ȘTIRI

ANI: Redactorul şef Radio România Cultural, în conflict de interese

Potrivit ANI, Oltea Şerban-Pârâu a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada 31 august 2006 – 08 august 2013, a aprobat şi semnat un număr de 63 contracte de cesiune a drepturilor de autor şi de cesiune a drepturilor conexe, încheiate de Societatea Română de Radiodifuziune cu soţul ei, Virgil-Vasile Oprina. Valoarea totală a contractelor încheiate a fost de 55.147 de lei.

Conform art. 70 din Legea nr. 161/2003, „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.

Totodată, întrucât în perioada exercitării funcţiilor de conducere Oltea Şerban-Pârâu a îndeplinit acte (aprobarea şi semnarea celor 63 contracte) prin care s-au realizat, direct, foloase materiale pentru soţul său, au rezultat şi indicii privind săvârşirea de către aceasta a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul penal al României, potrivit căruia conflictul de interese reprezintă „fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său”, mai arată ANI.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către Oltea Şerban-Pârâu a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul penal al României. Oltea Şerban-Pârâu a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare şi elementele identificate şi a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Oltea Şerban-Pârâu a deţinut în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune funcţia de director la postul Radio România Cultural (în perioada 16 mai 2005 – 15 februarie 2006) şi este în prezent redactor şef la acelaşi post, începând cu data de 15 februarie 2006. Ea mai este şi director artistic la Direcţia Formaţii Muzicale, funcţie deţinută prin cumul cu funcţia de redactor şef la Radio România Cultural (în perioadele 11 iunie 2009 – 1 septembrie 2011 şi 16 iulie 2012 – prezent).

Potrivit prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective. Persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.

sursa: realitatea.net


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button