ARHIVA B365

ANI: Ileana Savu, membru în CA al Societății Române de Radiodifuziune, în incompatibilitate

Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, „Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: membrii comitetelor directoare ale Societății Române de de Radiodifuziune, li se aplică regimul incompatibilităților prevăzut pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat”.

Astfel, Ileana Savu nu a respectat dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu funcţia de administrator, membru al consiliului de administraţie la societăţile comerciale”.

Ileana Savu deține funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune începând cu data de 29 iunie 2010, iar, începând cu data de 28 noiembrie 2011, deține și funcția de administrator al SERVICE CICLOP S.A.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Ileana Savu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Sursa: Romanialibera.ro


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button