Atenție! Până când mai puteți plăti locurile de parcare de la bloc, pentru a nu rămâne fără ele

de:
11 mart. 2013
1 Afișari
Atenție! Până când mai puteți plăti locurile de parcare de la bloc, pentru a nu rămâne fără ele

Locuitorii Sectorului 1 mai au la dispoziție doar 15 zile lucrătoare pentru reînnoirea contractelor de închiriere a locurilor de parcare de reședință încheiate în anul 2012. Până la data de 29 martie 2013, cetățenii din această zonă administrativă sunt așteptați la sediul Administrației Domeniului Public din B-dul Poligrafiei nr. 4 pentru depunerea documentației necesare reînnoirii contractului.

Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 1 trebuie să depună următoarele acte: cerere de închiriere, copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv, copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deţine, plan topografic de situație scara 1:500 cu amplasamentul locului de parcare solicitat și o taxă de 76,65 lei/loc/autoturism/an. Menţionăm că persoanele cu handicap au prioritate la atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă.

Dacă până la data de 29 martie 2013 cetățenii care au avut contract de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu își manifestă intenția de a-l reînnoi, Administrația Domeniului Public Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricărei alte persoane interesate.

În Sectorul 1 există peste 8.000 de locuri de parcare de reședință care se adaugă celor peste 100.000 de locuri de parcare create prin introducerea sensurilor unice pe străzile secundare. Programul de introducere a sensurilor unice a fost demarat încă de la sfârșitul anului 2007, până în acest moment fiind introduse sensuri unice pe o treime din arterele secundare din această zonă administrativă.

Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se face în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 cu privire la strategia de parcare în Municipiul Bucureşti, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, potrivit cărora, atribuirea locurilor în parcările de reşedinţă se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament;
b) se pot atribui numai pentru autoturisme;
c) se pot atribui numai persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv;
d) se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.
Informații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul Parcaje al Administrației Domeniului Public Sector 1, telefon: 021/319.32.58/int. l15 sau 021/319.32.59.

Cookies