ARHIVA B365

Cum să obţii pensia pe care o meriţi cu adevărat

Reconstituirea vechimii în muncă. Ce se întâmplă după abrogarea decretului nr.92/1976. Cum să obţii pensia pe care o meriţi cu adevărat.

Pe marginea acestui subiect s-a scris şi se vor scrie multe, de la tratate, memorii sau articole, care de care mai pretios concepute, astfel încât rămâi cu impresia că nu ai inţeles nimic.

Până la data de 31.12.2010, lucrurile erau simple pentru marea majoritate. Conform Decretului nr.92/1976, ”carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă, vechimea neîntreruptă în muncă, vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, vechimea în funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat în locuri de munca cu condiţii deosebite, retributia tarifara de încadrare şi alte drepturi ce se includ în aceasta”, explică Diana Dina, administrator al firmei de consultanta HR Workbee din Bucureşti.

În carnetul de muncă se înscriu datele cu privire la situaţiile arătate mai sus, precum şi cele privind starea civilă, pregătirea şcolară şi pregătirea profesională a titularului, recompensele şi orice alte situaţii care, potrivit dispoziţiilor legale, se menţionează în carnetul de muncă.

Ceea ce înseamnă că vechimea în muncă putea fi dovedită până nu demult prin prezentarea carnetului de muncă.

Ce se intamplă, însă, acum, după abrogarea Decretului nr.92/1976?

La ora actuală, Codul muncii republicat prevede la art 279, că vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

Totodată, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de catre instanţa judecatorească competenta să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.

Ce inseamna asta? Că va trebui dovedit în faţa instanţei faptul ca ai avut calitatea de salariat al unei societăţi , într-o anumită perioadă de timp.

Cum facem acest lucru? Simplificând, avem următorii paşi de urmat:

Pasul 1. Păstrăm cu mare grijă contractele de muncă în original.

Atenţie – contractele de muncă se semnează în original atât de angajator cat şi de angajat.Lipsa uneia dintre semnături pe contract face ca aceasta să nu fie valabil încheiat.

“Din păcate, oricât de mult ne tentează ideea, nu le putem plastifia. Documentele supuse acestui procedeu nu sunt luate în considerare de nici o autoritate”, spune Diana Dina.

Care este procedura premergatoare obţinerea documentelor necesare la instanţa de judecată?

Pasul 2. Facem o cerere către Casa de pensii prin care solicităm eliberarea unei adeverinţe din care sa reiasă cuantumul contributiilor plătite de catre angajator la bugetul asigurarilor sociale. Pentru aceasta este nevoie doar de o copie a Cărţii de identitate , pe care o vom anexa cererii.

Pasul 3. Facem acelasi tip de cerere către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în raza căreia işi are sediul angajatorul.

In anexa 1.1 „Anexa angajator” – la formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, la sectiunea F „Impozitul pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare” – se face defalcarea impozitului pe venitul din salarii pe sediul principal şi pe fiecare sediu secundar înregistrat fiscal.

Reconstituirea vechimii în muncă se poate face şi în instanţă, cu foşti colegi de serviciu drept martori

Pasul 4. Găsim 2 persoane care au avut acelasi loc de muncă ( fapt pe care îl pot demonstra cu documente) şi sunt dispusi sa depună mărturie în instanta referitor la faptul ca aţi desfăşurat activitate pe baza unui salariu.

Pasul 5. Întocmim cererea de chemare în judecată pe care o depunem la dosar la instanţa de judecată.

_______________

Consultantul tău: Diana Dina

Din iunie 2011, Diana Dina este administrator al firmei de consultanta HR Workbee din Bucuresti. Anterior, timp de patru ani, a lucrat ca sef birou executări silite la departamentul „Recuperare creanţe şi derularea procedurilor de insolvenţă” al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Este licenţiată în ştiinte juridice a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button