ADMITERE UNATC 2015: ADMITERE TEATRU 2015, ÎNSCRIERE UNATC 2015, CALENDAR UNATC 2015

de:
07 iul. 2015
20 afișări
ADMITERE UNATC 2015: ADMITERE TEATRU 2015, ÎNSCRIERE UNATC 2015, CALENDAR UNATC 2015

ADMITERE UNATC 2015: ADMITERE TEATRU 2015, LOCURI UNATC, CALENDAR UNATC 2015:

CALENDAR ADMITERE UNATC

ÎNSCRIERILE: 1 – 3 septembrie 2015
SUSŢINEREA PROBELOR 7 – 18 septembrie 2015
TAXA DE ÎNSCRIERE 300 lei
TAXA DE ÎNSCRIERE PENTRU SPECIALIZAREA REGIE DE FILM ȘI TV: Etapa I – 150 lei

Etapa a II a – 150 lei
Înscrieri la secretariatul Facultății de Film Program: 9.30 – 16.00

ADMITERE UNATC 2015: ADMITERE TEATRU 2015, LOCURI UNATC, CALENDAR UNATC 2015:

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE VA CONŢINE URMĂTOARELE:
1. un dosar plic;
2. cerere tip de înscriere (unde se vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular);
3. diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) în original sau adeverinţă eliberată de liceu pentru absolvenţii promoţiei 2015 (în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute şi mediile obţinute în anii de liceu);
În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinţei – după caz) va anexa o copie legalizată a acesteia şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de către secretariatul la care s-a făcut înscrierea.
4. certificatul de naştere, în copie legalizată;
5. adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate);

Candidaţii pentru specializarea „Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film şi T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverinţa medicală, cu menţiunea „apt – Imagine”.
6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare); cu mentiunea : scolarizat pe taxa sau buget;
7. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în original (după caz);
8. 5 fotografii tip B.I.;
9. B.I./C.I. şi copie;
10. chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs;
Metodologia admiterii la specializarea:

ADMITERE UNATC 2015: ADMITERE TEATRU 2015, LOCURI UNATC, CALENDAR UNATC 2015:

METODOLOGIA
METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2015-2016
REGIE
REGIE – Lista autorilor de filme din repertoriul de concurs 2015_2016
REGIE – Probe concurs 2015-2016
Multimedia (sunet-montaj)
MM – Lista autorilor de filme din repertoriul de concurs 2015_2016
MM – Probe concurs 2015-2016
IMAGINE
IMAGINE – Probe concurs 2015-2016
COMUNICARE AUDIOVIZUALA (Scenaristica, Publicitate media, Filmologie)
CAV – Bibliografie orientativa
CAV – Lista filme 2015-2016
CAV – Probe concurs 2015-2016

ADMITERE UNATC 2015: ADMITERE TEATRU 2015, LOCURI UNATC, CALENDAR UNATC 2015:

FACULTATEA DE TEATRU

Candidatii de la FACULTATEA DE TEATRU pot opta pentru 2 (două) specializări. Candidații care optează pentru două specializării plătesc o singură taxă de înscriere. Opțiunea se va face pe cererea tip de înscrierere.
Înscrieri la secretariatul Facultății de Teatru Program: 9.30 – 14.00

Cookies