LA MINE-N CARTIER

În acestă perioadă se dau ajutoarele pentru persoanele cu handicap, în Sectorul 2

Sunt acordate ajutoare materiale, după cum urmează: 12103 indemnizaţii lunare pentru persoanele adulte cu handicap şi bugetele personale complementare, în valoare de 3.203.621,45 lei, 1935 indemnizaţii însoţitor, în valoare de 1.239.890 lei, 3 alocaţii lunare de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, în valoare de 1023 lei, plata salariilor unui număr de 514 asistenţi personali, angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, în valoare de 376.023 lei.

Pentru a beneficia de drepturile legale de asistenţă socială amintite, persoanele îndreptăţite sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie sa depună următoarele documente:

-cererea de acordare a drepturilor
-declaraţie de venit pe propria răspundere;
-copia actului de identitate al persoanei cu handicap;
-copia certificatului de încadrare în grad de handicap;
-copia actului de identitate al reprezentantului legal al
persoanei cu handicap unde este cazul;

Conform legislaţiei în vigoare drepturile se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, la sediul din Calea Moşilor nr. 229, Sector 2, Bucureşti, telefon: 031.405.89.99, 031.405.89.98.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button