HUFFÎN BUCUREȘTILIBERTATEAȘTIRI

Asta e tare! Plângere penală la DNA pe numele lui Nicușor Dan! Aurelian Bădulescu continuă atacurile la adresa primarului

Fostul viceprimar al Capitalei Aurelian Bădulescu a depus o plângere penală la DNA împotriva primarului Nicușor Dan pentru abuz în serviciu și trafic de influență.

Acuzațiile vizează modul în care edilul a prelungit contractul de asociere cu McDonald’s, deoarece compania ar mai fi avut o datorie de peste două milioane de euro la PMB în momentul respectiv.

Plângere penală la DNA pe numele lui Nicușor Dan

“La momentul în care făptuitorul Nicușor Dan a semnat actul adițional, McDonald’s România înregistra față de Primăria Municipiului București o datorie de peste 2.000.000 euro”, se arată în plângerea făcută de Aurelian Bădulescu.

Primarul general al Capitalei Nicușor Dan este acuzat de abuz în serviciu și trafic de influență. Fostul viceprimar al Capitalei Aurelian Bădulescu, în prezent consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București, a depus la DNA miercuri, 3 februarie 2021, o plângere penală împotriva lui Nicușor Dan în legătură cu afacerea McDonald’s. Mai exact, este vorba despre modul în care Nicușor Dan a semnat prelungirea cu 90 de zile a contractului de asociere semnat în 1995 cu McDonald’s privind folosirea terenurilor din jurul a două restaurante fără să o supună votului Consiliului General, potrivit Lumea Justiției

Conform plângerii penale pe care Lumea Justiției o publică în exclusivitate, Nicușor Dan a semnat prelungirea contractului cu McDonald’s cu încălcarea atribuțiilor reglementate de Codul administrativ.

Aurelian Bădulescu arată că semnarea contractului fără o prealabilă consultare și obținere a votului Consiliului General al Municipiului București – organism care este cel care hotărăște în legătură cu administrarea, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor aflate în proprietatea orașului – și asumarea unor obligații în sarcina Municipiului București, privitor la spații asupra cărora numai consiliul poate hotărî, toate acestea nu reprezintă decât o subrogare din partea lui Nicușor Dan în drepturile Consiliului General al Municipiului București într-o manieră abuzivă, nelegală și discreționară.

Mai mult, la momentul semnării prelungirii contractului McDonald’s înregistra o datorie de 2 milioane euro către Primăria Capitalei.

Ce se arată în plângerea penală

Iată fragmente din plângerea penală formulată la DNA împotriva primarului general al Capitalei Nicușor Dan, documentul integral fiind atașat la finalul articolului:

“În fapt, în anul 1995 s-a încheiat un contract de asociere între Consiliul Local al Municipiului București (actualul Consiliu General al Municipiului București) și McDonald’s România (actual Premier Restaurants România SRL), respectiv contractul nr. 1941/C/25.09.1995.

Contractul avea că obiect asocierea în vederea realizării și exploatării în comun a unor unități pentru servirea din mașînă (drive-through), Consiliul Local al Municipiului București punând la dispoziție terenurile descrise în anexă A împreună cu servitutile care le aparțîn, iar McDonald’s România se angaja să construiască și să exploateze în baza prevederilor respectivului contract și a documentațiilor de urbanism aprobate conform legii, restaurante McDonald’s pentru servirea din mașînă împreună cu utilitățile publice menționate în PUD.

Durata asocierii pentru fiecare din terenurile asocierii a fost de 25 de ani.

La ședința din dată de 08.12.2020, a fost adoptată Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.397/08.12.2020 prin care se ‘ia act’ de încheierea actului adițional nr.2 la contractul de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 între Municipiul București și McDonald’s România (actual Premier Restaurants România SRL).

Conform procesului verbal de ședința, hotărârea a fost adoptată cu 28 de voturi pentru, 1 vot împotriva și 14 abțineri.

Procedura prin care a fost adoptată hotărârea este una nelegală, reprezentând o tentativă de acoperire a unui act semnat de către primar cu depășirea atribuțiilor acestuia reglementate de Codul administrativ.

Dispozițiile Codului Administrativ cuprinse în art. 129 alin. (6) lit. b) sunt foarte clare, statuand că atribuțiile în privința gestionării spațiilor ce fac obiectul contractului despre care se face vorbire în interiorul hotărârii sunt în sarcina exclusivă a Consiliului General al Municipiului București, care hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii.

