SMART CITY

BAC 2013: Cum arată subiectele la proba orală de limbă străină

Evaluarea competenţelor lingvistice durează aproape trei ore, iar elevii vor trece prin trei testări:

– o probă de înţelegere a unui text audio, care cuprinde două subiecte (20 de minute)
– proba scrisă, prin care este testată capacitatea de a înţelege un text citit şi de a produce mesaje scrise (120 de minute)
– proba orală, unde elevii vor avea de răspuns la trei subiecte (15 minute pentru pregătirea răspunsurilor şi 10-15 minute pentru prezentarea lor în faţa comisiei)

În funcţie de punctajul obţinut, elevilor li se va stabili nivelul de competenţă lingvistică astfel:

– : 0-10 puncte
A1: 11-30 puncte
A2: 31-60 puncte
B1: 61- 80 puncte
B2: 81- 100 puncte

Timp de patru zile, absolvenţii de liceu care s-au înscris la examenul de bacalaureatul vor trece prin proba de competenţe lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Această probă are statut de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru elevii de la toate filierele şi profilurile. Susţinerea acestei probe este o condiţie necesară pentru participarea la probele scrise. Peste 187.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului de Bacalaureat.

După proba de competenţe lingvistice într-o limbă de circulație internațională, elevii vor trece la probele scrise, care sunt programate după cum urmează: 1 iulie – limba şi literatura română, 2 iulie – limba şi literatura maternă, 3 iulie – proba obligatorie a profilului şi 5 iulie – proba la alegere a profilului şi specializării.

Rezultatele vor fi afişate pe 8 iulie, până la ora 12.00, putându-se depune contestaţii în aceeaşi zi, până la ora 16.00. După soluţionarea constestaţiilor, se vor afişa rezultatele finale, în data de 12 iulie.

Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button