ARHIVA B365

Operațiunea „Panseluțele” la ALPAB: Se cumpără flori şi arbuşti de 7,5 milioane de euro

Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), instituţie subordonată Primăriei Capitalei, vrea să  încheie un acord-cadru pe o perioadă de 12 luni pentru achiziţionarea de arbori, flori şi arbuşti. Suma pe care instituţia este dispusă să o plătească este de 33,6 milioane lei (7,5 milioane euro).

Potrivit documentaţiei de lansare a achiziţiei, ALPAB va cumpăra arbori, seminte de plante cu utilizare specifica, plante de înmulţire,  bulbi de flori şi arbuşti. 

Aproximativ aceeaşi sumă pe care municipalitatea vrea să o cheltuiească acum pe flori şi seminţe, a fost suficientă pentru realizarea lucrărilor de consolidare şi extindere a Hanului Gabroveni. Iar în acest caz, lucrările au presupus restaurarea clădirii vechi și a pasajului comercial dintre Lipscani și Gabroveni, dar și construirea unei clădiri nou-nouţe. Astfel, pentru o lucrare de asemenea anvergură s-au cheltuit 37 milioane lei (8,3 milioane euro). E adevărat însă, că în acest caz o mare parte din această sumă a fost asigurată din fonduri norvegiene, controlul cheltuirii banilor fiind mult mai strict. 

De asemenea, pentru consolidarea, conservarea şi restaurarea Arcului de Triumf se va cheltui chiar mai puţin decât pe flori şi arbuşti, mai exact 30 milioane lei. Şi în acest caz, proiectul se realizează cu fonduri europene. 

ALPAB are în administrare nouă parcuri din Capitală: Parcul Herăstrău, Parcul Cişmigiu, Parcul Bordei, Parcul Carol, Parcul Tineretului, Parcul Izvor, Parcul Unirii, Parcul Floreasca şi Parcul Circului.

Tot pentru parcurile şi spaţiile verzi aflate în administrare, ALPAB vrea să încheie un contract pentru executarea unor lucrări de reparaţii ale sistemelor de irigaţii existente, extinderea şi mentenanţa acestora. Valoarea acestui contract este estimată la 44, 4 milioane lei (aproape 10 milioane euro). Durata contractului va fi de 48 luni. 

Pentru ambele proceduri de achiziţii, câştigătorii contractelor vor fi aleşi luna viitoare. 

11.000 euro pe un studiu de fezabilitate pentru un WC 

Acestea nu sunt singurele cheltuieli de amploare pe care ALPAB le va face în acest an. Astfel, instituţia are nevoie de un studiu de 11.000 euro ca să știe dacă e fezabil să construiască un grup sanitar pentru angajați, în parc. Și cum intenționează să construiască trei astfel de grupuri sanitare în trei parcuri diferite din București, ALPAB  va cheltui 33.000 de euro  doar pentru studii de fezabilitate pentru toalete. Banii au fost aprobați în bugetul pentru acest an.  

Cele trei grupuri sanitare sunt destinate doar angajaților ALPAB care se ocupă de întreținerea parcurilor. „Grupurile sanitare vor avea funcţii multiple fiind necesare pentru asigurarea unor condiţii mai bune de igienă pentru personalul angajat care desfăşoară activităţi de întreţinere zilnică a spaţiilor verzi şi de salubrizare în incinta acestor parcuri. În acest sens se vor realiza clădiri cu structura fixă şi pereţi din zidărie care să permită realizarea unor spaţii separate pentru bărbaţi si pentru femei constând în: chicinetă, vestiare, duşuri, WC-uri. Grupurile trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii electrice, sisteme de încălzire, de ventilaţie şi aerisire. Grupurile vor fi folosite zilnic de personalul de întreţinere al parcurilor, efectiv cuprins între 20 şi 50 de persoane”, au precizat pentru B365.ro, reprezentanții Primăriei Capitalei.

Potrivit acestora, „valoarea studiilor este una estimată, iar achiziţia se va face conform reglementărilor OUG 34/2006”. În bugetul pentru acest an nu fost incluse și lucrările efective de realizare a investițiilor de mai sus. Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, preţul estimat pentru construirea efectivă va fi stabilit de proiectant după elaborarea devizului general pentru aceste obiective de investiţii.

Cele trei grupuri sanitare vor fi construite în spaţiul destinat unităţilor administrative ale parcurilor, respectiv: Parc Cişmigiu- în zona din spatele Liceului Gh. Lazăr; Parc Bordei- în zona intrării în parc din str.Turgheniev; Parc Herăstrău Nou- Şos. Nordului nr. 7- 9, în zona cuprinsă între Roata mare şi Complex Herăstrău.

Curtea de Conturi: ALPAB a cheltuit ilegal 100.000 euro

ALPAB a avut probleme cu cheltuirea banilor și în 2012. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) a efectuat cheltuieli inutile de un milion de euro, în 2012, Banii au fost cheltuiți pentru achiziția unor reviste sau a unor produse care nu au fost montate niciodată în parcurile bucureștene, dar și pentru achitarea unor servicii pentru unități locative care nu au fost închiriate în anul 2012.