Prin aceea că a semnat contractul fără o prealabilă consultare și obținerea votului Consiliului General al Municipiului București, organism care, conform dispozițiilor arătate, era cel care hotărăște în legătură cu administrarea, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor-proprietate a orașului, asumand obligații în sarcina Municipiului București, privitor la spații asupra cărora numai consiliul poate hotărî, nu reprezintă decât o subrogare din partea acestuia în drepturile Consiliului General al Municipiului București într-o manieră abuzivă, nelegală și evident discreționară.

În contextul dat, demersul juridic efectuat de către primar, și certificat de o parte dintre consilierii generali, evidențiază intenția vădită a acestuia de a își exercită în mod abuziv prerogativele legale, de vreme ce exercită atribuții date prin lege unei altei instituții, respectiv Consiliul General al Municipiului București, considerând că prin aducerea la cunoștință consiliului a demersului juridic inițiat, acesta capătă valențe legale. (…)

Practic, Consiliul General al Municipiului București este lipsit de atribuțiile conferite acestuia de lege printr-o acțiune discreționară și nelegală a primarului, care, recunoscând această și având susținerea unei majorități în CGMB, a încercat să păstreze aparență transparenței și legalității demersului efectuat. (…)

Actul adițional încheiat de către primar fără o prealabilă dezbatere a acestuia și, implicit, fără o Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București este lovit de nulitate absolută.

Faptul de a-l include pe ordinea de zi pentru că membrii Consiliului General să poată ‘lua act’ de semnarea acestuia nu poate fi valorificat drept o ratificare a acestuia, indiferent de condițiile în care actul a fost semnat. Legea statuează foarte clar printr-o normă imperativă, trasând foarte clar atribuțiile în ceea ce privește gestionarea bunurilor municipiului în dreptul Consiliului General al Municipiului București, for colegial care reprezintă legislativul local și care hotărăște în urmă dezbaterii proiectelor de hotărâre atât sub aspectul legalității cât și sub aspectul oportunității.

A lipsi Consiliul General de îndeplinirea atribuțiilor sale prin prezentarea că un lucru dat a semnării unui act cu încălcarea atribuțiilor primarului, respectiv cu erijarea acestuia în drepturile conferite de lege Consiliului General al Municipiului București reprezintă o gravă încălcare a legii. (…)

În al doilea rând, prin aceea că s-a erijat în drepturi Consiliului General al Municipiului București domnul Nicușor Dan a confiscat Consiliului General al Municipiului București, că instituție cu personalitate juridică proprie, autoritatea de care această se bucură în temeiul legii cu privire la gestionarea bunurilor proprietatea municipiului.

În al treilea rând prejudiciați sunt cetățenii municipiului București deoarece această prelungire nelegală a contractului se face țînându-se cont de o serie de clauze contractuale existente la momentul semnării acestuia în anul 1995, care prevăd obligații în sarcina ambelor părți. Apreciem că în raport de valoarea actuală a bunurilor ce fac obiectul acestui act adițional, cuantumul inițial al obligației asumate de către McDonald’s România (actual Premier Restaurants România SRL) este de o valoare vădit disproporționată, fiind necesară o renegociere a termenilor contractuali care să restabilească echilibrul dintre prestațiile la care s-au obligat părțile contractante.

Mai mult decât atât, în conturarea infracțiunilor pentru care am înțeles să formulăm prezența plângere penală va solicităm să aveți în vedere și faptul că la momentul în care făptuitorul Nicușor Dan a semnat actul adițional, McDonald’s România (actual Premier Restaurants România SRL) înregistra față de Primăria Municipiului București o datorie de peste 2.000.000 euro.

Prin urmare, este evidență existența unor suspiciuni îndreptățite în legătură cu primirea unor folose necuvenite pentru semnarea acestui act adițional ilegal, atât timp cât actul adițional a fost semnat de făptuitorul Nicușor Dan fără a avea calitate, iar la momentul încheierii actului adițional McDonald’s România (actual Premier Restaurants România SRL) înregistra față de Primăria Municipiului București o datorie de peste 2.000.000 EURO. (…)

Acțiunea de a determina membri ai Consiliului General al Municipiului București să gireze prin vot, în tentativă de ratificare a unui act încheiat în mod nelegal, un act semnat de primar cu depășirea atribuțiilor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență.

Având în vedere cele mai sus menționate, va solicit efectuarea de cercetări legate de faptele penale mai sus sesizate și tragerea la răspundere penală a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea acestor infracțiuni”.

Vezi plângerea penală aici


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button