ARHIVA B365

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Unde, când şi cum puteţi vota la ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 2014

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Dacă în ziua de referinţă (25.05.2014) vă aflaţi în ţară, în localitatea de domiciliu, puteţi vota numai la secţia de votare la care sunteţi arondat şi veţi fi înscris în copia listei electorale permanente. Dacă în schimb, în ziua ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE vă aflaţi în ţară, dar în altă localitate decât cea de domiciliu, puteţi vota la orice secţie de votare şi veţi fi inclus pe lista electorală suplimentară. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru cetăţenii români care sunt în străinătate, în ziua ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE.

ATENŢIE! Dacă vă prezentaţi la vot, însă constataţi că aţi fost omis din lista electorală permanentă sau din copia de pe lista electorală permanentă existentă la secţia de votare, trebuie să faceţi dovada cu actul de identitate că domiciliaţi în raza teritorială a secţiei de votare respective, se precizează în Ghidul Alegătorului, realizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Autoritatea Electorală Parmanentă – Centrul de studii, parteneriate şi programe pentru dezvoltarea managementului electoral.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. La ce secţie de votare puteţi vota

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Identificarea secţiei de votare la care sunteţi arondat se poate face online, pe portalul Autorităţii Electorale Permanente (www.roaep.ro), cel al Biroului Electoral Central (www.bec2014.ro), cel al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), pe site-ul instituţiilor prefectului şi al primăriilor, cele ale misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale României.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Identificarea secţiei de votare se poate face şi prin intermediul publicaţiilor tipărite ale instituțiilor prefectului şi primăriilor, ce vor fi afişate în locuri publice.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Cu ce acte puteţi vota

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Alegătorii resortisanţi (cetăţeni români) care votează în ziua de referinţă în România:

– dacă au domiciliul în România pot vota cu: cartea de identitate, cartea de identitate electronică, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, pașaport de serviciu, pașaport de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar (elevii din şcolile militare).

– dacă au domiciliul în străinătate pot vota cu: paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, cartea de identitate provizorie, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, pașaport de serviciu, pașaport de serviciu electronic.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Alegătorii resortisanţi (cetăţeni români) care votează în ziua de referinţă în străinătate:

– dacă au domiciliul în România pot vota cu: cartea de identitate, cartea de identitate electronică, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, pașaport de serviciu, pașaport de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar.

– dacă au domiciliul în străinătate pot vota cu: paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, cartea de identitate provizorie, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, pașaport de serviciu sau pașaport de serviciu electronic.

ALEGĂTORUL COMUNITAR prezintă documentul de identitate valabil, prin care se înţelege orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul decât România, şi care este considerat act de identitate în statul emitent.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Când puteţi vota

Potrivit art. 46, alin. (1) și art. 48, alin.(2) din Legea nr. 33/2007, votarea se desfăşoară în data de 25 mai 2014 începând cu ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00. Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Vezi: Candidaţii la ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 2014

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014Cum puteţi vota

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014Exprimarea opţiunilor prin vot la ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014 se face urmând etapele prevăzute mai jos:

Pasul 1 – Verificarea regăsirii pe copia de pe lista electorală permanentă sau, după caz înscrierea în lista electorală suplimentară

Potrivit art. 46, alin.(3) şi (13), art. 13 din Legea nr. 33/2007, pentru efectuarea verificării trebuie să prezentaţi un act de identitate valabil. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta va verifica dacă sunteţi înscris în copia de pe lista electorală permanentă.

Dacă nu sunteţi înscris în copia de pe lista electorală permanentă veţi fi înscrişi în lista electorală suplimentară, în cazul în care vă aflaţi în una din situaţiile de mai jos:

• dacă în ziua de referinţă vă aflaţi în altă localitate decât cea de domiciliu;

• dacă în ziua de referinţă vă aflaţi în străinătate şi votaţi la orice secţie de votare organizată în străinătate;

• dacă vă exercitaţi dreptul de vot prin intermediul urnei speciale;

• dacă aţi fost omis din lista electorală permanentă sau din copia de pe lista electorală permanentă existentă la secţia de votare şi faceţi dovada cu actul de identitate că domiciliaţi în raza teritorială a secţiei de votare respective.

* ATENŢIE! Asiguraţi-vă că semnaţi în lista electorală la poziţia destinată dumneavoastră.

Pasul 2 – Înmânarea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea „Votat”

Conform art. 46 alin.(3) din Legea nr. 33/2007, în baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară vi se vor înmâna buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

Pasul 3 – Exercitarea dreptului la vot

Conform art. 46 alin.(7)-(10) din Legea nr. 33/2007, după ce aţi primit buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”, veţi intra în cabina de vot.

