ARHIVA B365

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014: Cum votezi dacă nu ești în orașul de reședință, pe baza buletinului

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Dacă în ziua de referinţă (25.05.2014) vă aflaţi în ţară, în localitatea de domiciliu, puteţi vota numai la secţia de votare la care sunteţi arondat şi veţi fi înscris în copia listei electorale permanente. Dacă în schimb, în ziua ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE vă aflaţi în ţară, dar în altă localitate decât cea de domiciliu, puteţi vota la orice secţie de votare şi veţi fi inclus pe lista electorală suplimentară. Aceeaşi regulă se aplică şi pentru cetăţenii români care sunt în străinătate, în ziua ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Identificarea secţiei de votare la care sunteţi arondat se poate face online, pe portalul Autorităţii Electorale Permanente (www.roaep.ro), cel al Biroului Electoral Central (www.bec2014.ro), cel al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), pe site-ul instituţiilor prefectului şi al primăriilor, cele ale misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale României.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Identificarea secţiei de votare se poate face şi prin intermediul publicaţiilor tipărite ale instituțiilor prefectului şi primăriilor, ce vor fi afişate în locuri publice.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Cu ce acte puteţi vota

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Alegătorii resortisanţi (cetăţeni români) care votează în ziua de referinţă în România:

– dacă au domiciliul în România pot vota cu: cartea de identitate, cartea de identitate electronică, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, pașaport de serviciu, pașaport de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar (elevii din şcolile militare).

– dacă au domiciliul în străinătate pot vota cu: paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, cartea de identitate provizorie, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, pașaport de serviciu, pașaport de serviciu electronic.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Alegătorii resortisanţi (cetăţeni români) care votează în ziua de referinţă în străinătate:

– dacă au domiciliul în România pot vota cu: cartea de identitate, cartea de identitate electronică, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, pașaport de serviciu, pașaport de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar.

– dacă au domiciliul în străinătate pot vota cu: paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar, cartea de identitate provizorie, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, pașaport de serviciu sau pașaport de serviciu electronic.

ALEGĂTORUL COMUNITAR prezintă documentul de identitate valabil, prin care se înţelege orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul decât România, şi care este considerat act de identitate în statul emitent.

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Alegătorii pot afla pe Internet la ce secţie îşi pot exprima votul la alegerile europarlamentare din 25 mai accesând site-ul oficial al Registrului Electoral, www.registrulelectoral.ro.  

ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2014. Registrul electoral este o bază de date în format electronic administrată de AEP, cu toţi cetăţenii români, inclusiv cei cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au împlinit 18 ani şi care au drept de vot. Registrul cuprinde numele şi prenumele alegătorului, data naşterii, adresa de domiciliu şi adresa de reşedinţă, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button