ARHIVA B365

ALEGERI BUCUREŞTI 2016. Ghidul alegătorului. Tot ce trebuie să ştii despre votul de duminică

ALEGERI BUCUREŞTI 2016. 1.780.307 bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi, duminică, la urne. Pentru scrutinul de duminică, în Capitală au fost organizate 1.252 de secţii de votare.

Alegerile locale din acest an se desfăşoară într-un singur tur. Pentru funcţia de primar, câştigător va fi declarat candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi din cele valabil exprimate.

De asemenea, la scrutinul de duminică va fi implementat un sistem informatic de monitorizare a prezenţei la urne şi de prevenire a votului ilegal. Sistemul va fi funcţional în secţiile de votare de pe o tabletă utilizată de un operator de calculator, care va scana CNP-ul alegătorului şi va verifica dacă acesta a mai votat sau nu.

Sistemul a fost dezvoltat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale și va asigura prelucrarea datelor de identificare ale votanţilor şi compararea acestora cu datele deja înregistrate. Programul va facilita şi eficientiza votul, va semnala dacă un alegător a votat deja, va semnala daca un alegător nu are drept de vot şi va agrega datele statistice privind prezenţa la urne.

CINE VOTEAZĂ

La scrutinul local de duminică au dreptul să voteze cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor, precum şi cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România.

Nu pot alege debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție şi persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

UNDE VOTEZI

Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă (alegătorii cetățeni români) sau în copia de pe lista electorală complementară (alegătorii cetățeni ai Uniunii Europene).

La ce secție sunteți arondați?

Accesați https://registrulelectoral.ro/ și introduceți datele personale pentru a afla secția la care ați fost arondat și adresa acesteia.

VEZI AICI ŞI NUMEROTARE ŞI DELIMITARE SECŢII DE VOTARE ÎN BUCUREŞTI, PE FIECARE SECTOR

CU CE ACTE DE IDENTITATE POŢI VOTA

În cazul cetățenilor români, actele necesare sunt cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării.

În cazul cetățenilor Uniunii Europene – orice document valabil care le atestă identitatea.

Cine poate vota prin intermediul urnei speciale?

Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.

Pot solicita urna specială și persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, cu condiția să domicilieze în raza teritorială a circumscripţiei electorale comunale, orăşeneşti sau municipale în care au loc alegeri. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie de alegători este stabilită prin hotărâre a Biroului Electoral Central.

CITEŞTE ŞI  SONDAJ IRES. Gabriela Firea, pe primul loc, urmată de Nicuşor Dan. Turcescu, înaintea lui Predoiu

VOTAREA

Votarea are loc duminică, 5 iunie, între orele 7.00 și 21.00. La ora 21.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.  Alegătorii care la ora 21.00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.

Cum va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)?

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa. Acesta va înscrie codul numeric personal în sistem, care va semnala dacă alegătorul:

a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
– și-a pierdut drepturile electorale;
– este arondat la altă secţie de votare;
– este omis din lista electorală permanentă şi a formulat o solicitare de a fi înscris în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
– a mai votat la acelaşi scrutin.

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia măsurile care se impun, conform legii:

– opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;
– îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secţie de votare sau nu a fost înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în străinătate;
– înscrie în lista electorală suplimentară:

– persoanele care au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință în străinătate, omise din lista electorală permanentă;
– cetățenii români înscriși în Registrul electoral care și-au schimbat domiciliul sau reședința în străinătate după expirarea
termenului legal de înscriere;
– personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
– membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare;
– operatorii de calculator din străinătate, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
– candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală externă;
– militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate.

– permite alegătorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”

CITEŞTE ŞI  REZULTATELE sondajului prezentat de Nicuşor Dan. Cum arată clasamentul pentru Primăria Capitalei

CUM VOTEZI

– După ce prezintă actul de identitate operatorului de calculator, alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, primește buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

– Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

– După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduce în urnă, având grijă ca acestea să nu se deschidă.

– Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

– În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

– Alegătorul restituie preşedintelui ștampila cu menţiunea „VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.

CITEŞTE ŞI ALEGERI BUCUREŞTI 2016. Cine sunt favoriţii la primăriile de sector. Datele sondajului IRES

Câte buletine de vot primești la alegerile locale?

În București, fiecare votant va primi 4 buletine de vot: unul pentru primarul de sector, unul pentru consiliul local al sectorului, unul pentru primarul general al municipiului București și unul pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

La aceeași secție de votare, alegătorii aleg consiliul local al sectorului, primarul sectorului, Consiliul General al Municipiului București, precum și primarul general.

Cum arată buletinul de vot utilizat la alegerile locale?

Buletinul de vot este format din mai multe file, numerotate și capsate. Pe paginile interioare ale buletinului de vot sunt imprimate patrulatere care cuprind toate listele de candidaturi, respectiv toţi candidaţii independenţi. Pe ultima pagină este aplicată ştampila de control a secţiei de votare.

