ÎN BUCUREȘTIȘTIRI

Ai copii în București? Grăbește-te. Ultima zi de înscrieri în programul „Școala după școală”

Astăzi este ultima zi în care elevii se pot înscrie în programul național „Școala după școală”.

Programul național „Școala după școală” se aplică elevilor din clasele primare și gimnaziale.

Ultima zi de înscrieri în programul „Școala după școală”

Astăzi este ultima zi în care elevii se pot înscrie în programul național „Școala după școală”. Cursurile de recuperare încep luni, 8 martie 2021, iar elevii vor fi organizați în grupe de câte 12.

Sunt eligibili pentru a participa orele remediale din program „elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate mai jos.

Criterii de eligibilitate

Potrivit Edupedu.ro, pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școală după școală“, prevăzut la art. 1, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
  • a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  • b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
  • c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Ce documente trebuie să prezinte elevii

Elevii trebuie să prezinte și o serie de documente justificative pentru a demonstra criteriile de eligibilitate de mai sus:

  • a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului: listă prezentată de către unitatea de învățământ, pe baza solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declarație pe propria răspundere în acest sens;
  • b) pentru elevii care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină: lista elevilor corigenți sau cu situația neîncheiată la sfârșitul semestrului precedent prezentată de către unitatea de învățământ;
  • c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remedială: rezultate școlare/rezultate la evaluarea inițială de la începutul semestrului prezentate de unitatea de învățământ.

Orele remediale nu se vor organiza în toate școlile, dar elevii care au nevoie de ore remediale pot merge la școlile care organizează aceste cursuri.

„Elevii care provin din unități de învățământ care nu organizează activități de educație remedială pot participa la aceste activități în cadrul altor unități de învățământ decât cele în care sunt înmatriculați, conform planificării realizate de către inspectoratul școlar”.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button