ARHIVA B365

Alertă! Poluare cu iod radioactiv lângă București. Risc mare pentru cetățeni

Groapa de gunoi Glina suferă o nouă poluare cu iod radioactiv. Reprezintă un pericol pentru gospodăriile aflate la o distanţă de sub 100 de metri de focar.

Conform specialiştilor, iodul radioactiv reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor prin fenomenul de răspândire a izotopilor radioactivi eliberaţi în atmosferă la o distanţă de sub 1000 metri faţă de case şi gospodării.

Autorităţile române nu au comunicat nicio măsură până în prezent pentru detectarea creşterii nivelului de iod radioactiv în zona limitrofă, ştiind cu toţii că sunt gospodării şi case aflate la mai puţin de 70 de metri, faţă de cei 1000 de metri prevăzuţi de lege, de groapa de gunoi Glina, care reprezintă focarul de poluare.

Poluarea cu iod radioactiv face parte dintr-un şir de poluări interminabile şi incendii care au avut loc la groapa de gunoi Glina, ultima poluare care a fost puernic mediatizată fiind cea legată de deşeurile toxice provenite de la Aro Câmpulung care au fost amestecate cu deşeurile municipale. Autorităţile române nu au luat măsuri pentru protejarea locuitorilor din jurul gropii de gunoi Glina dar şi a bucureştenilor din cartierele limitrofe şi, mai mult, pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov exista procedura pentru reinnoirea/prelungirea autorizaţiei ECOREC SA.

Studiile de mediu şi analizele prezentate de către Ecorec SA, administratorul gropii de gunoi Glina Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, în vederea reautorizării, prezintă informaţii evident false. Astfel, pe lângă analiza solului şi a apei, asupra cărora planează suspiciuni la o simplă analiză logică, se susţine în cadrul studiului de impact faptul că este posibilă şi legală amplasarea unei gropi de gunoi la sub 100 de metri de locuinţele oamenilor, faţă de 1000 de metri, conform legii. Acceptarea unor asemenea argumente puerile şi neaplicarea cu bună ştiinţă a unor prevederi legale exprese constituie în mod evident o infracţiune.

Direcţia de Sănătate Publică prin adresa nr 6679/4.10.2018 a specificat faptul că nu se respectă zona de protecţie sanitară din cauza prezenţei caselor de locuit la o distanţă de sub 100 de m de gropa de gunoi Glina, faţă de 1000 m distanţa obligatorie prevăzută de lege.

Reautorizarea gropii de gunoi Glina reprezintă un pericol enorm pentru sănătatea comunităţii locale din jurul gropii de gunoi dar şi pentru sănătatea bucureştenilor care sunt expuşi oricând la contaminări, intoxicaţii, radiaţii şi alte daune provenite din acest focar.

Având în vedere existenţa caselor şi a gospodăriilor la o distanţă de circa 70 de metri de groapa de gunoi Glina, dar şi legea în vigoare care obligă amplasarea gropilor de gunoi la o distanţă de minim 1000 de metri faţă de casele locuite, funcţionarii publici care promovează reautorizarea gropii de gunoi Glina pot comite infracţiuni grave atât prin nerespectarea legii cât şi faţă de populaţia pe care o vor supune la noi pericole viitoare ca urmare a acestei reautorizări sau pot comite un act cetăţenesc de onoare, prestigiu şi legalitate prin respingerea reautorizării acestei gropi de gunoi.

O dovadă de transparenţă, detaşare şi luare de poziţie au dovedit-o funcţionarii publici ai Direcţiei de Sănătate Publică, aflaţi în subordinea Ministerului Sănătăţii, care prin adresa nr. 6679/4.10.2018 au informat că nu se respectă zona de protecţie sanitară privind funcţionarea gropii de gunoi Glina toţi participanţii la şedinţele tehnice privind reautorizarea respectiv: Consiliul Judetean Ilfov, Prefectura Ilfov, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov, Institutul pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General Ilfov, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, Institutul Teritorial de Munca Ilfov.

Funcţionarii publici care au în mână reautorizarea gropii de gunoi Glina, au obligaţia să-şi îndeplinească cu profesionalism şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.

Există şi posibilitatea ca aceşti funcţionari publici să sprijine iniţiativele privind protecţia sănătăţii oamenilor, să respecte legea şi să interzică această reautorizare care ar reprezenta coşmarul multor vieţuitori din zonele limitrofe ale gropii de gunoi Glina şi ai celor din cartierele bucureştene mărginaşe.

În timp ce pe site-ul APM Ilfov se derulează procedura de reautorizare a gropii de gunoi Glina, autorităţile italiene au decis să sprijine închiderea acestui focar de poluare şi, în data de 31.01.2019, Tribunalul din Roma a decis arestarea administratorilor şi patronilor gropii de gunoi Glina, conform comunicatelor din presa internaţională şi de pe newsweek.ro.

În aceste comunicate se evidenţiază faptul că un grup infracţional constituit din 5 persoane, care includ administratorii gropii de gunoi Glina şi patronii Ecorec, au intrat la inchisoare în Italia deoarece, sub acoperirea volatilă a afacerilor cu deşeuri de la periferia Bucureştiului, au făcut spălare de bani, provenţi din surse dubioase din zona peninsulei.

Acţiuna de depistare a infracţionalităţii de la groapa de gunoi Glina şi de la Ecorec SA, a fost condusă de Sergio De Caprio, carabinierul care a reuşit arestarea mai multor infractori celebri italieni. De Caprio s-a concentrat asupra caracatiţei constituite de Ecorec la groapa de gunoi Glina, săpând inclusiv în dedesupturile financiare ale concesiunii gropii de gunoi.

Succesul carabinierului De Caprio s-a concretizat în data de 31.01.2019, când a fost demonstrată vinovăţia administratorilor şi patronilor societatii şi a fost decisă condamnarea acestora.

Autorităţile din România trebuie să urmeze exemplul autorităţilor italiene, să-şi facă datoria, să respecte statutul funcţionarului public, să protejeze sănătatea populaţiei limitrofe gropii de gunoi Glina dar şi pe cea a bucureştenilor aflaţi în cartierele din jurul acestui focar de poluare şi să dea dovada de transparenţă.

Asociaţia noastră activează la nivel naţional şi are reprezentanţi în comunele Popeşti Leordeni, Glina şi Berceni, unde este amplasată groapa de gunoi Glina. Reprezentanţii asociaţiei din comunele menţionate se asigură că în comunitatea lor sunt respectate drepturile şi interesele cetăţenilor”, precizează comunicatul semnat de vicepreşedintele Asociaţiei Europene pentru Dezvoltare Ecodurabilă AEDE, Adrian MARDALE, citat de realitatea.net.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button