VEZI AICI CUM VOR ARĂTA BULETINELE DE VOT

CINE SUNT CANDIDAŢII

La Primăria Capitalei sunt 12 candidaţi, 11 din partea partidelor politice şi un independent, în timp ce 588 de candidaţi vor un mandat de consilier general.

În cursa pentru Primăria Generală a Capitalei au intrat Bogdan Diaconu (PRU), Gabriela Firea (Alianţa PSD+UNPR), Cătălin Predoiu (PNL), Robert Turcescu (PMP), Daniel Barbu (ALDE), Nicușor Dan (USB), Iulia Gorea-Costin (PNŢCD), Mirel Amariţei (ProDemo), Niculae Neamţu (Partidul Republican), Petrică Dima (PSR), Adrian Severin (PDS) şi Cătălin Berenghi (independent).

Pentru CGMB, ALDE are pe listă 69 de candidaţi, PDS 69 candidaţi, PMP 69 candidaţi, PER 37 de candidaţi, PNŢCD 6 candidaţi, UDMR 65 de candidaţi, USB 69 de candidaţi, PRU 69 de candidaţi, PNL 66 de candidaţi şi Alianţa PSD+UNPR 69 de candidaţ.

La Primăria sector 1 sunt zece candidaţi, la sectorul 2 – 11 candidaţi, sectorul 3 – 10 candidaţi, sectorul 4 – 11 candidaţi,sectorul 5 – 6 candidaţi, iar la sectorul 6 – 8 candidaţi. 

VEZI AICI CANDIDAŢII LA PRIMĂRIA GENERALĂ, LA PRIMĂRIILE DE SECTOR, LA CGMB ŞI la CONSILIILE LOCALE 

VEZI AICI CANDIDAŢII LA PRIMĂRIA GENERALĂ, LA PRIMĂRIILE DE SECTOR, LA CGMB ŞI CONSILIILE LOCALE

VEZI ORDINEA PE BULETINUL DE VOT A CANDIDAŢILOR LA PRIMĂRIA CAPITALEI

VEZI ORDINEA PE BULETINUL DE VOT LA PRIMĂRIILE DE SECTOR, CGMB ŞI CONSILIILE LOCALE

Procesul de votare se va încheia la orele 21.00. La închiderea urnelor, vor fi prezentate primele rezultate ale exit-poll-urilor. 

CONTRAVENŢII ELECTORALE

Prezenţa mai multor persoane în cabina de vot (cu excepția situațiilor prevăzute de lege) precum şi fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot – se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei

Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propaganda electorală – se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei

Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare – se sancţionează cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei

Mai multe contravenţii aici

INFRACŢIUNI ELECTORALE

Oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase (excepţie fac bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice) în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi.

Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani

Utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals – se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Fapta persoanei care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător – se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani

Mai multe infracţiuni aici

ALEGERI LOCALE 2016. La nivel naţional, peste 18.000.000 de cetăţeni cu drept de vot sunt chemaţi duminică la urne pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 267.239 de persoane candidează pentru a ocupa o funcţie de primar, consilier local, judeţean sau în Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Pentru alegerile de duminică au fost organizate 18.616 secţii de votare.

ALEGERI LOCALE 2016. Biroul Electoral Central va informa opinia publică asupra prezenței la vot la alegerile locale din 5 iunie, orele la care informațiile vor fi disponibile și date publicității fiind 10,30, 13,30, 16,30, 19,30 și 21,30, iar orele de referință sunt 10,00, 13,00, 16,00, 19,00 și 21,00.

În ziua votării, informarea opiniei publice privind prezența populației la vot se va face în timp real, prin afișarea pe pagina de internet a BEC, pentru fiecare secție de votare, a numărului de alegători care figurează în sistemul informatic că s-au prezentat la urne.

De asemenea, BEC, birourile electorale de circumscripție județeană, Biroul electoral de circumscripție al municipiului București și birourile electorale de circumscripție de sector vor furniza zilnic rezultate parțiale, începând cu ora 10,00, din data de 6 iunie, până la stabilirea rezultatelor finale. Ora la care informațiile vor fi disponibile și date publicității sunt 10,00, 12,00, 17,00, 20,00, iar ora de referință este 8,00, 10,00, 15,00, 18,00.

ALEGERI LOCALE BUCUREŞTI 2016. Alegerile pentru consilieri și pentru primari sunt valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscripție stabilește pragul electoral al circumscripției, reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripția respectivă. În cazul alianțelor politice sau electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al alianței 2%. Pentru alianțele cu cel puțin trei membri, pragul electoral este de 8%.

Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul, la care vor participa doar candidații aflați în această situație.

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button