LA MINE-N CARTIER

Alimentele de la UE, distribuite pe bază de bonuri de ordine, în Sectorul 1

În Sectorul 1, distribuirea produselor oferite gratuit de Uniunea Europeană va începe luni, 4 noiembrie 2013, la sediul fostei cantine sociale din Str. Pajurei nr. 13, în baza bonului de ordine și la data menționată pe acesta. Programul de distribuire va fi de luni până joi, între orele 09:00 – 15:30.

Programul PEAD 2013 se adresează următoarelor categorii de persoane: familii și persoane singure care au dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii neinstituționalizați, luptători în Revoluția din decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri. Ultimele două categorii de persoane primesc ajutoarele gratuite de la UE cu condiția să aibe venituri mai mici de 400 de lei.

Fiecare din cei aproximativ 7000 de beneficiari ai acestui program din Sectorul 1 vor primi gratuit de la Uniunea Europeană următoarele produse: 30 kg de făină, 20 kg de mălai, 1 kg de paste făinoase, 7 litri de ulei, 4 kg de zahăr, 3 cutii de roșii în suc propriu, 3 cutii de zacuscă, 4 cutii de conservă carne de porc și 2 borcane de miere.

În cazul persoanelor cu handicap grav nedeplasabile, alimenetele pot fi ridicate de către următoarele categorii de persoane:

– soț/soție sau fiu/fiică – cu condiția să aibă aceeași adresă de domiciliu cu a beneficiarului. În acest caz, produsele se ridică în baza C.I./B.I. atât a beneficiarului, cât și a persoanelor care ridică produsele;

– întreținător/dobânditor – posesor al unui contract de întreținere și care nu domiciliază la aceeași adresă cu beneficiarul. În această situație, alimentele se ridică pe baza contractului de întreținere în original și copie, la care se adaugă C.I./B.I. atât a titularului, cât și a întreținătorului;

– asistentul personal – acesta va prezenta pentru ridicarea alimentelor o adeverință de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, din care să reiasă că este asistentul personal al beneficiarului, precum și C.I./B.I. atât al titularului cât și al asistentului personal.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/232.66.35 int. 150.

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button