Exercitarea corectă a dreptului de vot se face prin aplicarea ştampilei în interiorul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau prenumele şi numele candidatului independent pe care îl votaţi.

Pentru a facilita accesul cât mai multor cetăţeni la vot, Autoritatea Electorală Permanentă vă recomandă să încercaţi să nu staţionaţi prea mult timp în cabina de vot.

Votaţi singur, deoarece este interzisă prezenţa oricărei alte persoane în cabina de vot.

Numai în cazul în care un alegător nu poate să voteze singur din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, acesta are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

* ATENŢIE! Dacă aţi aplicat greşit ştampila cu menţiunea „VOTAT”, dar nu aţi introdus buletinul în urnă, puteţi solicita să vi se elibereze, dar numai o singură dată, un nou buletin de vot. Buletinul de vot greşit va fi reţinut şi anulat şi va fi făcută menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal privind constatarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014.

Pasul 4 – Introducerea buletinului de vot în urnă

Conform art. 46 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, după ce aţi votat veţi îndoi buletinul de vot, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, şi îl veți introduce în urnă, având grijă să nu se
deschidă. Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

Pasul 5 – Restituirea ştampilei de vot

Potrivit art. 46 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, alegătorul trebuie să restituie ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

Pasul 6 – Aplicarea ştampilei sau timbrului autocolant, restituirea actului/ documentului de identitate, părăsirea secţiei de vot

După predarea ştampilei cu menţiunea „Votat” vi se va restitui actul de identitate.

* ATENŢIE! Verificaţi dacă pe actul de identitate vi s-a aplicat ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.

Sunt considerate voturi valabil exprimate:

• voturile pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui singur patrulater;

• voturile pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este evidentă și nu atinge laturile vreunui alt patrulater;

• voturile pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse mențiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de mențiunile înscrise pe buletin);

• voturile pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a mai aplicat una sau mai multe ștampile fără să atingă vreun alt patrulater.

Cine poate vota în afara secţiei de votare

Art. 47, alin.(1) din Legea nr. 33/200 şi Decizia BEC nr. 10/ 2014 şi Decizia BEC nr. 13/2014 prevăd: 

• dacă sunteţi netransportabili din motive de boală sau invaliditate vă puteţi exercita dreptul de vot cu ajutorul urnei speciale. Pentru aceasta trebuie să faceţi o cerere scrisă, depusă la secţia de votare cel mai târziu în preziua alegerilor la care să anexaţi copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că nu sunteţi transportabil.

• dacă sunteţi reţinuţi, deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau dacă executaţi o pedeapsă privativă de libertate, dar nu v-aţi pierdut drepturile electorale, vă puteţi exercita dreptul de vot cu ajutorul urnei speciale. Pentru aceasta trebuie să faceţi o cerere scrisă la directorul penitenciarului sau al locurilor de deţinere, depusă la secţia de votare cel mai târziu cu două zile înainte de ziua de referinţă. Dacă cererea dumneavoastră pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale (mobile) s-a aprobat, o echipă din cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare se va deplasa la locul unde vă aflaţi, cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014Cum puteţi sesiza neregulile la ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 2014

Conform art. 46, alin. (17) din Legea nr. 33/2007, orice alegător prezent în secția de votare pentru exercitarea dreptului la vot poate sesiza în scris nereguli produse în timpul procesului de votare. Președintele biroului
electoral al secției de votare, sau în lipsa acestuia, locțiitorul său, va primi și va înregistra sesizarea.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014Care sunt fraudele electorale şi cum se pedepsesc

Conform art. 385- 391 din Titlul IX Infracţiuni electorale şi Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră infracţiune electorală oricare din următoarele fapte:

Frauda la vot: Fapta persoanei care votează fără a avea acest drept, ori votează de două sau mai multe ori sau introduce în urnă mai mule buletine de vot decât are dreptul un alegător. De asemenea, se consideră fraudă la vot utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. Oricare din aceste fapte se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale se poate face prin: împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales, sau prin atacul, prin orice mijloace, asupra locaţiei secţiei de votare. Împiedicarea dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, în timp ce persoanele care exercită un atac asupra locaţiei secţiei de votare riscă pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Coruperea alegătorilor se pote face prin oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi sau un anumit candidat. * Nu intră în categoria bunurilor menţionate cele cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice. Coruperea alegătorilor se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Violarea confidenţialităţii votului – Violarea, prin orice mijloace, a secretului votului se pedepseşte cu amendă.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014Totodată, şi tentativa la infracţiunile electorale se pedepseşte.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button