LA MINE-N CARTIER

Ajutorul alimentar acordat de UE, distribuit NON STOP în Sectorul 4. PROGRAMUL DE SĂRBĂTORI

DISTRIBUIRE AJUTOR ALIMENTAR UE, SECTORUL 4. Pentru ca această activitate să se desfăşoare în cele mai bune condiţii şi pentru a preveni aglomerarea locaţiei, Primarul Cristian Popescu – Piedone a dispus ca, în perioada 22 -23 decembrie, distribuirea ajutoarelor să se desfăşoare non-stop, în intervalul 00.00 – 00.00, anunță Primăria Sectorului 4 printr-un comunicat de presă remis B365.ro

PROGRAM DE SĂRBĂTORI DISTRIBUIRE ALIMENTE UE. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, centrul de distribuire va fi deschis până la orele 20.00, pe 31 decembrie, programul de lucru cu publicul va fi până la orele 16.00, în zilele 25 – 26.12.2014 și 01.01.2015 va fi suspendat, urmând ca programul non-stop să fie reluat odată cu 2 ianuarie 2015. Relaţii suplimentare pot fi obţinute apelând 0372.733.782.

„Din experienţa anilor precedenţi, pentru a evita aglomerația și ca totul să decurgă în condiții optime, am dispus să venim în întâmpinarea celor aproximativ 20.000 de beneficiari de pe raza Sectorului 4. Astfel, am decis ca în prima perioadă a distribuirii ajutoarelor, să se lucreze 24 de ore din 24. Funcţionarii implicaţi în activitate vor fi recompensaţi ulterior cu zile libere. Totodată, având în vedere faptul că beneficiarii reprezintă categorii sociale defavorizate, vârstnici şi persoane cu handicap grav sau accentuat, am solicitat prezenţa permanentă în locaţie a unei ambulanţe, cât şi distribuirea de ceai cald pe timpul nopţii, în special în contextul în care meteorologii au anunţat înrăutăţirea condiţiilor meteo. Pentru păstrarea ordinii şi a imprima un aspect civilizat şi ordonat desfăşurării acţiunii, echipaje ale Poliţiei Locale Sector 4 se vor afla, de asemenea, permanent în locaţie, în scopul de a preveni producerea eventualelor incidente”, a declarat primarul Sectorului 4, Cristian Popescu – Piedone.

AJUTOR ALIMENTAR UE 2014. Beneficiarii ajutoarelor alimentare (6 kg făină, 6 kg mălai, 4 kg zahăr, 2 pachete paste făinoase de câte 400 de grame, 4 litri ulei, conservă din carne de porc – 8 cutii metalice de 300 gr., conservă din carne de vită în suc propriu – 6 cutii metalice de 300 gr., conservă din pate de ficat – 10 cutii metalice de 200 gr.) sunt categoriile de persoane cele mai defavorizate – destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)nr. 223/2014:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi și copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

CITEȘTE ȘI: Primăria Sectorului 6 NU A PRIMIT ÎNCĂ ajutoarele alimentare UE acordate persoanelor defavorizate

AJUTOR ALIMENTAR UE 2014. Această acţiune se realizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 799/2014 prin care se stabileşte cadrul juridic şi organizatoric pentru desfăşurarea Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.) – produse alimentare – provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor cele mai defavorizate din România, derulat cu resursele financiare atribuite României prin regulamente europene.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button