SMART CITY

BAC 2015 ISTORIE, BACALAUREAT 2015, PROBA LA ISTORIE, MIERCURI, 1 IULIE: SUBIECTE,BAREM DE CORECTARE

BAREMUL DE  CORECTARE LA MATEMATICĂ, REAL, MATE-INFO, CLICK AICI

BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, PROFIL PEDAGOGIC, CLICK AICI

BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, PROFIL ȘTIINȚELE NATURII, CLICK AICI

BAREMUL DE CORECTARE LA MATEMATICĂ, PROFIL TEHNOLOGIC, CLICK AICI


BAC 2015 ISTORIE, BACALAUREAT 2015, PROBA LA ISTORIE, MIERCURI, 1 IULIE: SUBIECTE, BAREM DE CORECTARE. Elevii pot susţine examen la Matematică sau Istorie. Cei care susţin proba scrisă obligatorie a profilului la matematică vor primi subiecte diferenţiat după cum urmează: Matematică-Informatică, Pedagogic, Ştiinţele Naturii şi Tehnologic.

Subiectul conține trei părți: prima parte conține două texte (de exemplu, despre guvernarea lui Petru Groza), pe baza căruia elevii trebuie să răspundă la șapte întrebări, din care o parte se referă la text, iar două au legătură cu comunismul; a doua constă într-un text istoric pe un subiect (de exemplu, despre domnia lui Ștefan cel Mare), pe baza căruia trebuie să răspundă la șase întrebări; cea de-a treia parte constă în redactarea unui eseu de două pagini (de exemplu, despre preocuparea istoricilor pentru romanitatea românilor).

MODEL ISTORIE BACALAUREAT 2015, PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI

BAREM ISTORIE BACALAUREAT 2015

SUBIECTE BAC OLIMPICI, PROBA LA ISTORIE

f

f

CALENDAR BACALAUREAT 2015. CALENDARUL BAC 2015 SESIUNEA IUNIE-IULIE:

25-29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8-10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10-12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
15–19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22-26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
6 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7-9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

13–17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button