Mai mult, tot în 2012, ALPAB a înregistrat plăți ilegale de 439.000 lei prin:

– supradimensionarea situațiilor de plată aferente lucrărilor de reparații a unor fântâni arteziene cu 109.000 lei

– efectuarea unor cheltuieli de 38.000 lei pentru servicii de pază a Parcurilor Carol, Floreasca, Bordei, Izvor și Herăstrăul Vechi efectuate necorespunzător, cu consecința unor pagube patrimoniale prin distrugerea și sustragerea unor lămpi, sigle, bănci, coșuri de gunoi și plante;

– efectuarea unor cheltuieli fără contraprestaţie în cadrul contractelor de reparații curente a aleilor din parcurile Herăstrău, Tineretului și Izvor, valoarea situaţiilor de lucrări fiind majorată nejustificat prin includerea unor cantităţi de lucrări care nu s-au executat, în sumă totală de 51.000 lei;

– efectuarea unor cheltuieli fără contraprestaţie în cadrul unui contract de evaluare a terenului și mijloacelor fixe din Satul Francez, valoarea facturată fiind majorată nejustificat cu suma de 15.000 lei față de valoarea contractată;

– supradimensionarea situațiilor de plată aferente lucrărilor de reparații a Fântânii Miorița cu 2.000 lei, prin aplicarea eronată a unei cote de 10% reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport

– efectuarea unor cheltuieli fără contraprestaţie în cadrul contractului de închiriere și al protocolului încheiate, contravaloarea serviciilor prestate fiind majorată nejustificat prin includerea unui număr de 165 abonamente aferente unor unități locative din Satul Francez care nu au fost ocupate de chiriași în anul 2012, în sumă totală de 219.000 lei.

Ce spune ALPAB

„Anuntul de intentie publicat de catre A.L.P.A.B atat in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice( SEAP ) cat si in Jurnalul Uniunii Europene (JOUE) se refera la incheierea unui acord cadru pe o perioada de 48 de luni(4 ani) prin procedura de licitatie deschisa atat pentru achizitionarea de material dendro – floricol, arbori, arbusti, seminte, plante perene, material necesare productiei de flori(pamant, mranita, pamant vegetal, ladite pentru producerea materialului dendro, tutori arbori) cat si pentru lucrari reparatii, extindere si mentenanta a sistemelor de
irigatii din spatiile verzi administrate.

Valorile inscrise in cele doua anunturi de intentie reprezinta valoari maxime estimate a unor proiecte pe termen mediu si lung pe care ALPAB intentioneaza sa le dezvolte in urmatorii 4 ani.

In cadrul acordului cadru autoritatea contractanta poate incheia sau nu cu semnatarii acordului cadru, contracte subsecvente a caror valoare va fi determinata de bugetul anual aprobat pe articole bugetare corespunzatoare unor astfel de cheltuieli.

Aceste anunturi de intentie sunt legate de activitatatea principala a institutiei, respectiv administrarea si intretinerea spatiilor verzi (2.291.471,97 m.p), suprafete ce nu pot fi intretinute decat prin amplasarea unor sisteme de irigat automatizate.

Mentionam că intreaga cantitate flori plantate in parcurile si aliniamentele administrate de institutia noastra este produsă exclusiv in serele ALPAB.

Scurt istoric privind necesitatea achizitiilor demarate:

Din inventarierea existentă în Registrul Spațiilor Verzi emis de către Primăria Munucipiului București se constată că un procent între 1-4% din vegetația existentă în parc este încadrată la cateoria necorespunzătoare și total necorespunzătoare.

Peste jumatate din arborii parcului sunt ajunşi la maturitate, cu procente nesemnificative de arbori bătrâni și foarte bătrâni, iar arborii tineri sunt în mare parte rezultaţi prin germinarea seminţelor arborilor maturi; arborii tineri plantaţi sunt într-un procent de doar 1%.

În vederea refacerii fondului vegetal este necesară achiziționarea de unui material dendorlogic de calitate superioară constand în arbori, arbuști, semințe de gazon și semințe de flori anuale și
perene pentru producerea materialului floricol, precum și a unor materiale consumabile destinate producție de flori (ladițe pentru semănat, turbă, pământ vegetal), în conformitate cu caracteristicile și cantitățile menționate în tabelul alăturat.

Prin planul de acţiuni urgente privind implementarea prevederilor Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului (PIGCA) A.L.P.A.B. trebuie să realizeze, în vederea reducerii concentraţiilor pulberilor în suspensie PM10 în aerul ambiant, înverzirea pastilelor verzi din jurul arborilor din aliniamentele stradale aflate in administrare, pentru care este nevoie semințe de gazon și gazon rulou.

În vederea respectării HCGMB nr. 114/30.06.2011 prin care admistratorii plantaţiilor de aliniament stradal au obligaţia de a executa plantări de arbori şi de a acoperi suprafaţa alveolelor cu material dendrologic (arbuşti, înlocuitori de gazon, gazon), precum şi obligaţia de întreţinere a materialului dendrologic şi a alveolelor din aliniamentele stradale este necesară achiziţionarea de arbori pentru completarea alveolelor goale.

Datorită fenomenelor meteorologice deosebite, vânt puternic, ploi abundente și temperaturi extreme de la o zi la alta în anii 2012, 2013 și 2014 până în prezent, precum și a declinului biologic al vegetației s-a impus defrișarea unui număr de 1150 de arbori, pentru care A.L.P.A.B. în calitate de administrator legal are obligația conform HCGMB 304/2009 de a planta în compensare arbori, în procentele stabilite de fiecare aviz emis de către PMB-Direcția
Mediu. Astfel până în prezent avem obigația de a planta în compensare un număr de 1520 arbori. Facem precizarea că HCGMB nr. 246/2013 a stabilit ca raportul defrișare plantare pentru arborii uscați 100% să fie de 1:2 și nu 1:1, așa cum au fost stabilite o parte din cantitățile de arbori necesari a fi plantați în compensare.

Arborii ce urmează a se planta trebuie să fie dintre speciile rezistente la condiţiile microclimat specific urban (praf, poluare, secetă, energia calorică degajată de suprafeţele asfaltate sau betonate)”.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button