora 9:00 dimineaţa şi durează trei ore, însă elevii au voie să iasă din sală după o oră şi jumătate, cel mai devreme. De asemenea, sălile vor fi dotate cu camere de supraveghere, la fel ca în ultimii trei ani, potrivit metodologiei de Bac.

BAC 2014 ROMÂNĂ. SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO profil uman. Elevii vor avea de rezolvat trei subiecte, notate fiecare cu 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

BAC 2014 ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA, BACALAUREAT 2014 SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014.

MODELE DE SUBIECTE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic

MODELE DE SUBIECTE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – PROBA SCRISĂ, BACALAUREAT 2014 – Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Limba si literatura română Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Limba si literatura română Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA: Luni, 25 AUGUST 2014, proba scrisă la Limba și Literatura Română – SUBIECTE ȘI BAREM

BACALAUREAT 2014 CALENDAR: A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2014 va avea loc în perioada 18-29 august, în 4 septembrie fiind programată afişarea rezultatelor finale.

BAC 2014 CALENDAR:

– 18-19 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– 18-19 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– 19 -20 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație  internațională – proba C

– 21 – 22 august 2014 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

– 25 august 2014 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

– 26 august 2014 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

– 27 august 2014 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

– 29 august 2014 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

– 1 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

– 2-3 septembrie 2014 Rezolvarea contestaţiilor

– 4 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor finale

BAC 2014 PROGRAM: La probele orale de limba română şi limba maternă, subiectele cuprind texte literare şi nonliterare şi trebuie să aibă un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

BAC 2014 CALENDAR: Candidaţii vor intra în sălile de examen la orele la care au fost programaţi. Aceştia vor extrage câte un bilet şi vor primi hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte10-15 minute.

BACALAUREAT 2014 ROMÂNĂ: Rezultatele obţinute de candidaţi la probele orale nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă.

BACALAUREAT 2014 SESISIUNEA DE TOAMNĂ: Începând de luni, 18 august, 63.323 candidaţi sunt așteptați să participe la cea de-a doua sesiune (august-septembrie) a examenelor de Bacalaureat. Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, 42.121 sunt din promoţia 2013-2014, iar alţi 21.202 absolvenţi aparţin promoţiilor anterioare, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale, într-un comunicat de presă remis B365.ro.

BACALAUREAT 2014 SESISIUNEA A DOUA: Pentru proba orală de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română s-au înscris 11.666 candidaţi, iar pentru proba orală de evaluare a competenţelor de comunicare în limba maternă s-au înscris 435 candidaţi (406 pentru limba maghiară, 27 pentru limba germană, 1 pentru limba slovacă şi 1 pentru limba ucraineană). 12.079 candidaţi sunt aşteptaţi la proba orală de evaluare a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională. Dintre aceştia, 10.567 au optat pentru limba engleză, 1.376 pentru limba franceză, 72 pentru limba germană, 37 pentru limba spaniolă şi 12 pentru limba rusă. La proba de evaluare a competenţelor digitale s-au înscris 11.713 candidaţi.

BACALAUREAT 2014 SESISIUNEA DE TOAMNĂ: Pentru probele scrise, cei mai mulţi candidaţi s-au înscris la Limba şi literatura română (39.049 absolvenţi), respectiv la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării (39.369). O mare parte a acestora a optat pentru Biologie (25.134). Celelalte opţiuni s-au îndreptat spre Geografie (9.139), fizică (2.169), Chimie (1.535), Logică (425), Informatică (317), Sociologie (248), Psihologie (181), Economie (162) şi Filosofie (59). Un număr ridicat de potenţiali participanţi se înregistrează şi la proba obligatorie a profilului: 36.228 absolvenţi, dintre care 31.845 la Matematică şi 4.383 la Istorie. Examenul scris pentru Limba şi literatura maternă va fi susţinut de 1.002 candidaţi, dintre care 953 la Limba şi literatura maghiară, 42 la Limba şi literatura germană, 3 la Limba şi literatura slovacă, 2 la Limba şi literatura ucraineană şi câte 1 la Limba şi literatura sârbă, respectiv Limba şi literatura croată.

BACALAUREAT 2014 TOAMNA: Luni, 25 AUGUST 2014, proba scrisă la Limba și Literatura Română – SUBIECTE ȘI BAREM

BACALAUREAT 2014 PROGRAM: Examenul de bacalaureat poate fi susţinut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de învăţământ. Candidaţii pot fi atât din seria curentă, respectiv elevii care au absolvit liceul în acest an, cât şi din seriile anterioare.

BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA: Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul în sesiunile de bacalaureat organizate începând din 2003, pot solicita recunoaşterea probelor promovate anterior.

BACALAUREAT 2014 SUBIECTE: Examenul de bacalaureat poate fi susţinut fără taxă de cel mult două ori. Candidaţii din promoţiile anterioare, care au susţinut de cel puţin două ori bacalaureatul şi care se prezintă la toate probele examenului au plătit 230 de lei. În celelalte cazuri, suma plătită a fost stabilită diferenţiat, în funcţie de numărul probelor pe care le va susţine candidatul.

BACALAUREAT 2014: Luni, 25 AUGUST 2014, proba scrisă la Limba și Literatura Română – SUBIECTE ȘI BAREM

BACALAUREAT 2014 TOAMNA: Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

– au susţinut probele de evaluare a competenţelor;

– au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;

– au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

BAC 2014 ROMÂNĂ. Candidaţii care la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse nu pot participa la probele scrise, întrucât se consideră că nu au susţinut probe orale.

BAC 2014 ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA, BACALAUREAT 2014 SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS – BACALAUREAT 2014 TOAMNA. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.

BACALAUREAT 2014 PROGRAM: Candidaţii care copiază sunt eliminaţi din examen şi nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului.

BAC 2014 PROGRAM: Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de bacalaureat nu vor fi primiţi în examen.

BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA: Luni, 25 AUGUST 2014, proba scrisă la Limba și Literatura Română – SUBIECTE ȘI BAREM

BACALAUREAT 2014 CALENDAR: De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

BACALAUREAT 2014 SUBIECTE: Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.

BAC 2014 ROMÂNĂ. Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

BAC 2014 PROGRAM: Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

BACALAUREAT 2014 TOAMNA: Luni, 25 AUGUST, proba scrisă la Limba și Literatura Română – SUBIECTE ȘI BAREM – BAC 2014 ROMÂNĂ

BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA: Aceşti candidaţi nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

BACALAUREAT 2014 TOAMNA: Comisiile de bacalaureat judeţene, respectiv cea a municipiului Bucureşti trebuie să se asigure că sunt camere de supraveghere video funcţionale în toate sălile de examen, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.

BAC 2014 CALENDAR: Aceste comisii răspund pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi stabilesc componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi, în şedinţă publică.

BAC 2014 PROGRAM: Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi de evaluare, inclusiv persoanele de contact sau informaticienii, sunt selectate din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor.

BAC 2014 ROMÂNĂ. Din comisiile de bacalaureat nu vor face parte persoanele care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri şi au fost sancţionate.

BACALAUREAT 2014 SESIUNEA A DOUA: Luni, 25 AUGUST, proba scrisă la Limba și Literatura Română – SUBIECTE ȘI BAREM – BAC 2014 ROMÂNĂ


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button