ARHIVA B365

Anunțul Primăriei! O companie municipală importantă urmează să fie divizată în două entităţi

 

Proiectul de hotărâre prevede, totodată, reorganizarea Companiei Municipale Energetica Bucureşti SA, prin divizare, finalizată prin dizolvare. În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii CGMB se va convoca Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Energetica, iar aceasta va aproba declanşarea procedurii de divizare.

Partea divizată din Compania Energetica SA care corespunde serviciului public de alimentare cu energie termică va fi transferată către Compania Termoenergetica SA, care va primi activele şi pasivele corespunzătoare, avizele şi licenţele, contractul şi personalul aferente prestării serviciului public. Energetica Servicii SA va prelua activele şi pasivele corespunzătoare, avizele şi licenţele, contractul şi personalul aferente prestării serviciilor care nu sunt conexe serviciului de utilitate publică.

Membrii fondatori ai celor două companii vor fi: Municipiul Bucureşti, prin CGMB (cu un aport în numerar de 119.880 lei la capitalul social), şi comuna Chiajna şi oraşul Popeşti-Leordeni, prin consiliile locale (cu un aport în numerar de câte 60 de lei la capitalul social).

Compania Municipală Termoenergetica va desfăşura activitatea de producere, distribuţie, transport şi furnizare a agentului termic din arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica Bucureşti SA. Municipiul Bucureşti urmează să îi atribuie în mod direct Companiei Termoenergetica, prin hotărâre de Consiliu General, contractul de delegare a serviciului de utilitate publică.

Conform expunerii de motive, proiectul de hotărâre a fost elaborat având în vedere decizia Curţii de Apel din 22 noiembrie 2018, prin care se anulează actul administrativ de înfiinţare a Companiei Municipale Energetica. În document este invocată de asemenea iminenţa intrării în procedura de faliment a RADET SA.

În ce priveşte Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA, aceasta va prelua în urma divizării Companiei Municipale Energetica: contracte care au ca obiect proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului Bucureşti” – reabilitare sistem de termoficare 63 kilometri; contractul de execuţie de lucrări pentru Modernizarea Centralei termice Amzei; contractele de lucrări privind execuţia şi finalizarea de reparaţii la instalaţiile aflate în incinta spitalelor aflate în subordinea PMB; contractul de prestări servicii „Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanţă preventivă pentru instalaţii sanitare, termice, ventilaţie, instalaţii de stins incendiu, instalaţii electrice de joasă tensiune şi instalaţii de curenţi slabi, ascensoare – Arena Naţională”; proiectul aferent montării staţiilor de încărcare electrică în Bucureşti.

„Însă cel mai important este proiectul POIM/43/7/2/Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti ‘Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti’, proiect în cuantum de 176.470.588 euro”, prevede documentul.

În cadrul celor două companii, Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General, va participa la beneficii şi pierderi în proporţie de 99,99996%, iar comuna Chiajna şi oraşul Popeşti-Leordeni, prin consiliile locale, vor participa la beneficii şi pierderi în proporţie de câte 0,00002%.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button