SMART CITY

Aproape 17.500 de elevi, înscrişi în ACADEMIA COPIILOR. Primăria Sector 2 va finanţa proiectul

Potrivit deciziei Consiliului Local Sector 2, aprobată la sfârşitul anului trecut, pentru derularea în bune consiţii a proiectului ACADEMIA COPIILOR Sector 2, administraţia locală va aloca suma de 3,36 milioane lei. 

Conform notei de fundamentare, în proiect s-au înscris 17.503 beneficiari, astfel încât s-au format 906 grupe de pregătire la nivelul grădiniţelor şi şcolilor participante. 

Proiectul se va desfăşura în perioada 11 februarie – 15 iunie, respectiv pe parcursul a 16 săptămâni de predare. 

Astfel, preșcolarii vor beneficia de opționale GRATUITE la grădiniță, iar elevii de la clasa I și până la clasa a XII-a vor putea urma cursuri GRATUITE la mai multe discipline, în vederea susținerii examenelor naționale. Proiectul se adresează tuturor copiilor din Sectorul 2 care urmează o formă de învățământ de stat, în cadrul unui parteneriat al administrației locale cu Inspectoratul Școlar. 

„Proiectul educațional ”Academia copiilor Sector 2” pe care administraţia locală îşi propune să îl deruleze la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat va contribui, prin intermediul educaţiei formale si nonformale, la îmbunătățirea rezultatelor elevilor, mărirea gradului de promovabilitate la examenele naționale, prevenirea abandonului şcolar, orientarea în carieră şi dezvoltarea personală, identificarea şi dezvoltarea abilităţilor copiilor încă de la cele mai fragede vârste (grădiniţe), însuşirea de bune practici în vederea creşterii calităţii vietii prin sport, cursuri de nutriţie”, a explicat primarul Sectorului 2, Mugur Mihai Toader, inițiatorul proiectului de hotărâre de Consiliu Local Sector 2.

Conform sursei citate, înscrierea elevilor și preșcolarilor la opționalele derulate prin Academia Copiilor a avut loc în perioada 1-20 octombrie 2018.  

„Acest proiect este conceput astfel încât să ofere activităţi pentru valorizarea aptitudinilor şi competenţelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile şi interesele sale şi are în vedere promovarea şi dezvoltarea de programe educaţionale alternative pentru creşterea motivaţiei de învăţare a preşcolarilor şi elevilor. Cursurile și atelierele propuse sunt adaptate prin limbaj, conținut și metodologie de implementare la caracteristicile celor patru grupuri țintă care corespund cu nivelurile de școlarizare conforme cu sistemul de învățământ preuniversitar din România (preșcolar, primar, gimnazial și liceal). În acest fel, se creează un mediu propice pentru ca beneficiarii să-și aprofundeze cunoştinţele dobândite, să-şi descopere și/sau să-și dezvolte talentul și abilitățile prin module vocaționale de învățare nonformală, prin ateliere interactive de creație sub îndrumarea cadrelor didactice și a instructorilor profesioniști”, a comentat edilul Sectorului 2. 

DISCIPLINELE OPȚIONALE DIN CADRUL PROIECTULUI

Învățământul preșcolar
În cadrul învățământului preșcolar opțiunile vor urmări dezvoltarea abilităților personale ale copiilor și educația acestora, precum și creșterea înscrierilor copiilor la grădință, astfel:
a) limbi străine (engleză, franceză, germană): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
b) dansuri și karate: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
c) arte vizuale și abilități practice (desen, pictură, modelaj, colaje, etc.): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
d) muzică : grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
Durata cursului va fi în funcție de grupa din care face parte cursantul, respectiv :
• maxim 15 minute la grupa mică și mijlocie
• maxim 30 minute la grupa mare

Învățământul primar

În cadrul învățământului primar opțiunile vor urmări aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor la testările din clasele a II-a și a IV-a, dezvoltarea personală a copiilor și educația acestora, precum și crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos, astfel:
a) limba română: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
b) matematică: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
c) limbi străine (engleză, franceză, germană): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
d) sport (karate, baschet , dansuri): grupele vor fi formate din minim 15 copii și maxim 25 copii;
e) arte vizuale și abilități practice (desen, pictură, modelaj, colaje, etc.): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
f) muzică : grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
Durata cursului va fi de 45 de minute.

Învățământul gimnazial
În cadrul învățământului gimnazial opțiunile vor urmări scăderea abandonului școlar, scăderea absenteismului la ore, aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor la examenele de evaluare națională, dezvoltarea personală a copiilor și educația acestora, precum și crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos, astfel:
a) limba română: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
b) matematică: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
c) limbi străine (engleză, franceză, germană): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
d) sport (karate, baschet, dansuri): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
e) dezvoltare personală (actorie teatru): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
f) muzică (cor și/sau soliști) : grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
g) scriere creativă: vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
h) consiliere în orientare şcolară şi profesională: vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.
Durata cursului va fi de 50 de minute.

Învățământul liceal
În cadrul învățământului liceal opțiunile vor urmări scăderea abandonului școlar, scăderea absenteismului la ore, aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor școlare și creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum și creșterea numărului de absolvenți care merg către studii postliceale și superioare. De asemenea, prin aceste discipline opționale vor fi avute în vedere și dezvoltarea abilităților de comunicare în public, consilierea profesională și orientarea în carieră, crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos, astfel:
a) limba română: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
b) matematică: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
c) competențe digitale: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
d) limbi străine (engleză, franceză, germană): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
e) dezvoltare personală (abilități de comunicare în public): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
f) consiliere în orientarea în carieră: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
g) comunicară publică şi argumentarea discursului (dezbatere): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
h) sport (karate, baschet, dansuri): grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
i) planning familial: grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii;
j) prevenția consumului de alcool, droguri, substanțe psihotrope și halucinogene: vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.
Durata cursului va fi de 50 de minute.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button