SMART CITY

BAC 2013: SUBIECTE ȘI BAREM LA GEOGRAFIE – POSIBILE VARIANTE DE SUBIECTE, BACALAUREAT 2013

BACALAUREAT 2013, GEOGRAFIE:

VEZI AICI SUBIECTELE LA GEOGRAFIE LA BAC 2013, 5 IULIE

VEZI AICI BAREMUL DE CORECTARE LA GEOGRAFIE BAC 2013.

Absolvenții de la următoarele filiere vor susține examenul la Geografie – Filiera teoretică, profilul umanist, specializările: filologie, stiinŃe sociale; filiera tehnologică, profilul servicii, toate specializările; Filiera vocațională: profil artistic, specializările: muzică, coregrafie, arta actorului, arhitectură, arte ambientale si design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate specializările; profil pedagogic, specializările: învățător/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităŃile extrascolare, pedagog scolar; profil ordine si securitate publică (Licee ale Ministerului Administrației si Internelor) specializarea stiințe sociale; profil teologic, toate specializările.

Mai jos, variante de subiecte și baremul de corectare: 

SUBIECTE LA GEOGRAFIE BAC 2013. 

BAREM DE CORECTARE GEOGRAFIE BAC 2013. 

BACALAUREAT 2013: SESIUNEA DE TOAMNĂ
A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2013 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 15 până în 19 iulie.

În 19-20 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 19-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 20-21 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 22-23 august – evaluarea competenţelor digitale.

Din 26 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la Limba şi literatura română, urmată în 27 august de Limba şi literatura maternă, 28 august – proba obligatorie a profilului şi 30 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 2 septembrie, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 12.00 şi 16.00. În 3-4 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

SUBIECTELE la GEOGRAFIE pentru proba din 5 iulie pot fi găsite aici


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button